Tập 18/20 HD-FFVN  Sự Chuyển Mình Hoa Lệ

Sự Chuyển Mình Hoa Lệ 華麗轉身,Limelight Years TVB (2015)

Tập 15/30 HQ-LT  Định Mệnh 2013

Định Mệnh 2013 亲情保卫战, The Family (2013)

Tập 30/37 HD-FFVN Đối Thủ Tình Trường

Đối Thủ Tình Trường Love Is Not For Sale (2012)

Tập 8/16 HD-Vietsub Học Đường

Học Đường 후아유 - 학교,Who Are You,School 2015 (2015)

Tập 28/30 HD Ải Trần Gian

Ải Trần Gian (2015)

Tập 32/50 HD-Vietsub Long Môn Phi Giáp

Long Môn Phi Giáp Flying Swords of Dragon Gate (2015)

Tập 10/30 HD-Vietsub Mẹ Hổ Bố Mèo

Mẹ Hổ Bố Mèo (2015)

Tập 25/32 HD-Vietsub Thế Giới Tin Đồn

Thế Giới Tin Đồn Heard It Through the Grapevine (2015)

Tập 8/30 HD Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp

Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp (2015)

Tập 9/38 HQ Con Nhà Giàu

Con Nhà Giàu (2015)

Tập 23/42 HQ Bữa Tối Của Diều Hâu

Bữa Tối Của Diều Hâu (2015)

Tập 12/50 HQ-LT Sóng Tình Đảo Thiên Đường

Sóng Tình Đảo Thiên Đường Precious Hearts Romances Presents (2013)

Tập 8/30 HD  Một Thời Lãng Quên

Một Thời Lãng Quên (2015)

Tập 31/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2013)

Tập 32/32 HQ-LT Bí Mật Trước Bình Minh

Bí Mật Trước Bình Minh Bukas Na Lang Kita Mamahalin ,Tomorrow's Love (2013)

Tập 19/32 HD Không Có Gì & Không Một Ai

Không Có Gì & Không Một Ai (2015)

Tập 83/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 147/150 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 31/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (2015)

Tập 17/50 HQ-LT  Người Tình Của Chồng Tôi Philippines

Người Tình Của Chồng Tôi Philippines My Husband's Lover (2013)

Tập 18/20 HD-FFVN  Sự Chuyển Mình Hoa Lệ

Sự Chuyển Mình Hoa Lệ 華麗轉身,Limelight Years TVB (2015)

Tập 15/30 HQ-LT  Định Mệnh 2013

Định Mệnh 2013 亲情保卫战, The Family (2013)

Tập 30/37 HD-FFVN Đối Thủ Tình Trường

Đối Thủ Tình Trường Love Is Not For Sale (2012)

Tập 8/16 HD-Vietsub Học Đường

Học Đường 후아유 - 학교,Who Are You,School 2015 (2015)

Tập 28/30 HD Ải Trần Gian

Ải Trần Gian (2015)

Tập 32/50 HD-Vietsub Long Môn Phi Giáp

Long Môn Phi Giáp Flying Swords of Dragon Gate (2015)

Tập 10/30 HD-Vietsub Mẹ Hổ Bố Mèo

Mẹ Hổ Bố Mèo (2015)

Tập 25/32 HD-Vietsub Thế Giới Tin Đồn

Thế Giới Tin Đồn Heard It Through the Grapevine (2015)

Tập 8/30 HD Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp

Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp (2015)

Tập 9/38 HQ Con Nhà Giàu

Con Nhà Giàu (2015)

Tập 23/42 HQ Bữa Tối Của Diều Hâu

Bữa Tối Của Diều Hâu (2015)

Tập 12/50 HQ-LT Sóng Tình Đảo Thiên Đường

Sóng Tình Đảo Thiên Đường Precious Hearts Romances Presents (2013)

Tập 8/30 HD  Một Thời Lãng Quên

Một Thời Lãng Quên (2015)

Tập 31/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2013)

Tập 32/32 HQ-LT Bí Mật Trước Bình Minh

Bí Mật Trước Bình Minh Bukas Na Lang Kita Mamahalin ,Tomorrow's Love (2013)

Tập 19/32 HD Không Có Gì & Không Một Ai

Không Có Gì & Không Một Ai (2015)

Tập 83/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 147/150 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 31/34 HD Ánh Sáng Thiên Đường

Ánh Sáng Thiên Đường (2015)

Tập 17/50 HQ-LT  Người Tình Của Chồng Tôi Philippines

Người Tình Của Chồng Tôi Philippines My Husband's Lover (2013)