Phim Võ thuật

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 95/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 4/40 HD-Vietsub Thái Cực Tông Sư

Thái Cực Tông Sư Tai Chi Master: The Door of Tai Chi (2017)

Tập 8/8 HD-FFVN Thiên Kiếm Tuyệt Đao

Thiên Kiếm Tuyệt Đao 天剑绝刀 ,Paragon of Sword Knife

Tập 15/15 HD-USLT Đường Lang Tiểu Tử

Đường Lang Tiểu Tử The Kung Fu Kid

Tập 36/36 FullHD-LT Tân Mãnh Long Quá Giang

Tân Mãnh Long Quá Giang Way Of The Dragon (2016)

Tập 20/20 FullHD-LT Bí Mật Thiếu Lâm

Bí Mật Thiếu Lâm Muder Mystery ,侠 僧 探 案 传奇 (2015)

Tập 20/20 HD-USLT Long Đình Tranh Bá

Long Đình Tranh Bá Battle In The Royal Court (1988)

Tập 28/28 HD-USLT Anh Hùng Chính Nghĩa

Anh Hùng Chính Nghĩa A Fist Within Four Walls,城寨英雄 (2016)

Tập 69/69 HD-Vietsub Chim Sẻ - Ma Tước

Chim Sẻ - Ma Tước Sparrow (2016)

Tập 28/28 HD-FFVN  Anh Hùng Thành Trại

Anh Hùng Thành Trại A Fist Within Four Walls (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Anh Hùng Nặng Vai

Anh Hùng Nặng Vai 英雄貴姓 - Weapons Of Power

Tập 40/40 HD-USLT Phúc Vũ Kiếm Và Phiên Vân Đao

Phúc Vũ Kiếm Và Phiên Vân Đao Lethal Weapon Of Love And Passion

Tập 47/47 HD-USLT Diệp Vấn

Diệp Vấn 葉問,Ip Man (2013)

Tập 20/20 HD-USLT U Kim Huyết Kiếm

U Kim Huyết Kiếm The Hunters Prey

Tập 30/30 HD-USLT Tinh Võ Môn

Tinh Võ Môn Fist Of Fury

Tập 42/42 HD-LT Ngũ Thử Náo Đông Kinh 2016

Ngũ Thử Náo Đông Kinh 2016 The Three Heroes And Five Gallants (2016)

Tập 48/48 FullHD-LT Thạch Cảm Đang

Thạch Cảm Đang Dare Stone Male Tiandong (2015)

Tập 20/20 HD-USLT Thiên Long Kỳ Hiệp

Thiên Long Kỳ Hiệp Mystery Of The Parchment

Tập 20/20 HD-USLT Kim Mao Sư Vương

Kim Mao Sư Vương Legend Of The Golden Lion

Tập 20/20 HD-USLT Nam Quyền Bắc Cước

Nam Quyền Bắc Cước Fist of Power