Tập 1/1 HD-USLT Thiên Sứ Bắt Ma 3

Thiên Sứ Bắt Ma 3 Mr. Vampire 1987

Tập 5/32 HD-FFVN Nam Thần Xuyên Thời Gian

Nam Thần Xuyên Thời Gian A General, A Scholar and An Eunuch (2017)

Tập 25/34 HD-FFVN Ván Bài Định Mệnh 2017

Ván Bài Định Mệnh 2017 Bet Hur,澳門群英會 (2017)

Tập 4/58 HD-LT Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế

Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế Once Upon a Time (2017)

Tập 11/74 HD-LT Tích Điểm Tình Yêu

Tích Điểm Tình Yêu Love Cheque Charge (2016)

Tập 49/54 HD-LT Tần Thời Minh Nguyệt 2015

Tần Thời Minh Nguyệt 2015 The Legend Of Qin

Tập 11/54 HD-LT Người Một Nhà

Người Một Nhà Yes, That's How It Is (2016)

Tập 183/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance (2015)

Tập 16/16 HD-LT Ngày Đó Ta Chưa Yêu

Ngày Đó Ta Chưa Yêu The Time We Were Not In Love (2016)

Tập 10/20 HD-FFVN Mặt Trái Của Công Lý

Mặt Trái Của Công Lý My Lawyer, Mr Jo (2016)

Tập 63/80 HQ-LT  Tứ Tình Sơn Cước

Tứ Tình Sơn Cước (2015)

Tập 6/32 HD Những Người Nhiều Chuyện

Những Người Nhiều Chuyện (2017)

Tập 12/40 HD Giao Mùa

Giao Mùa (2017)

Tập 28/28 HD-LT Mặt Nạ Anh Hùng

Mặt Nạ Anh Hùng Bridal Mask (2012)

Tập 19/32 HQ-LT Lời Nguyền Khủng Khiếp

Lời Nguyền Khủng Khiếp The Secret Of Annasandra (2015)

Tập 22/30 HD Lao Công Bi Ẩn

Lao Công Bi Ẩn (2017)

Tập 39/42 HQ-LT Giữ Lấy Tình Yêu

Giữ Lấy Tình Yêu Second Chances (2016)

Tập 1/1 HD-USLT Thiên Sứ Bắt Ma 2

Thiên Sứ Bắt Ma 2 Mr. Vampire 2

Tập 4/62 FullHD-LT Tình Trong Biển Hận

Tình Trong Biển Hận Cô Phương Bất Tự Thưởng,General And I (2017)

Tập 1/1 HD-USLT Thiên Sứ Bắt Ma 3

Thiên Sứ Bắt Ma 3 Mr. Vampire 1987

Tập 1/1 HD-USLT Dũng Khí Môi Hồng

Dũng Khí Môi Hồng City War

Tập 5/32 HD-FFVN Nam Thần Xuyên Thời Gian

Nam Thần Xuyên Thời Gian A General, A Scholar and An Eunuch (2017)

Tập 25/34 HD-FFVN Ván Bài Định Mệnh 2017

Ván Bài Định Mệnh 2017 Bet Hur,澳門群英會 (2017)

Tập 4/58 HD-LT Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế

Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế Once Upon a Time (2017)

Tập 11/74 HD-LT Tích Điểm Tình Yêu

Tích Điểm Tình Yêu Love Cheque Charge (2016)

Tập 49/54 HD-LT Tần Thời Minh Nguyệt 2015

Tần Thời Minh Nguyệt 2015 The Legend Of Qin

Tập 11/54 HD-LT Người Một Nhà

Người Một Nhà Yes, That's How It Is (2016)

Tập 183/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance (2015)

Tập 16/16 HD-LT Ngày Đó Ta Chưa Yêu

Ngày Đó Ta Chưa Yêu The Time We Were Not In Love (2016)

Tập 10/20 HD-FFVN Mặt Trái Của Công Lý

Mặt Trái Của Công Lý My Lawyer, Mr Jo (2016)

Tập 63/80 HQ-LT  Tứ Tình Sơn Cước

Tứ Tình Sơn Cước (2015)

Tập 6/32 HD Những Người Nhiều Chuyện

Những Người Nhiều Chuyện (2017)

Tập 12/40 HD Giao Mùa

Giao Mùa (2017)

Tập 28/28 HD-LT Mặt Nạ Anh Hùng

Mặt Nạ Anh Hùng Bridal Mask (2012)

Tập 19/32 HQ-LT Lời Nguyền Khủng Khiếp

Lời Nguyền Khủng Khiếp The Secret Of Annasandra (2015)

Tập 22/30 HD Lao Công Bi Ẩn

Lao Công Bi Ẩn (2017)

Tập 39/42 HQ-LT Giữ Lấy Tình Yêu

Giữ Lấy Tình Yêu Second Chances (2016)

Tập 1/1 HD-USLT Thiên Sứ Bắt Ma 2

Thiên Sứ Bắt Ma 2 Mr. Vampire 2