Tập 20/28 HD-FFVN Chơi Với Ma

Chơi Với Ma 鬼同你OT,Ghost Of Relativity (2015)

Tập 30/82 HD-LT Hương Vị Cuộc Sống

Hương Vị Cuộc Sống 因为爱情有奇迹,Because of Love (2014)

Tập 21/36 HD-Vietsub Thực Tập Sinh

Thực Tập Sinh 加油吧实习生,Best Get Going (2015)

Tập 60/120 HQ-LT Vũ Khí Sắc Đẹp JTBC

Vũ Khí Sắc Đẹp JTBC Thorn Flower (2014)

Tập 10/16 HD-Vietsub  Con Mả Con Ma

Con Mả Con Ma 오 나의 귀신님,Oh My Ghost (2015)

Tập 22/40 HD-Vietsub  Người Tình Kim Cương

Người Tình Kim Cương Diamond Lover,克拉恋人 (2015)

Tập 32/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (2015)

Tập 29/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2014)

Tập 23/30 HQ Nhà Chung

Nhà Chung (2015)

Tập 19/36 HD Kẻ Dấu Mặt

Kẻ Dấu Mặt (2015)

Tập 36/50 HQ-LT Hận Thù In Dấu

Hận Thù In Dấu Rhodora X (2014)

Tập 25/30 HQ-LT Vận May Bất Ngờ

Vận May Bất Ngờ Market Love Story (2014)

Tập 88/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2010)

Tập 290/250 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 32/32 HD Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn

Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn (2015)

Tập 22/30 HQ-LT Công Thức Tình Yêu

Công Thức Tình Yêu Love Recipe (2010)

Tập 14/40 HQ-LT Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng Hero (2010)

Tập 30/32 HD-FFVN Thiên Địa Phong Vân

Thiên Địa Phong Vân 風雲天地,Master of Destiny (2015)

Tập 70/70 DVDRIP-USLT Bảo Tiêu P1,2,3

Bảo Tiêu P1,2,3 Trường Phong Tiêu Cục , 长风镖局 (2010)

Tập 22/30 HD Như Khúc Tình Ca 2015

Như Khúc Tình Ca 2015 (2015)

Tập 20/28 HD-FFVN Chơi Với Ma

Chơi Với Ma 鬼同你OT,Ghost Of Relativity (2015)

Tập 30/82 HD-LT Hương Vị Cuộc Sống

Hương Vị Cuộc Sống 因为爱情有奇迹,Because of Love (2014)

Tập 21/36 HD-Vietsub Thực Tập Sinh

Thực Tập Sinh 加油吧实习生,Best Get Going (2015)

Tập 60/120 HQ-LT Vũ Khí Sắc Đẹp JTBC

Vũ Khí Sắc Đẹp JTBC Thorn Flower (2014)

Tập 10/16 HD-Vietsub  Con Mả Con Ma

Con Mả Con Ma 오 나의 귀신님,Oh My Ghost (2015)

Tập 22/40 HD-Vietsub  Người Tình Kim Cương

Người Tình Kim Cương Diamond Lover,克拉恋人 (2015)

Tập 32/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (2015)

Tập 29/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2014)

Tập 23/30 HQ Nhà Chung

Nhà Chung (2015)

Tập 19/36 HD Kẻ Dấu Mặt

Kẻ Dấu Mặt (2015)

Tập 36/50 HQ-LT Hận Thù In Dấu

Hận Thù In Dấu Rhodora X (2014)

Tập 25/30 HQ-LT Vận May Bất Ngờ

Vận May Bất Ngờ Market Love Story (2014)

Tập 88/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2010)

Tập 290/250 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 32/32 HD Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn

Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn (2015)

Tập 22/30 HQ-LT Công Thức Tình Yêu

Công Thức Tình Yêu Love Recipe (2010)

Tập 14/40 HQ-LT Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng Hero (2010)

Tập 30/32 HD-FFVN Thiên Địa Phong Vân

Thiên Địa Phong Vân 風雲天地,Master of Destiny (2015)

Tập 70/70 DVDRIP-USLT Bảo Tiêu P1,2,3

Bảo Tiêu P1,2,3 Trường Phong Tiêu Cục , 长风镖局 (2010)

Tập 22/30 HD Như Khúc Tình Ca 2015

Như Khúc Tình Ca 2015 (2015)