Tập 20/20 HD-USLT Ngọc Diện Phi Hồ

Ngọc Diện Phi Hồ The Jade Fox

Tập 15/52 HD-LT Xuyên Không Kỳ Án

Xuyên Không Kỳ Án In the Dream to Find the Answer (2015)

Tập 4/30 HQ Trả Giá 2016

Trả Giá 2016 (2016)

Tập 8/18 HD-LT Thiên Tài Lang Băm 2015

Thiên Tài Lang Băm 2015 용팔이,Yong Pal (2015)

Tập 86/80 HQ-LT Ngọn Lửa Trái Tim

Ngọn Lửa Trái Tim Hearts on Fire (2013)

Tập 10/20 HD-Vietsub Báo Thù 2016

Báo Thù 2016 마스터-국수의 신, Master: God of Noodles (2016)

Tập 2/40 HD Lấy Chồng Sớm Làm Gì

Lấy Chồng Sớm Làm Gì (2016)

Tập 27/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 36/36 HD-LT Hoạ Bì : Yêu Không Hối Tiếc

Hoạ Bì : Yêu Không Hối Tiếc Painted Skin 2 (2013)

Tập 12/16 HD-Vietsub Nghệ Sĩ

Nghệ Sĩ 딴따라,Entertainment (2016)

Tập 19/60 HD-LT Đoạt Tình

Đoạt Tình สื่อริษยา ,Seu Rissaya (2015)

Tập 6/16 HD-Vietsub Tình Bạn Tuổi Xế Chiều

Tình Bạn Tuổi Xế Chiều Dear My Friends tvN 2016 (2016)

Tập 40/49 HD Đất Mặn

Đất Mặn (2015)

Tập 96/132 HD-FFVN Cuộc Chiến Kim Chi

Cuộc Chiến Kim Chi 모두 다 김치 ,Everybody, Kimchi! (2015)

Tập 21/32 HD Chuyện Của Ren

Chuyện Của Ren (2016)

Tập 44/70 HD-LT Bạn Trai Của Mẹ Tôi

Bạn Trai Của Mẹ Tôi Tie The Knot,媽咪的男朋友 (2014)

Tập 12/25 HD-FFVN Ông Trùm Giải Nghệ

Ông Trùm Giải Nghệ My Dangerous Mafia Retirement Plan (2016)

Tập 20/20 HD-FFVN Hoa Mộc Lan

Hoa Mộc Lan A Touch Side Of A Lady

Tập 2/16 HD-VietSub Bùa Yêu

Bùa Yêu Lucky Romance (2016)

Tập 4/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 20/20 HD-USLT Ngọc Diện Phi Hồ

Ngọc Diện Phi Hồ The Jade Fox

Tập 15/52 HD-LT Xuyên Không Kỳ Án

Xuyên Không Kỳ Án In the Dream to Find the Answer (2015)

Tập 4/30 HQ Trả Giá 2016

Trả Giá 2016 (2016)

Tập 8/18 HD-LT Thiên Tài Lang Băm 2015

Thiên Tài Lang Băm 2015 용팔이,Yong Pal (2015)

Tập 86/80 HQ-LT Ngọn Lửa Trái Tim

Ngọn Lửa Trái Tim Hearts on Fire (2013)

Tập 10/20 HD-Vietsub Báo Thù 2016

Báo Thù 2016 마스터-국수의 신, Master: God of Noodles (2016)

Tập 2/40 HD Lấy Chồng Sớm Làm Gì

Lấy Chồng Sớm Làm Gì (2016)

Tập 27/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 36/36 HD-LT Hoạ Bì : Yêu Không Hối Tiếc

Hoạ Bì : Yêu Không Hối Tiếc Painted Skin 2 (2013)

Tập 12/16 HD-Vietsub Nghệ Sĩ

Nghệ Sĩ 딴따라,Entertainment (2016)

Tập 19/60 HD-LT Đoạt Tình

Đoạt Tình สื่อริษยา ,Seu Rissaya (2015)

Tập 6/16 HD-Vietsub Tình Bạn Tuổi Xế Chiều

Tình Bạn Tuổi Xế Chiều Dear My Friends tvN 2016 (2016)

Tập 40/49 HD Đất Mặn

Đất Mặn (2015)

Tập 96/132 HD-FFVN Cuộc Chiến Kim Chi

Cuộc Chiến Kim Chi 모두 다 김치 ,Everybody, Kimchi! (2015)

Tập 21/32 HD Chuyện Của Ren

Chuyện Của Ren (2016)

Tập 44/70 HD-LT Bạn Trai Của Mẹ Tôi

Bạn Trai Của Mẹ Tôi Tie The Knot,媽咪的男朋友 (2014)

Tập 12/25 HD-FFVN Ông Trùm Giải Nghệ

Ông Trùm Giải Nghệ My Dangerous Mafia Retirement Plan (2016)

Tập 20/20 HD-FFVN Hoa Mộc Lan

Hoa Mộc Lan A Touch Side Of A Lady

Tập 2/16 HD-VietSub Bùa Yêu

Bùa Yêu Lucky Romance (2016)

Tập 4/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)