Phim Cổ trang

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 20/20 HD-USLT Độn Giáp Kỳ Binh

Độn Giáp Kỳ Binh Brothers Under The Skin

Tập 32/32 HQ-USLT Phi Đao Vấn Tình - Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Phi Đao Vấn Tình - Hậu Tiểu Lý Phi Đao Frying Daggers,飛刀問情

Tập 22/32 HD-LT  Truyền Thuyết Hồ Ly

Truyền Thuyết Hồ Ly Green hill Fox Legend (2016)

Tập 24/40 HD-TM-Vietsub Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Legend of the Condor Heroes (2016)

Tập 32/58 HD-Vietsub Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Three Lifetimes Peach Blossom (2016)

Tập 32/60 HD-Vietsub Đại Đường Vinh Diệu

Đại Đường Vinh Diệu The Glory Of Tang Dynasty (2016)

Tập 6/30 HD-Vietsub Nhật Ký Saimdang

Nhật Ký Saimdang Saimdang, Light's Diary (2016)

Tập 44/60 HD-Vietsub Kỳ Tinh Ký

Kỳ Tinh Ký Magic Star (2016)

Tập 62/62 HD-Vietsub Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng General and I (2016)

Tập 4/30 HD-Vietsub Hong Gil Dong

Hong Gil Dong Rebel Thief Who Stole the People (2016)

Tập 52/60 HD-LT  Võ thần Triệu Tử Long 2016

Võ thần Triệu Tử Long 2016 God of War, Zhao Yun (2016)

Tập 78/78 HQ-LT  Hoàng Đế Ăn Mày

Hoàng Đế Ăn Mày The Legend of Beggar King and Big Foot Queen (2016)

Tập 42/42 HD-LT Tân Tiêu Thập Nhất Lang 2016

Tân Tiêu Thập Nhất Lang 2016 新萧十一郎,The Shaw Eleven Lang (2016)

Tập 18/18 HD-Vietsub Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2

Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2 The Legend of Chusen 2 (2016)

Tập 52/52 HQ-USLT Mộc Quế Anh - Đại Phá Thiên Môn

Mộc Quế Anh - Đại Phá Thiên Môn The Heroine Of The Yangs

Tập 42/42 HD-Vietsub Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao

Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao The Legend Of Flying Daggers (2016)

Tập 40/40 HQ-USLT Bao Thanh Thiên- Thất Hiệp Ngũ Nghĩa

Bao Thanh Thiên- Thất Hiệp Ngũ Nghĩa 包青天之七侠五义, Thất Hiệp Ngũ Nghĩa (2010)

Tập 34/34 HD-LT Thương Gia Kỳ Tài

Thương Gia Kỳ Tài The Merchants of Qing Dynasty (2016)

Tập 68/68 HD-LT Ngọc Kiếm Kỳ Duyên - Tân Lạc Thần Truyền Kỳ

Ngọc Kiếm Kỳ Duyên - Tân Lạc Thần Truyền Kỳ Legend Of Goddess Luo (2014)

Tập 47/47 HD-TM  Lan Lăng Vương Phi

Lan Lăng Vương Phi Princess Of Lanling King (2016)