Phim Cổ trang

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 69/70 HQ-LT  Hoàng Đế Ăn Mày

Hoàng Đế Ăn Mày The Legend of Beggar King and Big Foot Queen (2016)

Tập 20/49 HD-LT  Võ thần Triệu Tử Long 2016

Võ thần Triệu Tử Long 2016 God of War, Zhao Yun (2016)

Tập 8/40 HD-Vietsub Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Legend of the Condor Heroes (2016)

Tập 23/60 HD-Vietsub Kỳ Tinh Ký

Kỳ Tinh Ký Magic Star (2016)

Tập 26/62 HD-Vietsub Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng General and I (2016)

Tập 18/18 HD-Vietsub Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2

Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2 The Legend of Chusen 2 (2016)

Tập 52/52 HQ-USLT Mộc Quế Anh - Đại Phá Thiên Môn

Mộc Quế Anh - Đại Phá Thiên Môn The Heroine Of The Yangs

Tập 42/42 HD-Vietsub Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao

Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao The Legend Of Flying Daggers (2016)

Tập 40/40 HQ-USLT Bao Thanh Thiên- Thất Hiệp Ngũ Nghĩa

Bao Thanh Thiên- Thất Hiệp Ngũ Nghĩa 包青天之七侠五义, Thất Hiệp Ngũ Nghĩa (2010)

Tập 34/34 HD-LT Thương Gia Kỳ Tài

Thương Gia Kỳ Tài The Merchants of Qing Dynasty (2016)

Tập 68/68 HD-LT Ngọc Kiếm Kỳ Duyên - Tân Lạc Thần Truyền Kỳ

Ngọc Kiếm Kỳ Duyên - Tân Lạc Thần Truyền Kỳ Legend Of Goddess Luo (2014)

Tập 47/47 HD-TM  Lan Lăng Vương Phi

Lan Lăng Vương Phi Princess Of Lanling King (2016)

Tập 62/62 FullHD-LT Tiết Cương Phản Đường

Tiết Cương Phản Đường Tùy Đường Anh Hùng 5 (2016)

Tập 39/39 HD-LT Thích Thanh Hải Nương

Thích Thanh Hải Nương Sea Mother,刺青海娘 (2013)

Tập 20/20 HD-USLT Chân Mệnh Thiên Tử

Chân Mệnh Thiên Tử Heir to the Throne Is

Tập 20/20 HD-USLT Kim Đồng Ngọc Nữ

Kim Đồng Ngọc Nữ In the Realms of Joy

Tập 20/20 HQ-USLT Nhất Dương Chỉ

Nhất Dương Chỉ 天龙八部 ,Demi-Gods and Semi-Devils

Tập 45/45 HD-USLT Thái Bình Thiên Quốc 1988

Thái Bình Thiên Quốc 1988 太平天國, Twilight of a Nation

Tập 20/20 HD-USLT Ngạo Kiếm Xuân Thu

Ngạo Kiếm Xuân Thu 傲剑春秋 , Ngo Kim Chun Chau

Tập 40/40 HD-USLT Đoạn Soái Sở Lưu Hương

Đoạn Soái Sở Lưu Hương The new adventure of Chor Lau Heung