Tập 24/44 HD-LT Vân Trung Ca 2015

Vân Trung Ca 2015 云中歌,Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 5/52 HD-TM  Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành

Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành Singing All Along (2016)

Tập 10/16 HD-TM Tâm Hồn Cao Đẹp

Tâm Hồn Cao Đẹp Beautiful Mind (2016)

Tập 59/69 HD-FFVN Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng The Ladder of Love (2016)

Tập 16/16 HD-LT Học Đường 2015

Học Đường 2015 Who Are You - School (2015)

Tập 13/42 HD-LT  Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2

Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2 Legend of SouthWest Dance and Music (2014)

Tập 12/40 HQ Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi Two Wives (2014)

Tập 41/50 HD-FFVN Nữ Thần Y

Nữ Thần Y The Imperial Doctoress (2015)

Tập 13/28 HQ Nhân Tình Lạc Lối

Nhân Tình Lạc Lối (2016)

Tập 15/40 HD-LT Người Con Gái Tôi Yêu

Người Con Gái Tôi Yêu รักสุดฤทธิ์,Love to the Extreme (2014)

Tập 8/40 HD Một Thời Ngang Dọc

Một Thời Ngang Dọc (2015)

Tập 61/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 12/24 HD-Vietsub Tranh Quyền Đoạt Vị

Tranh Quyền Đoạt Vị 대박,Jackpot (2016)

Tập 97/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 25/30 HD Đồng Tiền Quỷ Ám

Đồng Tiền Quỷ Ám (2016)

Tập 43/101 HD-LT Chung Một Mái Nhà KBS

Chung Một Mái Nhà KBS Love On A Rooftop (2015)

Tập 20/20 HD-Vietsub Phù Thủy Trong Gương

Phù Thủy Trong Gương 마녀보감,Mirror of the Witch (2016)

Tập 22/32 HQ Chị Em Nhà Đông Các

Chị Em Nhà Đông Các (2016)

Tập 20/20 HD-Vietsub Gong Shim Đáng yêu

Gong Shim Đáng yêu Beautiful Gong Shim (2016)

Tập 22/30 HD Ác Thú Vô Hình

Ác Thú Vô Hình (2016)

Tập 24/44 HD-LT Vân Trung Ca 2015

Vân Trung Ca 2015 云中歌,Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 5/52 HD-TM  Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành

Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành Singing All Along (2016)

Tập 10/16 HD-TM Tâm Hồn Cao Đẹp

Tâm Hồn Cao Đẹp Beautiful Mind (2016)

Tập 59/69 HD-FFVN Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng The Ladder of Love (2016)

Tập 16/16 HD-LT Học Đường 2015

Học Đường 2015 Who Are You - School (2015)

Tập 13/42 HD-LT  Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2

Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2 Legend of SouthWest Dance and Music (2014)

Tập 12/40 HQ Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi Two Wives (2014)

Tập 41/50 HD-FFVN Nữ Thần Y

Nữ Thần Y The Imperial Doctoress (2015)

Tập 13/28 HQ Nhân Tình Lạc Lối

Nhân Tình Lạc Lối (2016)

Tập 15/40 HD-LT Người Con Gái Tôi Yêu

Người Con Gái Tôi Yêu รักสุดฤทธิ์,Love to the Extreme (2014)

Tập 8/40 HD Một Thời Ngang Dọc

Một Thời Ngang Dọc (2015)

Tập 61/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 12/24 HD-Vietsub Tranh Quyền Đoạt Vị

Tranh Quyền Đoạt Vị 대박,Jackpot (2016)

Tập 97/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 25/30 HD Đồng Tiền Quỷ Ám

Đồng Tiền Quỷ Ám (2016)

Tập 43/101 HD-LT Chung Một Mái Nhà KBS

Chung Một Mái Nhà KBS Love On A Rooftop (2015)

Tập 20/20 HD-Vietsub Phù Thủy Trong Gương

Phù Thủy Trong Gương 마녀보감,Mirror of the Witch (2016)

Tập 22/32 HQ Chị Em Nhà Đông Các

Chị Em Nhà Đông Các (2016)

Tập 20/20 HD-Vietsub Gong Shim Đáng yêu

Gong Shim Đáng yêu Beautiful Gong Shim (2016)

Tập 22/30 HD Ác Thú Vô Hình

Ác Thú Vô Hình (2016)