Tập 9/40 HQ Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi Two Wives (2014)

Tập 21/44 HD-LT Vân Trung Ca 2015

Vân Trung Ca 2015 云中歌,Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 52/2 HD-TM  Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành

Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành Singing All Along (2016)

Tập 8/16 HD-Vietsub Truy Lùng - Cuộc Chơi Kinh Hoàng

Truy Lùng - Cuộc Chơi Kinh Hoàng 원티드,Wanted (2016)

Tập 4/30 HD-TM Thiếu Nữ Toàn Phong P2

Thiếu Nữ Toàn Phong P2 The Whirlwind Girl 2 (2016)

Tập 2/16 HD-TM-Vsub Hai Thế Giới

Hai Thế Giới Two Worlds (2016)

Tập 10/28 HQ Nhân Tình Lạc Lối

Nhân Tình Lạc Lối (2016)

Tập 12/40 HD-LT Người Con Gái Tôi Yêu

Người Con Gái Tôi Yêu รักสุดฤทธิ์,Love to the Extreme (2014)

Tập 54/69 HD-FFVN Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng The Ladder of Love (2016)

Tập 5/40 HD Một Thời Ngang Dọc

Một Thời Ngang Dọc (2015)

Tập 9/20 HD-Vietsub  Lương Y - Bước Ngoặt Cuộc Đời

Lương Y - Bước Ngoặt Cuộc Đời 닥터스,Doctors (2016)

Tập 57/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 10/24 HD-Vietsub Tranh Quyền Đoạt Vị

Tranh Quyền Đoạt Vị 대박,Jackpot (2016)

Tập 93/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 39/50 HD-Vietsub Năm Đứa Trẻ

Năm Đứa Trẻ Five Children (2016)

Tập 23/30 HD Đồng Tiền Quỷ Ám

Đồng Tiền Quỷ Ám (2016)

Tập 19/32 HQ Chị Em Nhà Đông Các

Chị Em Nhà Đông Các (2016)

Tập 17/20 HD-Vietsub Gong Shim Đáng yêu

Gong Shim Đáng yêu Beautiful Gong Shim (2016)

Tập 19/30 HD Ác Thú Vô Hình

Ác Thú Vô Hình (2016)

Tập 24/24 HD-LT Thợ Săn Tiền Thưởng

Thợ Săn Tiền Thưởng The Bounty Hunter (2012)

Tập 9/40 HQ Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi Two Wives (2014)

Tập 21/44 HD-LT Vân Trung Ca 2015

Vân Trung Ca 2015 云中歌,Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 52/2 HD-TM  Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành

Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành Singing All Along (2016)

Tập 8/16 HD-Vietsub Truy Lùng - Cuộc Chơi Kinh Hoàng

Truy Lùng - Cuộc Chơi Kinh Hoàng 원티드,Wanted (2016)

Tập 4/30 HD-TM Thiếu Nữ Toàn Phong P2

Thiếu Nữ Toàn Phong P2 The Whirlwind Girl 2 (2016)

Tập 2/16 HD-TM-Vsub Hai Thế Giới

Hai Thế Giới Two Worlds (2016)

Tập 10/28 HQ Nhân Tình Lạc Lối

Nhân Tình Lạc Lối (2016)

Tập 12/40 HD-LT Người Con Gái Tôi Yêu

Người Con Gái Tôi Yêu รักสุดฤทธิ์,Love to the Extreme (2014)

Tập 54/69 HD-FFVN Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng The Ladder of Love (2016)

Tập 5/40 HD Một Thời Ngang Dọc

Một Thời Ngang Dọc (2015)

Tập 9/20 HD-Vietsub  Lương Y - Bước Ngoặt Cuộc Đời

Lương Y - Bước Ngoặt Cuộc Đời 닥터스,Doctors (2016)

Tập 57/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 10/24 HD-Vietsub Tranh Quyền Đoạt Vị

Tranh Quyền Đoạt Vị 대박,Jackpot (2016)

Tập 93/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 39/50 HD-Vietsub Năm Đứa Trẻ

Năm Đứa Trẻ Five Children (2016)

Tập 23/30 HD Đồng Tiền Quỷ Ám

Đồng Tiền Quỷ Ám (2016)

Tập 19/32 HQ Chị Em Nhà Đông Các

Chị Em Nhà Đông Các (2016)

Tập 17/20 HD-Vietsub Gong Shim Đáng yêu

Gong Shim Đáng yêu Beautiful Gong Shim (2016)

Tập 19/30 HD Ác Thú Vô Hình

Ác Thú Vô Hình (2016)

Tập 24/24 HD-LT Thợ Săn Tiền Thưởng

Thợ Săn Tiền Thưởng The Bounty Hunter (2012)