Tập

1

HD-USLT Thủy Hử Truyện

Thủy Hử Truyện

Tập

1

HD-USLT Bạo Liệt Hình Cảnh

Bạo Liệt Hình Cảnh Bullets Over Summer

Tập

1

HD-USLT Dạ Thú Đặc Cảnh

Dạ Thú Đặc Cảnh Beast Cops 1998

Tập

1

HD-USLT Bịp Vương

Bịp Vương Great Pretenders

Tập

1

HD-USLT Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành Blade Of Fury

Tập

1

HD-USLT Chung Vô Diệm 2001

Chung Vô Diệm 2001 Wu Yen

Tập

2

HD-USLT Bạch Phát Ma Nữ P1,2

Bạch Phát Ma Nữ P1,2 The Bride with White Hair

Tập

1

HD-USLT Khách Sạn Tân Long Môn

Khách Sạn Tân Long Môn Dragon Inn 1992

Tập

1

HD-USLT Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán Black Vengeance 1987

Tập

1

HD-USLT Ngục Tù Phong Vân P1

Ngục Tù Phong Vân P1 Prison On Fire 1987

Tập

1

HD-TM Ngộ Không Kỳ Truyện

Ngộ Không Kỳ Truyện Wu Kong (2017)

Tập

1

HD-USLT Hồng Hy Quan 1994

Hồng Hy Quan 1994 Legend of the Red Dragon

Tập

1

HD-USLT Ngũ Hổ Tướng

Ngũ Hổ Tướng The Tigers 1991

Tập

1

HD-USLT Độc Bá Thiên Hạ  1991

Độc Bá Thiên Hạ 1991 Casino Raiders II

Tập

1

HD-USLT Nguoi Trong Giang Ho I  - Ngũ Hổ Tái Xuất

Nguoi Trong Giang Ho I - Ngũ Hổ Tái Xuất Young and Dangerous

Tập

1

HD-USLT Thần Bài 2

Thần Bài 2 God Of Gamblers 2

Tập

1

HD-USLT Ngục Tù Mãnh Long

Ngục Tù Mãnh Long Dragon in Jail

Tập

1

HD-USLT Mặt Trời Cảnh Viên

Mặt Trời Cảnh Viên The Sunshine Cops

Tập

1

HD-USLT Dạ Xoa

Dạ Xoa The Masked Prosecutor

Tập

1

HD-USLT Quảng Đông Ngũ Hổ

Quảng Đông Ngũ Hổ The Tigers The Legend of Canton

Tập 1/20 HD-LT Cuộc Chiến Nữ Quyền

Cuộc Chiến Nữ Quyền The Forgotten Valley

Tập 84/84 HD-LT Cặp Đôi Rắc Rối  2013

Cặp Đôi Rắc Rối 2013 Inborn Pair (2013)

Tập 36/40 HD-FFVN Sóng Gió Gia Tộc P3

Sóng Gió Gia Tộc P3 Heart of Greed 3 (2017)

Tập 21/30 HQ Duyên Định Kim Tiền

Duyên Định Kim Tiền (2017)

Tập 20/30 HD Tơ Hồng Vương Vấn

Tơ Hồng Vương Vấn (2017)

Tập 25/25 HD-USLT Nộ Hải Cô Hồng 1991

Nộ Hải Cô Hồng 1991 Drifters

Tập 32/42 HD-LT Vòng Xoáy Tình Yêu

Vòng Xoáy Tình Yêu My Best Ex-Boyfriend (2015)

Tập 38/45 HD-LT Tiên Kiếm Kỳ Duyên

Tiên Kiếm Kỳ Duyên Chinese Paladin 5 (2016)

Tập 23/25 HD-LT Nước Mắt Thiên Đường

Nước Mắt Thiên Đường Tears Of Heaven (2015)

Tập 50/54 HD-LT Người Một Nhà

Người Một Nhà Yes, That's How It Is (2016)

Tập 60/74 HD-FFVN Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn 2017

Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn 2017 Nothing Gold Can Stay (2017)

