Tập 52/60 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)

Tập 16/18 HD-Vietsub Truy Hồi Ký Ức

Truy Hồi Ký Ức Defendant (2016)

Tập 36/120 HD-Vietsub Tình Yêu Chắp Vá

Tình Yêu Chắp Vá Love Is Drop By Drop (2016)

Tập 21/30 HQ-LT Thủ Đoạn Tình Trường

Thủ Đoạn Tình Trường Dok Som See Thong (2013)

Tập 25/41 HD-USLT Thần Thám Bao Thanh Thiên

Thần Thám Bao Thanh Thiên Detective Justice Bao (2015)

Tập 59/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 6/20 HD-Vietsub Quý Cô Hoàn Hảo

Quý Cô Hoàn Hảo ​Perfect Wife (2016)

Tập 16/16 HD-Vietsub Ông Chủ Bí Ẩn

Ông Chủ Bí Ẩn Introverted Boss (2016)

Tập 30/120 HD-Vietsub Như Phút Ban Đầu

Như Phút Ban Đầu Still Loving You (2016)

Tập 32/32 HD Ngự Lâm Không Kiếm

Ngự Lâm Không Kiếm (2016)

Tập 40/60 HQ-LT Khát Vọng Đêm Trăng

Khát Vọng Đêm Trăng Moon of Desire (2014)

Tập 14/30 HD-Vietsub Hong Gil Dong

Hong Gil Dong Rebel Thief Who Stole the People (2016)

Tập 37/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 12/20 HD-FFVN Đội Đặc Nhiệm P4

Đội Đặc Nhiệm P4 C.L.I.F P4 (2016)

Tập 32/32 HD  Chung Cư Cảnh Sát

Chung Cư Cảnh Sát (2016)

Tập 34/50 HD-Vietsub Bố Là Tất Cả

Bố Là Tất Cả Father I'll Take Care of You (2016)

Tập 11/25 HD-FFVN Cạm Bẫy Thương Trường

Cạm Bẫy Thương Trường 與諜同謀 ,Provocateur (2016)

Tập 5/20 HD-FFVN Trò Chơi Hôn Nhân 2017

Trò Chơi Hôn Nhân 2017 I Concealed Marriage (2016)

Tập 8/30 HD-USLT Thần Tài Giá Lâm

Thần Tài Giá Lâm Fortune Smile On You (2016)

Tập 37/37 HD-USLT  Chạy Trốn Tình Yêu

Chạy Trốn Tình Yêu Go Princess Go,太子妃升职记 (2015)

Tập 52/60 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)

Tập 16/18 HD-Vietsub Truy Hồi Ký Ức

Truy Hồi Ký Ức Defendant (2016)

Tập 36/120 HD-Vietsub Tình Yêu Chắp Vá

Tình Yêu Chắp Vá Love Is Drop By Drop (2016)

Tập 21/30 HQ-LT Thủ Đoạn Tình Trường

Thủ Đoạn Tình Trường Dok Som See Thong (2013)

Tập 25/41 HD-USLT Thần Thám Bao Thanh Thiên

Thần Thám Bao Thanh Thiên Detective Justice Bao (2015)

Tập 59/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 6/20 HD-Vietsub Quý Cô Hoàn Hảo

Quý Cô Hoàn Hảo ​Perfect Wife (2016)

Tập 16/16 HD-Vietsub Ông Chủ Bí Ẩn

Ông Chủ Bí Ẩn Introverted Boss (2016)

Tập 30/120 HD-Vietsub Như Phút Ban Đầu

Như Phút Ban Đầu Still Loving You (2016)

Tập 32/32 HD Ngự Lâm Không Kiếm

Ngự Lâm Không Kiếm (2016)

Tập 40/60 HQ-LT Khát Vọng Đêm Trăng

Khát Vọng Đêm Trăng Moon of Desire (2014)

Tập 14/30 HD-Vietsub Hong Gil Dong

Hong Gil Dong Rebel Thief Who Stole the People (2016)

Tập 37/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 12/20 HD-FFVN Đội Đặc Nhiệm P4

Đội Đặc Nhiệm P4 C.L.I.F P4 (2016)

Tập 32/32 HD  Chung Cư Cảnh Sát

Chung Cư Cảnh Sát (2016)

Tập 34/50 HD-Vietsub Bố Là Tất Cả

Bố Là Tất Cả Father I'll Take Care of You (2016)

Tập 11/25 HD-FFVN Cạm Bẫy Thương Trường

Cạm Bẫy Thương Trường 與諜同謀 ,Provocateur (2016)

Tập 5/20 HD-FFVN Trò Chơi Hôn Nhân 2017

Trò Chơi Hôn Nhân 2017 I Concealed Marriage (2016)

Tập 8/30 HD-USLT Thần Tài Giá Lâm

Thần Tài Giá Lâm Fortune Smile On You (2016)

Tập 37/37 HD-USLT  Chạy Trốn Tình Yêu

Chạy Trốn Tình Yêu Go Princess Go,太子妃升职记 (2015)