Tập 7/12 HD-Vietsub Thám Tử Ma Cà Rồng

Thám Tử Ma Cà Rồng 뱀파이어 탐정,Vampire Detective (2016)

Tập 78/45 HQ-LT Ngọn Lửa Trái Tim

Ngọn Lửa Trái Tim Hearts on Fire (2013)

Tập 17/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 38/30 HD Giấc Mơ Phát Tài

Giấc Mơ Phát Tài (2016)

Tập 8/60 HD-LT Đoạt Tình

Đoạt Tình สื่อริษยา ,Seu Rissaya (2015)

Tập 36/70 HD-LT Bạn Trai Của Mẹ Tôi

Bạn Trai Của Mẹ Tôi Tie The Knot,媽咪的男朋友 (2014)

Tập 6/25 HD-FFVN Ông Trùm Giải Nghệ

Ông Trùm Giải Nghệ My Dangerous Mafia Retirement Plan (2016)

Tập 20/43 HD-Vietsub  Ninh Mông Sơ Thượng

Ninh Mông Sơ Thượng First Love (2016)

Tập 4/16 HD-Vietsub Phù Thủy Trong Gương

Phù Thủy Trong Gương 마녀보감,Mirror of the Witch (2016)

Tập 4/52 HD-LT Xuyên Không Kỳ Án

Xuyên Không Kỳ Án In the Dream to Find the Answer (2015)

Tập 27/48 HD-FFVN Hạnh Phúc Trở Về

Hạnh Phúc Trở Về 幸福归来,Return of Happiness (2015)

Tập 3/16 HD-Vietsub Tình Bạn Tuổi Xế Chiều

Tình Bạn Tuổi Xế Chiều Dear My Friends tvN 2016 (2016)

Tập 35/49 HD Đất Mặn

Đất Mặn (2015)

Tập 28/32 HD Con Anh Con Em Con Người Ta

Con Anh Con Em Con Người Ta (2016)

Tập 17/80 HQ-LT Bố Đại Hòa Thượng Tân Truyện

Bố Đại Hòa Thượng Tân Truyện 布袋和尚新传,The Legend of Bubai Monk (2013)

Tập 16/32 HD Chuyện Của Ren

Chuyện Của Ren (2016)

Tập 24/42 HD-LT Ban Thục Truyền Kỳ 2015

Ban Thục Truyền Kỳ 2015 班淑傳奇,Ban Shu Legend (2015)

Tập 19/38 HD-FFVN Thời Gian Tươi Đẹp

Thời Gian Tươi Đẹp 大好时光,Good time (2015)

Tập 16/50 HD-TM Quái Vật

Quái Vật Monster,몬스터 (2016)

Tập 7/12 HD-Vietsub Thám Tử Ma Cà Rồng

Thám Tử Ma Cà Rồng 뱀파이어 탐정,Vampire Detective (2016)

Tập 78/45 HQ-LT Ngọn Lửa Trái Tim

Ngọn Lửa Trái Tim Hearts on Fire (2013)

Tập 17/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 38/30 HD Giấc Mơ Phát Tài

Giấc Mơ Phát Tài (2016)

Tập 8/60 HD-LT Đoạt Tình

Đoạt Tình สื่อริษยา ,Seu Rissaya (2015)

Tập 36/70 HD-LT Bạn Trai Của Mẹ Tôi

Bạn Trai Của Mẹ Tôi Tie The Knot,媽咪的男朋友 (2014)

Tập 6/25 HD-FFVN Ông Trùm Giải Nghệ

Ông Trùm Giải Nghệ My Dangerous Mafia Retirement Plan (2016)

Tập 20/43 HD-Vietsub  Ninh Mông Sơ Thượng

Ninh Mông Sơ Thượng First Love (2016)

Tập 4/16 HD-Vietsub Phù Thủy Trong Gương

Phù Thủy Trong Gương 마녀보감,Mirror of the Witch (2016)

Tập 4/52 HD-LT Xuyên Không Kỳ Án

Xuyên Không Kỳ Án In the Dream to Find the Answer (2015)

Tập 27/48 HD-FFVN Hạnh Phúc Trở Về

Hạnh Phúc Trở Về 幸福归来,Return of Happiness (2015)

Tập 3/16 HD-Vietsub Tình Bạn Tuổi Xế Chiều

Tình Bạn Tuổi Xế Chiều Dear My Friends tvN 2016 (2016)

Tập 35/49 HD Đất Mặn

Đất Mặn (2015)

Tập 28/32 HD Con Anh Con Em Con Người Ta

Con Anh Con Em Con Người Ta (2016)

Tập 17/80 HQ-LT Bố Đại Hòa Thượng Tân Truyện

Bố Đại Hòa Thượng Tân Truyện 布袋和尚新传,The Legend of Bubai Monk (2013)

Tập 16/32 HD Chuyện Của Ren

Chuyện Của Ren (2016)

Tập 24/42 HD-LT Ban Thục Truyền Kỳ 2015

Ban Thục Truyền Kỳ 2015 班淑傳奇,Ban Shu Legend (2015)

Tập 19/38 HD-FFVN Thời Gian Tươi Đẹp

Thời Gian Tươi Đẹp 大好时光,Good time (2015)

Tập 16/50 HD-TM Quái Vật

Quái Vật Monster,몬스터 (2016)