Tập 1/32 HD Thề Không Gục Ngã

Thề Không Gục Ngã (2015)

Tập 2/25 HD-Vietsub Kẻ Nguỵ Trang

Kẻ Nguỵ Trang The Pretender,伪装者 (2015)

Tập 2/50 HD-Vietsub Em Đã Biết Yêu

Em Đã Biết Yêu 애인있어요,I Have A Lover (2015)

Tập 22/46 HQ Sát Thủ Hoa Hồng Trắng

Sát Thủ Hoa Hồng Trắng (2015)

Tập 9/11 HD-Vietsub Sổ Tay Tử Thần

Sổ Tay Tử Thần デスノート,Death Note (2015)

Tập 9/16 HD-Vietsub Quý Bà Cảnh Sát

Quý Bà Cảnh Sát 미세스캅,Mrs. Cop (2015)

Tập 54/50 HD-Vietsub Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt 花千骨,The Journey of Flower (2015)

Tập 17/50 TVRIP - LT Giọt Lệ Cứu Mạng

Giọt Lệ Cứu Mạng Pure Love (2014)

Tập 15/40 TVRIP-LT Thợ Săn Thành Phố 2014

Thợ Săn Thành Phố 2014 City Hunter ,城市猎人 (2014)

Tập 10/30 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2015)

Tập 59/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2014)

Tập 5/30 TVRIP -LT Mỹ Nhân Đại Chiến

Mỹ Nhân Đại Chiến Sin Lover (2014)

Tập 348/350 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 36/113 TVRIP - LT Mặt Nạ Hoa Hồng

Mặt Nạ Hoa Hồng Temptation of Wife (2012)

Tập 17/30 HD Những Mảnh Đời Giông Bão

Những Mảnh Đời Giông Bão (2013)

Tập 26/30 HD Tỷ Phú Tưng

Tỷ Phú Tưng (2015)

Tập 4/30 TVRIP -LT  Sóng Gió Tình Đời

Sóng Gió Tình Đời (2012)

Tập 2/20 HD-FFVN Bước Cùng Em

Bước Cùng Em Every Step You Take,陪著你走 (2015)

Tập 2/20 HD-FFVN Nghịch Chiến Đường Tây

Nghịch Chiến Đường Tây Momentary Lapse of Reason (2015)

Tập 1/32 HD Thề Không Gục Ngã

Thề Không Gục Ngã (2015)

Tập 2/25 HD-Vietsub Kẻ Nguỵ Trang

Kẻ Nguỵ Trang The Pretender,伪装者 (2015)

Tập 2/50 HD-Vietsub Em Đã Biết Yêu

Em Đã Biết Yêu 애인있어요,I Have A Lover (2015)

Tập 22/46 HQ Sát Thủ Hoa Hồng Trắng

Sát Thủ Hoa Hồng Trắng (2015)

Tập 9/11 HD-Vietsub Sổ Tay Tử Thần

Sổ Tay Tử Thần デスノート,Death Note (2015)

Tập 9/16 HD-Vietsub Quý Bà Cảnh Sát

Quý Bà Cảnh Sát 미세스캅,Mrs. Cop (2015)

Tập 54/50 HD-Vietsub Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt 花千骨,The Journey of Flower (2015)

Tập 17/50 TVRIP - LT Giọt Lệ Cứu Mạng

Giọt Lệ Cứu Mạng Pure Love (2014)

Tập 15/40 TVRIP-LT Thợ Săn Thành Phố 2014

Thợ Săn Thành Phố 2014 City Hunter ,城市猎人 (2014)

Tập 10/30 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2015)

Tập 59/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2014)

Tập 5/30 TVRIP -LT Mỹ Nhân Đại Chiến

Mỹ Nhân Đại Chiến Sin Lover (2014)

Tập 348/350 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 36/113 TVRIP - LT Mặt Nạ Hoa Hồng

Mặt Nạ Hoa Hồng Temptation of Wife (2012)

Tập 17/30 HD Những Mảnh Đời Giông Bão

Những Mảnh Đời Giông Bão (2013)

Tập 26/30 HD Tỷ Phú Tưng

Tỷ Phú Tưng (2015)

Tập 4/30 TVRIP -LT  Sóng Gió Tình Đời

Sóng Gió Tình Đời (2012)

Tập 2/20 HD-FFVN Bước Cùng Em

Bước Cùng Em Every Step You Take,陪著你走 (2015)

Tập 2/20 HD-FFVN Nghịch Chiến Đường Tây

Nghịch Chiến Đường Tây Momentary Lapse of Reason (2015)