Phim Võ thuật

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 27/86 HD-LT Tân Thủy Hử

Tân Thủy Hử 水浒传 - All Men Are Brothers (2012)

Tập 25/25 HQ-USLT Liên Hoa Tranh Bá

Liên Hoa Tranh Bá The Great Conspiracy

Tập 20/20 HD-USLT Nam Quyền Thái Lý Phật

Nam Quyền Thái Lý Phật The Rise of a Kung Fu Master

Tập 30/30 HD-USLT Long Tại Giang Hồ 1992

Long Tại Giang Hồ 1992 Spirit Of The Dragon

Tập 41/41 HQ-USLT Thiếu Niên Phương Thế Ngọc

Thiếu Niên Phương Thế Ngọc Young Hero Fong Sai Yuk

Tập 48/48 HD-LT Tân Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ

Tân Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 少年四大名捕,The Four (2015)

Tập 30/30 HD-LT Thần Phong Đao

Thần Phong Đao Dagger Mastery (2015)

Tập 42/42 HD-USLT Hiệp Khách Hành 2002

Hiệp Khách Hành 2002 Ode to Gallantry

Tập 5/5 HD-USLT Thất Thải Như Lai Thần Chưởng

Thất Thải Như Lai Thần Chưởng The buddha's magic palm

Tập 20/20 HD-USLT Liên Thành Quyết

Liên Thành Quyết Lin Sing Kuet

Tập 36/38 HD-LT Anh Hùng Lãng Tử

Anh Hùng Lãng Tử Tang Dynasty Romantic Hero (2013)

Tập 20/20 HD-USLT Võ Bá Thiếu Lâm

Võ Bá Thiếu Lâm Heroes From Shaolin

Tập 36/36 HD-LT Thập Cửu Muội

Thập Cửu Muội Sister Gan Nineteen (2015)

Tập 40/40 HD-USLT Anh Hùng Quảng Đông Thập Hổ

Anh Hùng Quảng Đông Thập Hổ Ten Tigers Of Guangdong

Tập 25/25 HD-USLT Lục Chỉ Cầm Ma

Lục Chỉ Cầm Ma The Possessed

Tập 40/40 HQ-USLT Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001

Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001 The Smiling,Proud Wanderer (2010)

Tập 17/17 HD-USLT Cửu Nguyệt Ưng Phi

Cửu Nguyệt Ưng Phi Condor In September,

Tập 15/15 HD-USLT Đường Lang Tiểu Tử

Đường Lang Tiểu Tử The Kung Fu Kid

Tập 1/1 HD-USLT Nhất Đại Tôn Sư Hoàng Phi Hồng

Nhất Đại Tôn Sư Hoàng Phi Hồng Martial Art Master Wong Fei Hong

Tập 20/20 HD-USLT Lâm Xung

Lâm Xung The Unyielding Master Lim

Loading...