Tập 22/32 HD-LT  Truyền Thuyết Hồ Ly

Truyền Thuyết Hồ Ly Green hill Fox Legend (2016)

Tập 32/32 HQ-USLT Phi Đao Vấn Tình - Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Phi Đao Vấn Tình - Hậu Tiểu Lý Phi Đao Frying Daggers,飛刀問情

Tập 23/32 HD Ngự Lâm Không Kiếm

Ngự Lâm Không Kiếm (2016)

Tập 10/16 HD-Vietsub Âm Thanh Tội Phạm

Âm Thanh Tội Phạm Voice (2016)

Tập 4/30 HD-FFVN Lạc Lối

Lạc Lối Destination Nowhere,迷 (2016)

Tập 4/20 HD-FFVN Tình Thương Của Mẹ Hổ

Tình Thương Của Mẹ Hổ 親親我好媽, Tiger Mom Blues (2016)

Tập 50/136 HD-LT Mẹ Chồng Là Cháu Dâu

Mẹ Chồng Là Cháu Dâu My Mother Is a Daughter-In-Law (2015)

Tập 20/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 32/35 HQ Sứ Mạng Song Sinh 2016

Sứ Mạng Song Sinh 2016 (2016)

Tập 30/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 11/60 HQ-LT Khát Vọng Đêm Trăng

Khát Vọng Đêm Trăng Moon of Desire (2014)

Tập 8/30 HD  Chung Cư Cảnh Sát

Chung Cư Cảnh Sát (2016)

Tập 23/36 HD-LT Bí Ẩn Trái Tim

Bí Ẩn Trái Tim Everyone Has A Secret (2014)

Tập 10/16 HD-Vietsub Thần Tượng Mất Tích

Thần Tượng Mất Tích Missing Nine (2016)

Tập 44/58 HD-Vietsub Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Three Lifetimes Peach Blossom (2016)

Tập 49/60 HD-Vietsub Kỳ Tinh Ký

Kỳ Tinh Ký Magic Star (2016)

Tập 39/60 HD-Vietsub Đại Đường Vinh Diệu

Đại Đường Vinh Diệu The Glory Of Tang Dynasty (2016)

Tập 28/28 HD-FFVN Thừa Thắng Truy Kích

Thừa Thắng Truy Kích 乘勝狙擊,Burning Hands (2016)

Tập 30/30 HD-FFVN Thần Tài Đến

Thần Tài Đến Fortune Smile On You (2016)

Tập 35/35 HD-USLT Đằng Sau Vẻ Hào Nhoáng

Đằng Sau Vẻ Hào Nhoáng Two Steps From Heaven (2016)

Tập 22/32 HD-LT  Truyền Thuyết Hồ Ly

Truyền Thuyết Hồ Ly Green hill Fox Legend (2016)

Tập 32/32 HQ-USLT Phi Đao Vấn Tình - Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Phi Đao Vấn Tình - Hậu Tiểu Lý Phi Đao Frying Daggers,飛刀問情

Tập 23/32 HD Ngự Lâm Không Kiếm

Ngự Lâm Không Kiếm (2016)

Tập 10/16 HD-Vietsub Âm Thanh Tội Phạm

Âm Thanh Tội Phạm Voice (2016)

Tập 4/30 HD-FFVN Lạc Lối

Lạc Lối Destination Nowhere,迷 (2016)

Tập 4/20 HD-FFVN Tình Thương Của Mẹ Hổ

Tình Thương Của Mẹ Hổ 親親我好媽, Tiger Mom Blues (2016)

Tập 50/136 HD-LT Mẹ Chồng Là Cháu Dâu

Mẹ Chồng Là Cháu Dâu My Mother Is a Daughter-In-Law (2015)

Tập 20/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 32/35 HQ Sứ Mạng Song Sinh 2016

Sứ Mạng Song Sinh 2016 (2016)

Tập 30/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 11/60 HQ-LT Khát Vọng Đêm Trăng

Khát Vọng Đêm Trăng Moon of Desire (2014)

Tập 8/30 HD  Chung Cư Cảnh Sát

Chung Cư Cảnh Sát (2016)

Tập 23/36 HD-LT Bí Ẩn Trái Tim

Bí Ẩn Trái Tim Everyone Has A Secret (2014)

Tập 10/16 HD-Vietsub Thần Tượng Mất Tích

Thần Tượng Mất Tích Missing Nine (2016)

Tập 44/58 HD-Vietsub Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Three Lifetimes Peach Blossom (2016)

Tập 49/60 HD-Vietsub Kỳ Tinh Ký

Kỳ Tinh Ký Magic Star (2016)

Tập 39/60 HD-Vietsub Đại Đường Vinh Diệu

Đại Đường Vinh Diệu The Glory Of Tang Dynasty (2016)

Tập 28/28 HD-FFVN Thừa Thắng Truy Kích

Thừa Thắng Truy Kích 乘勝狙擊,Burning Hands (2016)

Tập 30/30 HD-FFVN Thần Tài Đến

Thần Tài Đến Fortune Smile On You (2016)

Tập 35/35 HD-USLT Đằng Sau Vẻ Hào Nhoáng

Đằng Sau Vẻ Hào Nhoáng Two Steps From Heaven (2016)