Tập 4/22 HD-USLT Ánh Đèn Sân Khấu

Ánh Đèn Sân Khấu 華麗轉身, Limelight Years (2015)

Tập 44/48 HD-Vietsub+TM Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015 少年四大名捕, The Four (2015)

Tập 5/20 HD-FFVN Triều Bái Võ Đang

Triều Bái Võ Đang 潮拜武當,Wudang Rules (2015)

Tập 12/20 HD-USLT Chuyên Gia Hoà Giải

Chuyên Gia Hoà Giải 以和為貴,Smooth Talker (2015)

Tập 37/37 HD-FFVN Đối Thủ Tình Trường

Đối Thủ Tình Trường Love Is Not For Sale (2012)

Tập 13/16 HD-Vietsub Thực Thần 2

Thực Thần 2 식샤를 합시다 시즌2,Let’s Eat 2 (2015)

Tập 21/50 HQ-LT Sóng Tình Đảo Thiên Đường

Sóng Tình Đảo Thiên Đường Precious Hearts Romances Presents (2013)

Tập 32/42 HQ Bữa Tối Của Diều Hâu

Bữa Tối Của Diều Hâu (2015)

Tập 40/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2013)

Tập 9/45 HQ-LT Hạnh Phúc Đánh Đổi

Hạnh Phúc Đánh Đổi Wealth And Passion (2014)

Tập 91/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 13/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (2015)

Tập 28/32 HD-Vietsub Thế Giới Tin Đồn

Thế Giới Tin Đồn Heard It Through the Grapevine (2015)

Tập 3/34 HQ Giọt Lệ Bên Sông

Giọt Lệ Bên Sông (2015)

Tập 21/30 HD-Vietsub Mẹ Hổ Bố Mèo

Mẹ Hổ Bố Mèo (2015)

Tập 6/16 HD-Vietsub Cuộc Đời Như Mơ

Cuộc Đời Như Mơ 맨도롱 또똣,Warm and Cozy (2015)

Tập 164/200 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 5/30 HD Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận (2015)

Tập 26/50 HQ-LT  Người Tình Của Chồng Tôi Philippines

Người Tình Của Chồng Tôi Philippines My Husband's Lover (2013)

Tập 36/36 HD Canh Bạc Cuộc Đời

Canh Bạc Cuộc Đời (2015)

Tập 4/22 HD-USLT Ánh Đèn Sân Khấu

Ánh Đèn Sân Khấu 華麗轉身, Limelight Years (2015)

Tập 44/48 HD-Vietsub+TM Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015 少年四大名捕, The Four (2015)

Tập 5/20 HD-FFVN Triều Bái Võ Đang

Triều Bái Võ Đang 潮拜武當,Wudang Rules (2015)

Tập 12/20 HD-USLT Chuyên Gia Hoà Giải

Chuyên Gia Hoà Giải 以和為貴,Smooth Talker (2015)

Tập 37/37 HD-FFVN Đối Thủ Tình Trường

Đối Thủ Tình Trường Love Is Not For Sale (2012)

Tập 13/16 HD-Vietsub Thực Thần 2

Thực Thần 2 식샤를 합시다 시즌2,Let’s Eat 2 (2015)

Tập 21/50 HQ-LT Sóng Tình Đảo Thiên Đường

Sóng Tình Đảo Thiên Đường Precious Hearts Romances Presents (2013)

Tập 32/42 HQ Bữa Tối Của Diều Hâu

Bữa Tối Của Diều Hâu (2015)

Tập 40/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2013)

Tập 9/45 HQ-LT Hạnh Phúc Đánh Đổi

Hạnh Phúc Đánh Đổi Wealth And Passion (2014)

Tập 91/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 13/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (2015)

Tập 28/32 HD-Vietsub Thế Giới Tin Đồn

Thế Giới Tin Đồn Heard It Through the Grapevine (2015)

Tập 3/34 HQ Giọt Lệ Bên Sông

Giọt Lệ Bên Sông (2015)

Tập 21/30 HD-Vietsub Mẹ Hổ Bố Mèo

Mẹ Hổ Bố Mèo (2015)

Tập 6/16 HD-Vietsub Cuộc Đời Như Mơ

Cuộc Đời Như Mơ 맨도롱 또똣,Warm and Cozy (2015)

Tập 164/200 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 5/30 HD Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận (2015)

Tập 26/50 HQ-LT  Người Tình Của Chồng Tôi Philippines

Người Tình Của Chồng Tôi Philippines My Husband's Lover (2013)

Tập 36/36 HD Canh Bạc Cuộc Đời

Canh Bạc Cuộc Đời (2015)