Phim Hình sự

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 4/32 HD-Vietsub  Thanh Tra Xấu Xa

Thanh Tra Xấu Xa Bad Detective 2018

Tập 24/30 HD-FFVN Sàn Đấu Huynh Đệ

Sàn Đấu Huynh Đệ Fist Fight 2018

Tập 5/16 HD-FFVN Sát Thủ Trong Sương

Sát Thủ Trong Sương Misty 2018

Tập 36/2 HD-Vietsub Thực Nhật Phong Bạo

Thực Nhật Phong Bạo Diurnal Storm 2018

Tập 20/20 HD-USLT Tuyệt Đỉnh Thần Thám

Tuyệt Đỉnh Thần Thám Super Cop ,Đặc Thám Siêu Đẳng

Tập 49/49 HD-LT Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh P2

Đội Chống Khủng Bố Liệp Ảnh P2 Anti-Terrorism Special Forces (2017)

Tập 16/16 HD-Vietsub Thám Tử Ma

Thám Tử Ma The Ghost Detective

Tập 32/32 HD-Vietsub Nữ Công Tố Viên

Nữ Công Tố Viên Investigation Couple 2018

Tập 50/50 HD-FFVN Lật Mặt Tử Thù

Lật Mặt Tử Thù Monster (2017)

Tập 16/16 HD-LT Biệt Đội Số 38

Biệt Đội Số 38 Squad 38 (2016)

Tập 30/30 HD-FFVN Đội Phi Hổ - Phi Hổ Cực Chiến 2018

Đội Phi Hổ - Phi Hổ Cực Chiến 2018 Flying Tiger 2018

Tập 20/20 HD-USLT Chuyến Xe Vận Mệnh

Chuyến Xe Vận Mệnh Beyond Trust

Tập 36/36 HD-FFVN Vô Gian Đạo

Vô Gian Đạo Infernal Affairs (2017)

Tập 1/1 HD-USLT Bạo Liệt Hình Cảnh

Bạo Liệt Hình Cảnh Bullets Over Summer

Tập 30/30 HD-TM Đội Chống Xã Hội Đen

Đội Chống Xã Hội Đen OCTB (2017)

Tập 16/16 HD-TM-Vietsub Chó Điên

Chó Điên Mad Dog (2017)

Tập 1/1 HD-USLT Hoàng Gia Nữ Tướng

Hoàng Gia Nữ Tướng She Shoots Straight

Tập 1/1 HD-USLT Ám Hoa

Ám Hoa The Longest Nite

Tập 12/12 HD-TM Tội Lỗi Không Chứng Cứ

Tội Lỗi Không Chứng Cứ Burning Ice (2017)

Tập 13/13 HD-FFVN Hồ Sơ Công Lý  P1

Hồ Sơ Công Lý P1 File of Justice (2010)

Loading...