Tập 34/34 HQ-USLT Qủy Bảo - Thần Châu Kiếm Khách

Qủy Bảo - Thần Châu Kiếm Khách Thần Châu Kiếm Khách

Tập 15/42 HD-LT  Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2

Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2 Legend of SouthWest Dance and Music (2014)

Tập 30/42 HD-LT Ngũ Thử Náo Đông Kinh 2016

Ngũ Thử Náo Đông Kinh 2016 The Three Heroes And Five Gallants (2016)

Tập 98/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 9/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (2016)

Tập 13/40 HQ Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi Two Wives (2014)

Tập 42/50 HD-FFVN Nữ Thần Y

Nữ Thần Y The Imperial Doctoress (2015)

Tập 14/28 HQ Nhân Tình Lạc Lối

Nhân Tình Lạc Lối (2016)

Tập 16/40 HD-LT Người Con Gái Tôi Yêu

Người Con Gái Tôi Yêu รักสุดฤทธิ์,Love to the Extreme (2014)

Tập 61/69 HD-FFVN Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng The Ladder of Love (2016)

Tập 9/40 HD Một Thời Ngang Dọc

Một Thời Ngang Dọc (2015)

Tập 62/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 44/101 HD-LT Chung Một Mái Nhà KBS

Chung Một Mái Nhà KBS Love On A Rooftop (2015)

Tập 23/32 HQ Chị Em Nhà Đông Các

Chị Em Nhà Đông Các (2016)

Tập 23/30 HD Ác Thú Vô Hình

Ác Thú Vô Hình (2016)

Tập 29/31 HD-FFVN Những Người Bạn

Những Người Bạn 一屋老友記, House of Spirits (2016)

Tập 19/20 HD-FFVN Tình Yêu Và Ngã Rẽ

Tình Yêu Và Ngã Rẽ Betweent Love Disire,完美叛侶 (2016)

Tập 10/16 HD-Vietsub Truy Lùng - Cuộc Chơi Kinh Hoàng

Truy Lùng - Cuộc Chơi Kinh Hoàng 원티드,Wanted (2016)

Tập 17/17 HD-LT Nghịch Chiến Sinh Tử

Nghịch Chiến Sinh Tử The Brothers (2015)

Tập 6/40 HD-TM Tân Biên Thành Lãng Tử

Tân Biên Thành Lãng Tử Border Town Prodigal (2016)

Tập 34/34 HQ-USLT Qủy Bảo - Thần Châu Kiếm Khách

Qủy Bảo - Thần Châu Kiếm Khách Thần Châu Kiếm Khách

Tập 15/42 HD-LT  Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2

Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2 Legend of SouthWest Dance and Music (2014)

Tập 30/42 HD-LT Ngũ Thử Náo Đông Kinh 2016

Ngũ Thử Náo Đông Kinh 2016 The Three Heroes And Five Gallants (2016)

Tập 98/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 9/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (2016)

Tập 13/40 HQ Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi Two Wives (2014)

Tập 42/50 HD-FFVN Nữ Thần Y

Nữ Thần Y The Imperial Doctoress (2015)

Tập 14/28 HQ Nhân Tình Lạc Lối

Nhân Tình Lạc Lối (2016)

Tập 16/40 HD-LT Người Con Gái Tôi Yêu

Người Con Gái Tôi Yêu รักสุดฤทธิ์,Love to the Extreme (2014)

Tập 61/69 HD-FFVN Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng The Ladder of Love (2016)

Tập 9/40 HD Một Thời Ngang Dọc

Một Thời Ngang Dọc (2015)

Tập 62/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 44/101 HD-LT Chung Một Mái Nhà KBS

Chung Một Mái Nhà KBS Love On A Rooftop (2015)

Tập 23/32 HQ Chị Em Nhà Đông Các

Chị Em Nhà Đông Các (2016)

Tập 23/30 HD Ác Thú Vô Hình

Ác Thú Vô Hình (2016)

Tập 29/31 HD-FFVN Những Người Bạn

Những Người Bạn 一屋老友記, House of Spirits (2016)

Tập 19/20 HD-FFVN Tình Yêu Và Ngã Rẽ

Tình Yêu Và Ngã Rẽ Betweent Love Disire,完美叛侶 (2016)

Tập 10/16 HD-Vietsub Truy Lùng - Cuộc Chơi Kinh Hoàng

Truy Lùng - Cuộc Chơi Kinh Hoàng 원티드,Wanted (2016)

Tập 17/17 HD-LT Nghịch Chiến Sinh Tử

Nghịch Chiến Sinh Tử The Brothers (2015)

Tập 6/40 HD-TM Tân Biên Thành Lãng Tử

Tân Biên Thành Lãng Tử Border Town Prodigal (2016)