Phim Hình sự

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 36/50 HD-FFVN Lật Mặt Tử Thù

Lật Mặt Tử Thù Monster (2017)

Tập 30/30 HD-FFVN Đội Phi Hổ - Phi Hổ Cực Chiến 2018

Đội Phi Hổ - Phi Hổ Cực Chiến 2018 Flying Tiger 2018

Tập 18/24 HD-Vietsub Nữ Công Tố Viên

Nữ Công Tố Viên Investigation Couple 2018

Tập 20/20 HD-USLT Chuyến Xe Vận Mệnh

Chuyến Xe Vận Mệnh Beyond Trust

Tập 36/36 HD-FFVN Vô Gian Đạo

Vô Gian Đạo Infernal Affairs (2017)

Tập 1/1 HD-USLT Bạo Liệt Hình Cảnh

Bạo Liệt Hình Cảnh Bullets Over Summer

Tập 30/30 HD-TM Đội Chống Xã Hội Đen

Đội Chống Xã Hội Đen OCTB (2017)

Tập 16/16 HD-TM-Vietsub Chó Điên

Chó Điên Mad Dog (2017)

Tập 1/1 HD-USLT Hoàng Gia Nữ Tướng

Hoàng Gia Nữ Tướng She Shoots Straight

Tập 1/1 HD-USLT Ám Hoa

Ám Hoa The Longest Nite

Tập 12/12 HD-TM Tội Lỗi Không Chứng Cứ

Tội Lỗi Không Chứng Cứ Burning Ice (2017)

Tập 13/13 HD-FFVN Hồ Sơ Công Lý  P1

Hồ Sơ Công Lý P1 File of Justice (2010)

Tập 20/20 HD-LT Đấu Trí Tội Phạm

Đấu Trí Tội Phạm Criminal minds (2017)

Tập 28/28 HD-FFVN Cộng Sự

Cộng Sự The Unholy Alliance,同盟. (2017)

Tập 30/30 HD-FFVN Đội Pháp Lý Tiên Phong P2

Đội Pháp Lý Tiên Phong P2 Forensic Heroes P2

Tập 30/30 HD-USLT Đội Pháp Lý Tiên Phong P3

Đội Pháp Lý Tiên Phong P3 Forensic Heroes III, 法證先鋒III, bang chung thep 3 (2011)

Tập 41/41 HD-USLT Con Đường Phú Quý

Con Đường Phú Quý Born Rich , 富貴門

Tập 25/25 HD-USLT Đội Pháp Lý Tiên Phong P1

Đội Pháp Lý Tiên Phong P1 Forensic Heroes I

Tập 40/40 HQ Hồ Sơ Lửa Phần 3 - Tử Thi Lên Tiếng

Hồ Sơ Lửa Phần 3 - Tử Thi Lên Tiếng (2017)

Tập 32/32 HD-TM Vạch Trần Sự Thật

Vạch Trần Sự Thật Falsify (2017)

Loading...


Loading...