Tập 47/40 HQ Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi Two Wives (2014)

Tập 38/38 HQ-LT Tử Thần Ngọt Ngào

Tử Thần Ngọt Ngào Majurat See Nampeung (2014)

Tập 15/32 HD Thủy Cơ

Thủy Cơ (2016)

Tập 46/123 HD-FFVN Đừng Quên Hoa Hồng

Đừng Quên Hoa Hồng 달려라 장미,Run, Jang Mi (2015)

Tập 40/30 HD Đồng Tiền Quỷ Ám

Đồng Tiền Quỷ Ám (2016)

Tập 12/36 HD Đôi Mắt Âm Dương

Đôi Mắt Âm Dương (2016)

Tập 25/42 HD-FFVN Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Love Jewelry (2015)

Tập 14/28 HQ-LT Bí Ẩn Của Sắc Đẹp

Bí Ẩn Của Sắc Đẹp Beauty Within (2011)

Tập 11/41 HD-LT Bà Nội Trợ Hành Động

Bà Nội Trợ Hành Động A Detective Housewife (2016)

Tập 15/30 HD Bản Năng Nguy Hiểm

Bản Năng Nguy Hiểm (2016)

Tập 10/30 HD Ải Mỹ Nhân

Ải Mỹ Nhân (2016)

Tập 18/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (2016)

Tập 3/20 HD-FFVN Ẩm Thực Thần Thám

Ẩm Thực Thần Thám Inspector Gourmet,為食神探 (2016)

Tập 3/30 HD-FFVN Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2

Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2 Brother's Keeper II,巨輪 (2016)

Tập 17/30 HD-Vietsub  Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Just One Slight Smile is Very Alluring (2016)

Tập 4/20 HD-LT Yêu Không Kiểm Soát

Yêu Không Kiểm Soát Uncontrollably Fond,함부로 애틋하게 (2016)

Tập 16/20 HD-Vietsub Yêu Không Bến Bờ

Yêu Không Bến Bờ Uncontrollably Fond (2016)

Tập 11/12 HD-TM Tuổi Trẻ Muôn Màu

Tuổi Trẻ Muôn Màu Age of Youth (2016)

Tập 20/52 HD-TM Tru tiên - Thanh Vân Chí

Tru tiên - Thanh Vân Chí Noble Aspirations,青云志 (2016)

Tập 15/16 HD-TM Người Vợ Tuyệt Vời 2016

Người Vợ Tuyệt Vời 2016 A Good Wife (2016)

Tập 47/40 HQ Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi Two Wives (2014)

Tập 38/38 HQ-LT Tử Thần Ngọt Ngào

Tử Thần Ngọt Ngào Majurat See Nampeung (2014)

Tập 15/32 HD Thủy Cơ

Thủy Cơ (2016)

Tập 46/123 HD-FFVN Đừng Quên Hoa Hồng

Đừng Quên Hoa Hồng 달려라 장미,Run, Jang Mi (2015)

Tập 40/30 HD Đồng Tiền Quỷ Ám

Đồng Tiền Quỷ Ám (2016)

Tập 12/36 HD Đôi Mắt Âm Dương

Đôi Mắt Âm Dương (2016)

Tập 25/42 HD-FFVN Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Love Jewelry (2015)

Tập 14/28 HQ-LT Bí Ẩn Của Sắc Đẹp

Bí Ẩn Của Sắc Đẹp Beauty Within (2011)

Tập 11/41 HD-LT Bà Nội Trợ Hành Động

Bà Nội Trợ Hành Động A Detective Housewife (2016)

Tập 15/30 HD Bản Năng Nguy Hiểm

Bản Năng Nguy Hiểm (2016)

Tập 10/30 HD Ải Mỹ Nhân

Ải Mỹ Nhân (2016)

Tập 18/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (2016)

Tập 3/20 HD-FFVN Ẩm Thực Thần Thám

Ẩm Thực Thần Thám Inspector Gourmet,為食神探 (2016)

Tập 3/30 HD-FFVN Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2

Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2 Brother's Keeper II,巨輪 (2016)

Tập 17/30 HD-Vietsub  Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Just One Slight Smile is Very Alluring (2016)

Tập 4/20 HD-LT Yêu Không Kiểm Soát

Yêu Không Kiểm Soát Uncontrollably Fond,함부로 애틋하게 (2016)

Tập 16/20 HD-Vietsub Yêu Không Bến Bờ

Yêu Không Bến Bờ Uncontrollably Fond (2016)

Tập 11/12 HD-TM Tuổi Trẻ Muôn Màu

Tuổi Trẻ Muôn Màu Age of Youth (2016)

Tập 20/52 HD-TM Tru tiên - Thanh Vân Chí

Tru tiên - Thanh Vân Chí Noble Aspirations,青云志 (2016)

Tập 15/16 HD-TM Người Vợ Tuyệt Vời 2016

Người Vợ Tuyệt Vời 2016 A Good Wife (2016)