Tập 3/32 HD-FFVN Nam Thần Xuyên Thời Gian

Nam Thần Xuyên Thời Gian A General, A Scholar and An Eunuch (2017)

Tập 23/34 HD-FFVN Ván Bài Định Mệnh 2017

Ván Bài Định Mệnh 2017 Bet Hur,澳門群英會 (2017)

Tập 2/58 HD-LT Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế

Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế Once Upon a Time (2017)

Tập 18/18 HQ-USLT May Mắn Như Ý

May Mắn Như Ý The Luckiest Man

Tập 59/80 HQ-LT  Tứ Tình Sơn Cước

Tứ Tình Sơn Cước (2015)

Tập 2/62 FullHD-LT Tình Trong Biển Hận

Tình Trong Biển Hận Cô Phương Bất Tự Thưởng,General And I (2017)

Tập 7/74 HD-LT Tích Điểm Tình Yêu

Tích Điểm Tình Yêu Love Cheque Charge (2016)

Tập 45/54 HD-LT Tần Thời Minh Nguyệt 2015

Tần Thời Minh Nguyệt 2015 The Legend Of Qin

Tập 179/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance (2015)

Tập 35/47 HD  Người Phán Xử

Người Phán Xử (2017)

Tập 10/30 HQ Một Nửa Nanh Cọp

Một Nửa Nanh Cọp (2017)

Tập 8/20 HD-FFVN Mặt Trái Của Công Lý

Mặt Trái Của Công Lý My Lawyer, Mr Jo (2016)

Tập 15/32 HQ-LT Lời Nguyền Khủng Khiếp

Lời Nguyền Khủng Khiếp The Secret Of Annasandra (2015)

Tập 36/42 HQ-LT Giữ Lấy Tình Yêu

Giữ Lấy Tình Yêu Second Chances (2016)

Tập 40/40 HD-USLT Thiên Luân

Thiên Luân The Link

Tập 4/50 HD-LT Nội Chiến Mẹ Kế Và Con Dâu

Nội Chiến Mẹ Kế Và Con Dâu Flower of the Queen (2016)

Tập 9/16 HD-LT Ngày Đó Ta Chưa Yêu

Ngày Đó Ta Chưa Yêu The Time We Were Not In Love (2016)

Tập 3/32 HD-FFVN Nam Thần Xuyên Thời Gian

Nam Thần Xuyên Thời Gian A General, A Scholar and An Eunuch (2017)

Tập 23/34 HD-FFVN Ván Bài Định Mệnh 2017

Ván Bài Định Mệnh 2017 Bet Hur,澳門群英會 (2017)

Tập 2/58 HD-LT Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế

Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế Once Upon a Time (2017)

Tập 18/18 HQ-USLT May Mắn Như Ý

May Mắn Như Ý The Luckiest Man

Tập 59/80 HQ-LT  Tứ Tình Sơn Cước

Tứ Tình Sơn Cước (2015)

Tập 2/62 FullHD-LT Tình Trong Biển Hận

Tình Trong Biển Hận Cô Phương Bất Tự Thưởng,General And I (2017)

Tập 7/74 HD-LT Tích Điểm Tình Yêu

Tích Điểm Tình Yêu Love Cheque Charge (2016)

Tập 45/54 HD-LT Tần Thời Minh Nguyệt 2015

Tần Thời Minh Nguyệt 2015 The Legend Of Qin

Tập 179/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance (2015)

Tập 35/47 HD  Người Phán Xử

Người Phán Xử (2017)

Tập 10/30 HQ Một Nửa Nanh Cọp

Một Nửa Nanh Cọp (2017)

Tập 8/20 HD-FFVN Mặt Trái Của Công Lý

Mặt Trái Của Công Lý My Lawyer, Mr Jo (2016)

Tập 15/32 HQ-LT Lời Nguyền Khủng Khiếp

Lời Nguyền Khủng Khiếp The Secret Of Annasandra (2015)

Tập 36/42 HQ-LT Giữ Lấy Tình Yêu

Giữ Lấy Tình Yêu Second Chances (2016)

Tập 40/40 HD-USLT Thiên Luân

Thiên Luân The Link

Tập 4/50 HD-LT Nội Chiến Mẹ Kế Và Con Dâu

Nội Chiến Mẹ Kế Và Con Dâu Flower of the Queen (2016)

Tập 9/16 HD-LT Ngày Đó Ta Chưa Yêu

Ngày Đó Ta Chưa Yêu The Time We Were Not In Love (2016)