Tập 36/60 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)

Tập 10/37 HD-LT  Trường Tương Y

Trường Tương Y Chronicle of Life (2016)

Tập 36/36 FullHD-LT Tân Mãnh Long Quá Giang

Tân Mãnh Long Quá Giang Way Of The Dragon (2016)

Tập 7/45 HD-LT  Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết  2016

Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết 2016 The Classic Of Mountains And Seas (2016)

Tập 34/34 HQ Song Sinh Bí Ẩn

Song Sinh Bí Ẩn (2016)

Tập 26/35 HQ-LT Ký Ức Tình Yêu

Ký Ức Tình Yêu Memories of Love (2016)

Tập 72/80 HQ-LT  Hoàng Đế Ăn Mày

Hoàng Đế Ăn Mày The Legend of Beggar King and Big Foot Queen (2016)

Tập 25/36 HD Dã Tâm Thiên Thần

Dã Tâm Thiên Thần (2016)

Tập 32/54 HD-LT Tấm Lòng Người Mẹ

Tấm Lòng Người Mẹ Mom ,엄마 (2015)

Tập 18/20 HD-LT Chuyện Tình Bác Sĩ

Chuyện Tình Bác Sĩ 닥터스,Doctors (2016)

Tập 8/28 HD-FFVN Thừa Thắng Truy Kích

Thừa Thắng Truy Kích 乘勝狙擊,Burning Hands (2016)

Tập 16/25 HD-FFVN Ẩm Thực Tranh Tài

Ẩm Thực Tranh Tài Recipes To Live By,味想天開 (2016)

Tập 19/20 HD-FFVN Ẩn Thế Giả Môn

Ẩn Thế Giả Môn The Hiddens, 隱世者們 (2016)

Tập 18/32 HD-USLT Cô Gái Đến Từ Hành Tinh Meow

Cô Gái Đến Từ Hành Tinh Meow My Lover from the Planet Meow (2016)

Tập 1/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 1/30 HQ Hương Đồng Nội

Hương Đồng Nội (2016)

Tập 3/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 13/30 HQ Sứ Mạng Song Sinh 2016

Sứ Mạng Song Sinh 2016 (2016)

Tập 8/12 HD Cô Thắm Về Làng Phần 2

Cô Thắm Về Làng Phần 2 (2016)

Tập 16/16 HD-Vietsub Yêu Tinh

Yêu Tinh Goblin ,도깨비 (2016)

Tập 36/60 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)

Tập 10/37 HD-LT  Trường Tương Y

Trường Tương Y Chronicle of Life (2016)

Tập 36/36 FullHD-LT Tân Mãnh Long Quá Giang

Tân Mãnh Long Quá Giang Way Of The Dragon (2016)

Tập 7/45 HD-LT  Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết  2016

Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết 2016 The Classic Of Mountains And Seas (2016)

Tập 34/34 HQ Song Sinh Bí Ẩn

Song Sinh Bí Ẩn (2016)

Tập 26/35 HQ-LT Ký Ức Tình Yêu

Ký Ức Tình Yêu Memories of Love (2016)

Tập 72/80 HQ-LT  Hoàng Đế Ăn Mày

Hoàng Đế Ăn Mày The Legend of Beggar King and Big Foot Queen (2016)

Tập 25/36 HD Dã Tâm Thiên Thần

Dã Tâm Thiên Thần (2016)

Tập 32/54 HD-LT Tấm Lòng Người Mẹ

Tấm Lòng Người Mẹ Mom ,엄마 (2015)

Tập 18/20 HD-LT Chuyện Tình Bác Sĩ

Chuyện Tình Bác Sĩ 닥터스,Doctors (2016)

Tập 8/28 HD-FFVN Thừa Thắng Truy Kích

Thừa Thắng Truy Kích 乘勝狙擊,Burning Hands (2016)

Tập 16/25 HD-FFVN Ẩm Thực Tranh Tài

Ẩm Thực Tranh Tài Recipes To Live By,味想天開 (2016)

Tập 19/20 HD-FFVN Ẩn Thế Giả Môn

Ẩn Thế Giả Môn The Hiddens, 隱世者們 (2016)

Tập 18/32 HD-USLT Cô Gái Đến Từ Hành Tinh Meow

Cô Gái Đến Từ Hành Tinh Meow My Lover from the Planet Meow (2016)

Tập 1/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 1/30 HQ Hương Đồng Nội

Hương Đồng Nội (2016)

Tập 3/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 13/30 HQ Sứ Mạng Song Sinh 2016

Sứ Mạng Song Sinh 2016 (2016)

Tập 8/12 HD Cô Thắm Về Làng Phần 2

Cô Thắm Về Làng Phần 2 (2016)

Tập 16/16 HD-Vietsub Yêu Tinh

Yêu Tinh Goblin ,도깨비 (2016)