Phim Tâm lý

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 20/20 FullHD-FFVN Pháp Sư Vô Tâm 2015

Pháp Sư Vô Tâm 2015 无心法师,WuXin:The Monster Killer (2015)

Tập 16/26 HD-USLT Hồ Sơ Công Lý P4

Hồ Sơ Công Lý P4 File of Justice

Tập 30/30 HD-USLT Chuyên Gia Đàm Phán

Chuyên Gia Đàm Phán Take My Word For It

Tập 20/20 HD-USLT Người Giấu Mặt

Người Giấu Mặt 가면,Mask (2015)

Tập 12/12 HD-LT Linh Hồn Báo Thù

Linh Hồn Báo Thù Hua Jai Mee Ngao (2015)

Tập 30/30 HD Bản Sao Nguy Hiểm

Bản Sao Nguy Hiểm (2015)

Tập 140/140 HD-LT Cơn Lốc Hận Thù

Cơn Lốc Hận Thù 폭풍의 여자 ,Lady Of The Storm (2015)

Tập 30/30 HD-USLT Loại Hình Pháp Thứ Ba

Loại Hình Pháp Thứ Ba Conscience

Tập 32/32 HD-LT Kiêu Hùng

Kiêu Hùng Lord Of Shanghai (2015)

Tập 20/20 HD-VNLT Cứu Thế 2015

Cứu Thế 2015 Healer, 힐러 (2015)

Tập 32/32 HD-FFVN Trương Bảo Tử

Trương Bảo Tử Captain of Destiny ,張保仔 (2015)

Tập 40/40 HQ Ngoại Tình Với Vợ

Ngoại Tình Với Vợ (2015)

Tập 21/21 HD-USLT Chuyên Gia Tháo Bẫy

Chuyên Gia Tháo Bẫy 拆局專家,The Fixer (2015)

Tập 20/20 HD-VNLT Tranh Giành Quyền Lực

Tranh Giành Quyền Lực 어셈블리,Assembly (2015)

Tập 15/15 mHD-USLT Anh hùng Thượng Hải 1993

Anh hùng Thượng Hải 1993 梟情,The Hero From SangHai

Tập 40/40 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2015)

Tập 21/21 HD-FFVN Chuyên Gia Gỡ Rối

Chuyên Gia Gỡ Rối The Fixer,拆局專家 (2015)

Tập 16/16 HD-VNLT Trận Đấu Cuối - Cú Chốt

Trận Đấu Cuối - Cú Chốt 라스트,Last (2015)

Tập 42/42 TVRIP-LT Thợ Săn Thành Phố 2014

Thợ Săn Thành Phố 2014 City Hunter ,城市猎人 (2014)

Tập 16/16 HD-Vietsub Cú Chốt

Cú Chốt 라스트, Last (2015)