Tập 20/20 HD-FFVN Xung Tuyến

Xung Tuyến 衝綫,Young Charioteers TVB (2015)

Tập 9/24 Hd-Vietsub Những Phụ Nữ Bất Lương

Những Phụ Nữ Bất Lương Unkind Women (2015)

Tập 4/16 HD-Vietsub Khi Mẹ Ra Tay

Khi Mẹ Ra Tay 앵그리맘,Angry Mom (2015)

Tập 20/20 HD-Vietsub Bởi Vì Yêu Anh

Bởi Vì Yêu Anh 지킬과 나,Jekyll And Me (2014)

Tập 10/32 HD-Vietsub Thế Giới Tin Đồn

Thế Giới Tin Đồn Heard It Through the Grapevine (2015)

Tập 9/20 HD-Vietsub Bác Sĩ Ma Cà Rồng

Bác Sĩ Ma Cà Rồng 블러드,Blood (2015)

Tập 74/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 3/30 HD Vẫn Có Em Bên Đời

Vẫn Có Em Bên Đời (2015)

Tập 9/44 HD-Vietsub Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015 少年四大名捕, The Four (2015)

Tập 42/90 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 8/33 HQ Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ (2015)

Tập 17/40 HD  Một Văn Phòng Luật Sư

Một Văn Phòng Luật Sư (2015)

Tập 16/30 HD Mặt Nạ Thiên Thần

Mặt Nạ Thiên Thần (2015)

Tập 9/37 HQ Mắt Lụa

Mắt Lụa (2015)

Tập 2/90 HQ-LT Mãi Mãi Bên Em

Mãi Mãi Bên Em Prinsesa ng Buhay Ko (2013)

Tập 6/28 HQ-FFVN Hồ Sơ Công Lý I,II

Hồ Sơ Công Lý I,II File of Justice (2010)

Tập 52/75 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2013)

Tập 31/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 7/30 HQ-LT  Bi Tình Song Sinh

Bi Tình Song Sinh Sud Sai Pan (2013)

Tập 10/10 HD-LT Người Cha Thần Tượng

Người Cha Thần Tượng パパドル!,My Daddy is an Idol! (2014)

Tập 20/20 HD-FFVN Xung Tuyến

Xung Tuyến 衝綫,Young Charioteers TVB (2015)

Tập 9/24 Hd-Vietsub Những Phụ Nữ Bất Lương

Những Phụ Nữ Bất Lương Unkind Women (2015)

Tập 4/16 HD-Vietsub Khi Mẹ Ra Tay

Khi Mẹ Ra Tay 앵그리맘,Angry Mom (2015)

Tập 20/20 HD-Vietsub Bởi Vì Yêu Anh

Bởi Vì Yêu Anh 지킬과 나,Jekyll And Me (2014)

Tập 10/32 HD-Vietsub Thế Giới Tin Đồn

Thế Giới Tin Đồn Heard It Through the Grapevine (2015)

Tập 9/20 HD-Vietsub Bác Sĩ Ma Cà Rồng

Bác Sĩ Ma Cà Rồng 블러드,Blood (2015)

Tập 74/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 3/30 HD Vẫn Có Em Bên Đời

Vẫn Có Em Bên Đời (2015)

Tập 9/44 HD-Vietsub Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 2015 少年四大名捕, The Four (2015)

Tập 42/90 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 8/33 HQ Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ (2015)

Tập 17/40 HD  Một Văn Phòng Luật Sư

Một Văn Phòng Luật Sư (2015)

Tập 16/30 HD Mặt Nạ Thiên Thần

Mặt Nạ Thiên Thần (2015)

Tập 9/37 HQ Mắt Lụa

Mắt Lụa (2015)

Tập 2/90 HQ-LT Mãi Mãi Bên Em

Mãi Mãi Bên Em Prinsesa ng Buhay Ko (2013)

Tập 6/28 HQ-FFVN Hồ Sơ Công Lý I,II

Hồ Sơ Công Lý I,II File of Justice (2010)

Tập 52/75 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2013)

Tập 31/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 7/30 HQ-LT  Bi Tình Song Sinh

Bi Tình Song Sinh Sud Sai Pan (2013)

Tập 10/10 HD-LT Người Cha Thần Tượng

Người Cha Thần Tượng パパドル!,My Daddy is an Idol! (2014)