Phim Trung Quốc

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 2/20 HD-LT Câu Chuyện Tình Yêu 2016

Câu Chuyện Tình Yêu 2016 Rock Records In Love (2016)

Tập 2/42 HD-LT Vụ Án Cây Trâm Vàng

Vụ Án Cây Trâm Vàng The Female Assassins In The Palace (2015)

Tập 14/30 HD-LT Thần Phong Đao

Thần Phong Đao Dagger Mastery (2015)

Tập 17/66 HD-LT Phù Dao Hoàng Hậu 2018

Phù Dao Hoàng Hậu 2018 Legend of FuYao 2018

Tập 41/87 HD-LT Hậu Cung Như Ý Truyện 2018

Hậu Cung Như Ý Truyện 2018 Ruyi's Royal Love in the Palace

Tập 19/49 HD-LT Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh P2

Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh P2 Anti-Terrorism Special Forces (2017)

Tập 3/42 HD-LT Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp Long Time No See (2017)

Tập 18/30 HD-LT Bác Sĩ Sản Khoa

Bác Sĩ Sản Khoa OB·Gyns 2 (2015)

Tập 46/48 HD-LT Hạ Chí Chưa Tới 2017

Hạ Chí Chưa Tới 2017 Rush To The Dead Summer (2017)

Tập 20/40 HD-Vietsub Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ

Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ The Legend of Sumoer 2018

Tập 30/35 HD-Vietsub Chờ Tới Khi Khói Mưa Ấm Áp

Chờ Tới Khi Khói Mưa Ấm Áp Buried City To Shut All Lights 2018

Tập 7/30 HD-Vietsub Quy Tắc Nhân Sinh

Quy Tắc Nhân Sinh TOP 2018

Tập 50/55 HD-Vietsub Minh Hồng Truyện

Minh Hồng Truyện Myth Of Sword 2018

Tập 23/38 HD-Vietsub Tiệm Cà Phê Hoàng Tử

Tiệm Cà Phê Hoàng Tử Prince Coffee Lab 2018

Tập 23/26 HD-Vietsub Run Rẩy Đi A Bộ P2

Run Rẩy Đi A Bộ P2 Let's Shake It P2

Tập 90/90 HD-LT Long Châu Truyền Kỳ

Long Châu Truyền Kỳ The Legend of Dragon Pearl (2017)

Tập 33/45 HD-Vietsub Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung Fights Break Sphere 2018

Tập 48/48 HD-Vietsub Dạ Thiên Tử

Dạ Thiên Tử The Dark Lord

Tập 56/70 HD-Vietsub Thiên Thịnh Trường Ca

Thiên Thịnh Trường Ca The Rise of Phoenixes 2018

Tập 40/40 HD-Vietsub Thiên Khanh Ưng Liệp

Thiên Khanh Ưng Liệp Eagles And Youngster 2018

Loading...
Loading...