Phim Tâm lý

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 140/140 HD-LT Cơn Lốc Hận Thù

Cơn Lốc Hận Thù 폭풍의 여자 ,Lady Of The Storm (2015)

Tập 30/30 HD-USLT Loại Hình Pháp Thứ Ba

Loại Hình Pháp Thứ Ba Conscience

Tập 32/32 HD-LT Kiêu Hùng

Kiêu Hùng Lord Of Shanghai (2015)

Tập 20/20 HD-VNLT Cứu Thế 2015

Cứu Thế 2015 Healer, 힐러 (2015)

Tập 32/32 HD-FFVN Trương Bảo Tử

Trương Bảo Tử Captain of Destiny ,張保仔 (2015)

Tập 40/40 HQ Ngoại Tình Với Vợ

Ngoại Tình Với Vợ (2015)

Tập 21/21 HD-USLT Chuyên Gia Tháo Bẫy

Chuyên Gia Tháo Bẫy 拆局專家,The Fixer (2015)

Tập 20/20 HD-VNLT Tranh Giành Quyền Lực

Tranh Giành Quyền Lực 어셈블리,Assembly (2015)

Tập 15/15 mHD-USLT Anh hùng Thượng Hải 1993

Anh hùng Thượng Hải 1993 梟情,The Hero From SangHai

Tập 40/40 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2015)

Tập 21/21 HD-FFVN Chuyên Gia Gỡ Rối

Chuyên Gia Gỡ Rối The Fixer,拆局專家 (2015)

Tập 16/16 HD-VNLT Trận Đấu Cuối - Cú Chốt

Trận Đấu Cuối - Cú Chốt 라스트,Last (2015)

Tập 42/42 TVRIP-LT Thợ Săn Thành Phố 2014

Thợ Săn Thành Phố 2014 City Hunter ,城市猎人 (2014)

Tập 16/16 HD-Vietsub Cú Chốt

Cú Chốt 라스트, Last (2015)

Tập 18/18 HD-VNLT Tam Diện Hình Y

Tam Diện Hình Y Hidden Faces , 三面形醫 (2015)

Tập 16/16 HD-VNLT Ẩn Danh  2015

Ẩn Danh 2015 신분을 숨겨라,Hidden Identity (2015)

Tập 24/24 HD-Vietsub Tâm Lý Tội Phạm

Tâm Lý Tội Phạm 心理罪,Psychological crime (2015)

Tập 47/47 HD-LT Người Kế Thừa Gia Nghiệp

Người Kế Thừa Gia Nghiệp The Master Of House (2014)

Tập 49/49 HQ-LT Hận Thù In Dấu

Hận Thù In Dấu Rhodora X (2014)

Tập 32/32 HD-FFVN Thiên Địa Phong Vân

Thiên Địa Phong Vân 風雲天地,Master of Destiny (2015)