Tập 6/28 HD-FFVN Thừa Thắng Truy Kích

Thừa Thắng Truy Kích 乘勝狙擊,Burning Hands (2016)

Tập 36/36 FullHD-LT Tân Mãnh Long Quá Giang

Tân Mãnh Long Quá Giang Way Of The Dragon (2016)

Tập 18/20 HD-LT Chuyện Tình Bác Sĩ

Chuyện Tình Bác Sĩ 닥터스,Doctors (2016)

Tập 7/45 HD-LT  Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết  2016

Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết 2016 The Classic Of Mountains And Seas (2016)

Tập 32/54 HD-LT Tấm Lòng Người Mẹ

Tấm Lòng Người Mẹ Mom ,엄마 (2015)

Tập 10/37 HD-LT  Trường Tương Y

Trường Tương Y Chronicle of Life (2016)

Tập 28/28 HD-USLT Ông Trùm Nghành Luật

Ông Trùm Nghành Luật 律政強人,Law Dis-order (2016)

Tập 15/25 HD-FFVN Ẩm Thực Tranh Tài

Ẩm Thực Tranh Tài Recipes To Live By,味想天開 (2016)

Tập 17/17 HD-LT Hoàng Đế Lưu Manh 2016

Hoàng Đế Lưu Manh 2016 Rogue Emperor, 流氓皇帝 (2016)

Tập 80/70 HQ-LT  Hoàng Đế Ăn Mày

Hoàng Đế Ăn Mày The Legend of Beggar King and Big Foot Queen (2016)

Tập 25/35 HQ-LT Ký Ức Tình Yêu

Ký Ức Tình Yêu Memories of Love (2016)

Tập 25/36 HD Dã Tâm Thiên Thần

Dã Tâm Thiên Thần (2016)

Tập 36/60 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)

Tập 20/49 HD-LT  Võ thần Triệu Tử Long 2016

Võ thần Triệu Tử Long 2016 God of War, Zhao Yun (2016)

Tập 54/54 HD-LT Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tuyệt Sắc Khuynh Thành Royal Romance (2015)

Tập 12/30 HQ Sứ Mạng Song Sinh 2016

Sứ Mạng Song Sinh 2016 (2016)

Tập 34/34 HQ Song Sinh Bí Ẩn

Song Sinh Bí Ẩn (2016)

Tập 7/12 HD Cô Thắm Về Làng Phần 2

Cô Thắm Về Làng Phần 2 (2016)

Tập 50/120 HD-LT Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em Only You, My Love,당신만이 내사랑 (2015)

Tập 17/20 HD-Vietsub Tình Yêu Quyền Thế

Tình Yêu Quyền Thế Night Light (2016)

Tập 6/28 HD-FFVN Thừa Thắng Truy Kích

Thừa Thắng Truy Kích 乘勝狙擊,Burning Hands (2016)

Tập 36/36 FullHD-LT Tân Mãnh Long Quá Giang

Tân Mãnh Long Quá Giang Way Of The Dragon (2016)

Tập 18/20 HD-LT Chuyện Tình Bác Sĩ

Chuyện Tình Bác Sĩ 닥터스,Doctors (2016)

Tập 7/45 HD-LT  Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết  2016

Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết 2016 The Classic Of Mountains And Seas (2016)

Tập 32/54 HD-LT Tấm Lòng Người Mẹ

Tấm Lòng Người Mẹ Mom ,엄마 (2015)

Tập 10/37 HD-LT  Trường Tương Y

Trường Tương Y Chronicle of Life (2016)

Tập 28/28 HD-USLT Ông Trùm Nghành Luật

Ông Trùm Nghành Luật 律政強人,Law Dis-order (2016)

Tập 15/25 HD-FFVN Ẩm Thực Tranh Tài

Ẩm Thực Tranh Tài Recipes To Live By,味想天開 (2016)

Tập 17/17 HD-LT Hoàng Đế Lưu Manh 2016

Hoàng Đế Lưu Manh 2016 Rogue Emperor, 流氓皇帝 (2016)

Tập 80/70 HQ-LT  Hoàng Đế Ăn Mày

Hoàng Đế Ăn Mày The Legend of Beggar King and Big Foot Queen (2016)

Tập 25/35 HQ-LT Ký Ức Tình Yêu

Ký Ức Tình Yêu Memories of Love (2016)

Tập 25/36 HD Dã Tâm Thiên Thần

Dã Tâm Thiên Thần (2016)

Tập 36/60 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)

Tập 20/49 HD-LT  Võ thần Triệu Tử Long 2016

Võ thần Triệu Tử Long 2016 God of War, Zhao Yun (2016)

Tập 54/54 HD-LT Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tuyệt Sắc Khuynh Thành Royal Romance (2015)

Tập 12/30 HQ Sứ Mạng Song Sinh 2016

Sứ Mạng Song Sinh 2016 (2016)

Tập 34/34 HQ Song Sinh Bí Ẩn

Song Sinh Bí Ẩn (2016)

Tập 7/12 HD Cô Thắm Về Làng Phần 2

Cô Thắm Về Làng Phần 2 (2016)

Tập 50/120 HD-LT Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em Only You, My Love,당신만이 내사랑 (2015)

Tập 17/20 HD-Vietsub Tình Yêu Quyền Thế

Tình Yêu Quyền Thế Night Light (2016)