Tập 21/30 HD-FFVN Đông Pha Gia Sự

Đông Pha Gia Sự 东坡家事,东坡家事 (2015)

Tập 33/46 HQ-LT Trò Chơi Tình Ái

Trò Chơi Tình Ái The Legal Wife (2014)

Tập 3/30 HD Tình Như Vô Hình

Tình Như Vô Hình (2015)

Tập 509/600 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 3/32 HQ Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu

Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu (2015)

Tập 29/32 HQ Nắng Sớm Mưa Chiều

Nắng Sớm Mưa Chiều (2015)

Tập 16/38 HD Mặn Hơn Muối

Mặn Hơn Muối (2015)

Tập 3/28 HQ-LT Lửa Tình Bất Diệt

Lửa Tình Bất Diệt ละครอนิลทิตา (2015)

Tập 16/45 HD Kẻ Thù Dấu Mặt

Kẻ Thù Dấu Mặt (2015)

Tập 34/35 HD Cỏ Biếc

Cỏ Biếc (2013)

Tập 14/30 HD Bản Sao Nguy Hiểm

Bản Sao Nguy Hiểm (2015)

Tập 13/16 HD-Vietsub Bí Mật Làng Achiara

Bí Mật Làng Achiara The Village: Achiara’s Secret (2015)

Tập 14/50 HD-Vietsub  Lục Long Tranh Bá

Lục Long Tranh Bá Six Flying Dragons (2015)

Tập 36/36 HD Kẻ Dấu Mặt

Kẻ Dấu Mặt (2015)

Tập 8/16 HD-Vietsub Chuyện Tình Bong Bóng

Chuyện Tình Bong Bóng 풍선껌,Bubblegum (2015)

Tập 6/20 HD-Vietsub Lời Hồi Đáp 1988

Lời Hồi Đáp 1988 Reply 1988 (2015)

Tập 54/54 HD-FFVN Không Phải Hoa Chẳng Phải Sương

Không Phải Hoa Chẳng Phải Sương 花非花雾非雾 ,Flowers In Fog (2013)

Tập 88/140 HD-LT Cơn Lốc Hận Thù

Cơn Lốc Hận Thù 폭풍의 여자 ,Lady Of The Storm (2015)

Tập 16/16 HD-Vietsub Xưa Rồi Em

Xưa Rồi Em 그녀는 예뻤다,She Was Pretty (2015)

Tập 12/24 HD-Vietsub  Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Tới

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Tới Love Me if You Dare (2015)

Tập 21/30 HD-FFVN Đông Pha Gia Sự

Đông Pha Gia Sự 东坡家事,东坡家事 (2015)

Tập 33/46 HQ-LT Trò Chơi Tình Ái

Trò Chơi Tình Ái The Legal Wife (2014)

Tập 3/30 HD Tình Như Vô Hình

Tình Như Vô Hình (2015)

Tập 509/600 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 3/32 HQ Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu

Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu (2015)

Tập 29/32 HQ Nắng Sớm Mưa Chiều

Nắng Sớm Mưa Chiều (2015)

Tập 16/38 HD Mặn Hơn Muối

Mặn Hơn Muối (2015)

Tập 3/28 HQ-LT Lửa Tình Bất Diệt

Lửa Tình Bất Diệt ละครอนิลทิตา (2015)

Tập 16/45 HD Kẻ Thù Dấu Mặt

Kẻ Thù Dấu Mặt (2015)

Tập 34/35 HD Cỏ Biếc

Cỏ Biếc (2013)

Tập 14/30 HD Bản Sao Nguy Hiểm

Bản Sao Nguy Hiểm (2015)

Tập 13/16 HD-Vietsub Bí Mật Làng Achiara

Bí Mật Làng Achiara The Village: Achiara’s Secret (2015)

Tập 14/50 HD-Vietsub  Lục Long Tranh Bá

Lục Long Tranh Bá Six Flying Dragons (2015)

Tập 36/36 HD Kẻ Dấu Mặt

Kẻ Dấu Mặt (2015)

Tập 8/16 HD-Vietsub Chuyện Tình Bong Bóng

Chuyện Tình Bong Bóng 풍선껌,Bubblegum (2015)

Tập 6/20 HD-Vietsub Lời Hồi Đáp 1988

Lời Hồi Đáp 1988 Reply 1988 (2015)

Tập 54/54 HD-FFVN Không Phải Hoa Chẳng Phải Sương

Không Phải Hoa Chẳng Phải Sương 花非花雾非雾 ,Flowers In Fog (2013)

Tập 88/140 HD-LT Cơn Lốc Hận Thù

Cơn Lốc Hận Thù 폭풍의 여자 ,Lady Of The Storm (2015)

Tập 16/16 HD-Vietsub Xưa Rồi Em

Xưa Rồi Em 그녀는 예뻤다,She Was Pretty (2015)

Tập 12/24 HD-Vietsub  Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Tới

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Tới Love Me if You Dare (2015)