Phim Trung Quốc

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 15/60 HD-FFVN Niềm Hãnh Diện Nhà Đường

Niềm Hãnh Diện Nhà Đường The Glory Of Tang Dynasty (2017)

Tập 31/39 HD-FFVN Cực Phẩm Tân Nương  2015

Cực Phẩm Tân Nương 2015 My Amazing Bride (2015)

Tập 23/63 HD-LT Hoan Hỷ Huyện Lệnh

Hoan Hỷ Huyện Lệnh Happy Magistrate (2016)

Tập 16/50 HD-LT Thần Y Truyền Kỳ

Thần Y Truyền Kỳ The Divine Doctor (2015)

Tập 46/81 HD-Vietsub+TM Tư Mỹ Nhân

Tư Mỹ Nhân Song of Phoenix (2017)

Tập 48/52 Hd-Vietsub+TM Trạch Thiên Ký

Trạch Thiên Ký Fighter of the Destiny (2017)

Tập 26/52 HD-TM+Vietsub Hoan Lạc Tụng P2

Hoan Lạc Tụng P2 Ode To Joy 2 (2017)

Tập 38/38 HD-FFVN Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên Remembering Lichuan (2016)

Tập 41/41 HD-LT Tào Tháo

Tào Tháo Yingxiong Cao Cao,英雄曹操 (2014)

Tập 12/20 HD-TM-Vietsub Hoạ Tâm Sư

Hoạ Tâm Sư Painted Heart (2017)

Tập 30/40 HD-TM+Vietsub Thái Cực Tông Sư

Thái Cực Tông Sư Tai Chi Master: The Door of Tai Chi (2017)

Tập 10/30 HD-TM Thiếu Hiệp Tây Nhai

Thiếu Hiệp Tây Nhai Xi Ya Xia (2016)

Tập 9/24 HD-TM Hàn Võ Ký

Hàn Võ Ký Cambrian Period (2017)

Tập 5/18 HD-TM Cực Phẩm Xứng Đôi

Cực Phẩm Xứng Đôi The Perfect Match (2017)

Tập 24/40 HD-Vietsub Long Châu Truyền Kỳ

Long Châu Truyền Kỳ Dragon Ball Legend (2017)

Tập 44/44 HD-Vietsub  Ngoại Khoa Phong Vân

Ngoại Khoa Phong Vân Surgeons (2017)

Tập 42/42 HD-LT  Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết  2016

Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết 2016 The Classic Of Mountains And Seas (2016)

Tập 44/44 HD-Vietsub Người Thừa Kế  2017

Người Thừa Kế 2017 The Heirs (2017)

Tập 42/42 HD-FFVN Đả Nữ Khuynh Thành

Đả Nữ Khuynh Thành Agent X,X女特工 (2014)

Tập 44/44 HD-Vietsub Mùa Hè Của Hồ Ly

Mùa Hè Của Hồ Ly Fox Fall In Love 2017 (2017)