Tập 4/16 HD-LT Mật Danh K2 2016

Mật Danh K2 2016 The K2 (2016)

Tập 10/24 HD-LT Khoảng Trống Kỳ Diệu Của Thời Gian

Khoảng Trống Kỳ Diệu Của Thời Gian Magical Space-Time (2016)

Tập 85/121 HD-LT Eva Nổi Giận

Eva Nổi Giận The Great Wives (2015)

Tập 50/50 HD-FFVN Những Kẻ Ba Hoa

Những Kẻ Ba Hoa My Ages Apart (2017)

Tập 42/46 HD Vực Thẳm Vô Hình

Vực Thẳm Vô Hình (2017)

Tập 35/35 HD-USLT Liệt Hoả Hùng Tâm 2

Liệt Hoả Hùng Tâm 2 Burning Flame 2

Tập 43/43 HD-USLT Liệt Hoả Hùng Tâm P1

Liệt Hoả Hùng Tâm P1 Burning Flame I

Tập 99/116 HD-LT Lady Em Là Ai

Lady Em Là Ai The Dearest Lady (2015)

Tập 1/1 HD-USLT Thiếu Lâm Kỳ Binh

Thiếu Lâm Kỳ Binh 18 Shaolin Golden Boys

Tập 1/20 HD-LT Cuộc Chiến Nữ Quyền

Cuộc Chiến Nữ Quyền The Forgotten Valley

Tập 84/84 HD-LT Cặp Đôi Rắc Rối  2013

Cặp Đôi Rắc Rối 2013 Inborn Pair (2013)

Tập 36/40 HD-FFVN Sóng Gió Gia Tộc P3

Sóng Gió Gia Tộc P3 Heart of Greed 3 (2017)

Tập 21/30 HQ Duyên Định Kim Tiền

Duyên Định Kim Tiền (2017)

Tập 20/30 HD Tơ Hồng Vương Vấn

Tơ Hồng Vương Vấn (2017)

Tập 1/1 HD-USLT Thủy Hử Truyện

Thủy Hử Truyện

Tập 1/1 HD-USLT Bạo Liệt Hình Cảnh

Bạo Liệt Hình Cảnh Bullets Over Summer

Tập 25/25 HD-USLT Nộ Hải Cô Hồng 1991

Nộ Hải Cô Hồng 1991 Drifters

Tập 32/42 HD-LT Vòng Xoáy Tình Yêu

Vòng Xoáy Tình Yêu My Best Ex-Boyfriend (2015)

Tập 38/45 HD-LT Tiên Kiếm Kỳ Duyên

Tiên Kiếm Kỳ Duyên Chinese Paladin 5 (2016)

Tập 23/25 HD-LT Nước Mắt Thiên Đường

Nước Mắt Thiên Đường Tears Of Heaven (2015)

Tập 50/54 HD-LT Người Một Nhà

Người Một Nhà Yes, That's How It Is (2016)

Tập 60/74 HD-FFVN Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn 2017

Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn 2017 Nothing Gold Can Stay (2017)

Tập 4/16 HD-LT Mật Danh K2 2016

Mật Danh K2 2016 The K2 (2016)

Tập 10/24 HD-LT Khoảng Trống Kỳ Diệu Của Thời Gian

Khoảng Trống Kỳ Diệu Của Thời Gian Magical Space-Time (2016)

Tập 85/121 HD-LT Eva Nổi Giận

Eva Nổi Giận The Great Wives (2015)

Tập 50/50 HD-FFVN Những Kẻ Ba Hoa

Những Kẻ Ba Hoa My Ages Apart (2017)

Tập 42/46 HD Vực Thẳm Vô Hình

Vực Thẳm Vô Hình (2017)

Tập 35/35 HD-USLT Liệt Hoả Hùng Tâm 2

Liệt Hoả Hùng Tâm 2 Burning Flame 2

Tập 1/1 HD-USLT Dạ Thú Đặc Cảnh

Dạ Thú Đặc Cảnh Beast Cops 1998

Loading...
Loading...