Phim Hành động

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 36/36 HD-LT Thủ Hộ Thần

Thủ Hộ Thần Guardian Angel 2018

Tập 24/24 HD-Vietsub Chúng Vương Giá Đáo

Chúng Vương Giá Đáo Emperors And Me 2019

Tập 1/1 HD-LT Thiết Thính Phong Vân P2

Thiết Thính Phong Vân P2 Overhard 2011 (2011)

Tập 1/1 HD-USLT Dạ Thú Đặc Cảnh

Dạ Thú Đặc Cảnh Beast Cops 1998

Tập 20/20 HD0FFVN Âm Mưu Athena

Âm Mưu Athena 아테나: 전쟁의 여신 - Athena: Goddess of War (2011)

Tập 1/1 HD-USLT Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán Black Vengeance 1987

Tập 1/1 HD-USLT Ngục Tù Phong Vân P1

Ngục Tù Phong Vân P1 Prison On Fire 1987

Tập 1/1 HD-USLT Ngũ Hổ Tướng

Ngũ Hổ Tướng The Tigers 1991

Tập 1/1 HD-USLT Ngục Tù Mãnh Long

Ngục Tù Mãnh Long Dragon in Jail

Tập 1/1 HD-USLT Mặt Trời Cảnh Viên

Mặt Trời Cảnh Viên The Sunshine Cops

Tập 1/1 HD-USLT Huyễn Ảnh Đặc Công

Huyễn Ảnh Đặc Công Hot War 1998

Tập 1/1 HD-USLT Bắn Mướn

Bắn Mướn Bullet For Hire 1991

Tập 1/1 HD-USLT Máu Nhuộm Bến Thượng Hải 1996

Máu Nhuộm Bến Thượng Hải 1996 Shanghai Grand

Tập 1/1 HD-USLT Quần Long Đoạt Bảo

Quần Long Đoạt Bảo Three Against the World 1988

Tập 2/2 HD-USLT Bá Chủ Bịp Thành P1,2

Bá Chủ Bịp Thành P1,2 Casino Tycoon

Tập 2/2 HD-USLT Giây Phút Đoạt Mệnh P1,2

Giây Phút Đoạt Mệnh P1,2 Running Out Of Time

Tập 35/35 HD-FFVN Liên Minh Phá Án

Liên Minh Phá Án 新神探联盟,New Detective (2013)

Tập 20/20 HD-FFVN Lực Lượng Chống Lừa Đảo

Lực Lượng Chống Lừa Đảo 皇家反千組 - Corner The Con Man

Tập 31/31 HD-USLT Ranh Giới Trắng Đen

Ranh Giới Trắng Đen 使徒行者- Line Walker TVB (2014)

Tập 20/20 Tam Nữ Thiên Sứ Vô Danh

Tam Nữ Thiên Sứ Vô Danh Angles of Mission

Loading...