Tập 5/32 HD-FFVN Nam Thần Xuyên Thời Gian

Nam Thần Xuyên Thời Gian A General, A Scholar and An Eunuch (2017)

Tập 25/34 HD-FFVN Ván Bài Định Mệnh 2017

Ván Bài Định Mệnh 2017 Bet Hur,澳門群英會 (2017)

Tập 1/1 HD-USLT Thiên Sứ Bắt Ma 2

Thiên Sứ Bắt Ma 2 Mr. Vampire 2

Tập 61/80 HQ-LT  Tứ Tình Sơn Cước

Tứ Tình Sơn Cước (2015)

Tập 4/62 FullHD-LT Tình Trong Biển Hận

Tình Trong Biển Hận Cô Phương Bất Tự Thưởng,General And I (2017)

Tập 9/74 HD-LT Tích Điểm Tình Yêu

Tích Điểm Tình Yêu Love Cheque Charge (2016)

Tập 47/54 HD-LT Tần Thời Minh Nguyệt 2015

Tần Thời Minh Nguyệt 2015 The Legend Of Qin

Tập 27/32 HD-TM Tân Hiệp Khách Hành

Tân Hiệp Khách Hành Ode To Gallantry (2017)

Tập 181/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance (2015)

Tập 6/50 HD-LT Nội Chiến Mẹ Kế Và Con Dâu

Nội Chiến Mẹ Kế Và Con Dâu Flower of the Queen (2016)

Tập 12/30 HQ Một Nửa Nanh Cọp

Một Nửa Nanh Cọp (2017)

Tập 17/32 HQ-LT Lời Nguyền Khủng Khiếp

Lời Nguyền Khủng Khiếp The Secret Of Annasandra (2015)

Tập 21/30 HD Lao Công Bi Ẩn

Lao Công Bi Ẩn (2017)

Tập 14/16 HD-LT Gong Shim Đáng Yêu 2016

Gong Shim Đáng Yêu 2016 Beautiful Gong Shim (2014)

Tập 20/20 HD-Vietsub+TM Đối Tác Đáng Ngờ

Đối Tác Đáng Ngờ Suspicious Partner (2017)

Tập 32/32 HD-TM Công Chúa Ngổ Ngáo

Công Chúa Ngổ Ngáo My Sassy Girl

Tập 6/16 HD-TM Cô Dâu Thủy Thần

Cô Dâu Thủy Thần Bride of the Water God

Tập 62/62 HD-USLT Thiên Địa Hào Tình

Thiên Địa Hào Tình 天地豪, Secret of the Heart

Tập 1/1 HD-USLT Thiên Sứ Bắt Ma P1

Thiên Sứ Bắt Ma P1 Mr. Vampire

Tập 3/58 HD-LT Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế

Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế Once Upon a Time (2017)

Tập 5/32 HD-FFVN Nam Thần Xuyên Thời Gian

Nam Thần Xuyên Thời Gian A General, A Scholar and An Eunuch (2017)

Tập 25/34 HD-FFVN Ván Bài Định Mệnh 2017

Ván Bài Định Mệnh 2017 Bet Hur,澳門群英會 (2017)

Tập 1/1 HD-USLT Thiên Sứ Bắt Ma 2

Thiên Sứ Bắt Ma 2 Mr. Vampire 2

Tập 61/80 HQ-LT  Tứ Tình Sơn Cước

Tứ Tình Sơn Cước (2015)

Tập 4/62 FullHD-LT Tình Trong Biển Hận

Tình Trong Biển Hận Cô Phương Bất Tự Thưởng,General And I (2017)

Tập 9/74 HD-LT Tích Điểm Tình Yêu

Tích Điểm Tình Yêu Love Cheque Charge (2016)

Tập 47/54 HD-LT Tần Thời Minh Nguyệt 2015

Tần Thời Minh Nguyệt 2015 The Legend Of Qin

Tập 27/32 HD-TM Tân Hiệp Khách Hành

Tân Hiệp Khách Hành Ode To Gallantry (2017)

Tập 181/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance (2015)

Tập 6/50 HD-LT Nội Chiến Mẹ Kế Và Con Dâu

Nội Chiến Mẹ Kế Và Con Dâu Flower of the Queen (2016)

Tập 12/30 HQ Một Nửa Nanh Cọp

Một Nửa Nanh Cọp (2017)

Tập 17/32 HQ-LT Lời Nguyền Khủng Khiếp

Lời Nguyền Khủng Khiếp The Secret Of Annasandra (2015)

Tập 21/30 HD Lao Công Bi Ẩn

Lao Công Bi Ẩn (2017)

Tập 14/16 HD-LT Gong Shim Đáng Yêu 2016

Gong Shim Đáng Yêu 2016 Beautiful Gong Shim (2014)

Tập 20/20 HD-Vietsub+TM Đối Tác Đáng Ngờ

Đối Tác Đáng Ngờ Suspicious Partner (2017)

Tập 32/32 HD-TM Công Chúa Ngổ Ngáo

Công Chúa Ngổ Ngáo My Sassy Girl

Tập 6/16 HD-TM Cô Dâu Thủy Thần

Cô Dâu Thủy Thần Bride of the Water God

Tập 62/62 HD-USLT Thiên Địa Hào Tình

Thiên Địa Hào Tình 天地豪, Secret of the Heart

Tập 1/1 HD-USLT Thiên Sứ Bắt Ma P1

Thiên Sứ Bắt Ma P1 Mr. Vampire

Tập 3/58 HD-LT Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế

Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế Once Upon a Time (2017)