Phim Tình cảm

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 34/34 HQ Song Sinh Bí Ẩn

Song Sinh Bí Ẩn (2016)

Tập 24/35 HQ-LT Ký Ức Tình Yêu

Ký Ức Tình Yêu Memories of Love (2016)

Tập 29/54 HD-LT Tấm Lòng Người Mẹ

Tấm Lòng Người Mẹ Mom ,엄마 (2015)

Tập 16/20 HD-LT Chuyện Tình Bác Sĩ

Chuyện Tình Bác Sĩ 닥터스,Doctors (2016)

Tập 50/120 HD-LT Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em Only You, My Love,당신만이 내사랑 (2015)

Tập 12/30 HQ Sứ Mạng Song Sinh 2016

Sứ Mạng Song Sinh 2016 (2016)

Tập 23/30 HD Tuổi Thanh Xuân P2

Tuổi Thanh Xuân P2 Forever young (2016)

Tập 16/120 HD-Vietsub Như Phút Ban Đầu

Như Phút Ban Đầu Still Loving You (2016)

Tập 12/32 HD Ngự Lâm Không Kiếm

Ngự Lâm Không Kiếm (2016)

Tập 10/20 HD-Vietsub Hwarang: Khởi Đầu

Hwarang: Khởi Đầu Hwarang: The Beginning (2016)

Tập 16/20 HD-Vietsub Hạnh Phúc Trời Ban

Hạnh Phúc Trời Ban Person Who Gives Happiness (2016)

Tập 16/16 HD-LT Quý Ông Trở Lại  2016

Quý Ông Trở Lại 2016 Come Back Mister (2016)

Tập 13/16 HD-Vietsub Yêu Tinh

Yêu Tinh Goblin ,도깨비 (2016)

Tập 17/20 HD-Vietsub Tình Yêu Quyền Thế

Tình Yêu Quyền Thế Night Light (2016)

Tập 17/120 HD-Vietsub Tình Yêu Chắp Vá

Tình Yêu Chắp Vá Love Is Drop By Drop (2016)

Tập 21/120 HD-Vietsub Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân

Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân Always Spring (2016)

Tập 16/16 HD-LT Hạnh Phúc Tìm Lại

Hạnh Phúc Tìm Lại One More Happy Ending (2016)

Tập 38/40 HD-Vietsub Gap Soon Nhà Tôi

Gap Soon Nhà Tôi 우리 갑순이,Our Gab Soon (2016)

Tập 20/20 HD-Vietsub Chuyện Nghề Y

Chuyện Nghề Y Romantic Doctor, Teacher Kim (2016)

Tập 18/50 HD-Vietsub Bố Là Tất Cả

Bố Là Tất Cả Father I'll Take Care of You (2016)