Phim Chiến tranh

Sắp xếp theo Loại Quốc gia Năm
Tập 20/20 HD-LT Hiệp Khách Mặt Nạ Đen

Hiệp Khách Mặt Nạ Đen Heroes In Black 2001

Tập 36/80 HD-Vietsub Trùng Nhĩ Truyền Kỳ

Trùng Nhĩ Truyền Kỳ Chong Er's Preach 2019

Tập 55/55 HD-FFVN Độc Cô Thiên Hạ  2018

Độc Cô Thiên Hạ 2018 The Legend of Dugu (2017)

Tập 48/48 HD-LT Kẻ Ngụy Trang 2015

Kẻ Ngụy Trang 2015 伪装者,The Pretender (2015)

Tập 16/16 HD-Vietsub Người Chồng Hai Mặt

Người Chồng Hai Mặt Sweet Savage Family (2015)

Tập 42/42 HD-LT Hai Mặt - Blade

Hai Mặt - Blade 锋刃, Walking on the Blade (2014)

HDTV LT Anh Hùng Trình Giảo Kim - Hero Sui And Tang Dynasties 2012 53/120

Anh Hùng Trình Giảo Kim - Hero Sui And Tang Dynasties 2012 53/120 Hero Sui And Tang Dynasties (2012)

Tập 70/70 70/70 HD720p Giấc Mộng Hoàng Đế - The Great Kings Dream KBS 2012 70/70 HD720p LT

Giấc Mộng Hoàng Đế - The Great Kings Dream KBS 2012 70/70 HD720p LT 대왕의 꿈 - The Great King's Dream (2012)

Tập 37/37 37/37 HD720p Tình Yêu Bất Tận - Endless Love SBS 2014 37/37 HD720p Vietsub

Tình Yêu Bất Tận - Endless Love SBS 2014 37/37 HD720p Vietsub 끝없는 사랑 - Endless Love (2014)

Tập 78/78 78/78 HD720p LT Thâm Cung Quyết Xử - Iron Empress KBS 2009 78/78 HD720p LT

Thâm Cung Quyết Xử - Iron Empress KBS 2009 78/78 HD720p LT 천추태후 - Iron Empress

Tập 42/42 42/42 FFVN Tân Tiết Đinh San - Xue Dingshan 2013 42/42 FFVN

Tân Tiết Đinh San - Xue Dingshan 2013 42/42 FFVN 薛丁山 - Xue Dingshan (2013)

Tập 36/36 36/36 DVDRIP TM Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Mưu Kế 2000 36/36  DVD RIP TM

Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Mưu Kế 2000 36/36 DVD RIP TM 孙子兵法与三十六计

36/36 HD1080p FFVN Tây Thi Tình Sử

Tây Thi Tình Sử Hero (2013)

48/48 TM Thái Bình Thiên Quốc

Thái Bình Thiên Quốc Heavenly Kingdom Of Peace

43/43 HD720p VTV TM Vương Triều Đại Tần

Vương Triều Đại Tần The Qin Empire (2013)

44/44 Vietsub Hướng Bom Đạn Mà Tiến Lên - Advancing Under the Fire 23/44 Vietsub

Hướng Bom Đạn Mà Tiến Lên - Advancing Under the Fire 23/44 Vietsub Advancing Under the Fire (2013)

Tập 46/46 46/46 HD720p TM Lan Lăng Vương - Prince of Lan Ling 2013 46/46 HD720p TM

Lan Lăng Vương - Prince of Lan Ling 2013 46/46 HD720p TM 兰陵王 - Prince of Lan Ling (2013)

  • 1
Loading...