Thiên Kiếm Tuyệt Đao

Thiên Kiếm Tuyệt Đao

Xem Phim Tải Phim
Thiên Kiếm Tuyệt Đao  Poster

Tên phim: Thiên Kiếm Tuyệt Đao

Tựa gốc: 天剑绝刀 ,Paragon of Sword Knife

Đạo diễn: Lý Nguyên Khoa

Diễn viên: Bành Văn Kiên,Châu Tú Lan,Âu Diễm Liên,Dương Gia Nặc

Năm sản xuất:

Định dạng: HD-FFVN

Thời gian:

Quốc gia: Hồng Kông

Thể loại: Võ thuật


Giới thiệu

Định dạng: .Thời gian chiếu:

Tên Tiếng Hoa : 天剑绝刀
Tên Tiếng Anh : Paragon of Sword Knife
Tên Gốc : Thiên Kiếm Tuyệt Đao
Nguyên Tác : Ngọa Long Sinh
Số Tập : 8
Giám Chế: Lý Nguyên Khoa
Diễn Viên : Bành Văn Kiên vai Tả Thiếu Bạch
Châu Tú Lan vai Trương Ngọc Dao
Âu Diễm Liên vai Phạm Tuyết Quân
Dương Gia Nặc vai Thánh Quân