Tập 11/32 HD-FFVN Trương Bảo Tử

Trương Bảo Tử Captain of Destiny ,張保仔 (2015)

Tập 5/20 HD-FFVN Vô Song Phổ

Vô Song Phổ 無雙譜,Under the Veil

Tập 4/20 HD-USLT  Sánh Bước Bên Nhau

Sánh Bước Bên Nhau 陪著你走,Every Step You Take (2015)

Tập 50/12 HD-LT Hoa Thiên Cốt 2015

Hoa Thiên Cốt 2015 The Journey of Flower (2015)

Tập 32/32 HD-LT Ngôi Nhà Hạnh Phúc 2

Ngôi Nhà Hạnh Phúc 2 Full House Take 2 ,풀하우스TAKE2 (2012)

Tập 31/31 HQ Sương Khói Đồng Hoang

Sương Khói Đồng Hoang (2015)

Tập 40/50 HD Như Khúc Tình Ca 2015

Như Khúc Tình Ca 2015 (2015)

Tập 410/500 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 7/30 HQ-LT Lời Nguyền Tình Yêu

Lời Nguyền Tình Yêu ละครสาปสาง (2014)

Tập 23/30 HD Khi Em Đã Lớn

Khi Em Đã Lớn (2015)

Tập 13/30 HQ-LT Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia (2014)

Tập 28/33 HD  Chuyện Tình Bà Nội Trợ

Chuyện Tình Bà Nội Trợ (2015)

Tập 68/135 HD-FFVN Hur Jun Chính Truyện

Hur Jun Chính Truyện 구암 허준,Guam Heojoon (2013)

Tập 63/63 HD-FFVN  Cung Tỏa Liên Thành

Cung Tỏa Liên Thành Palace 3: The Lost Daughter (2014)

Tập 32/90 HD-FFVN Bến Đỗ Hạnh Phúc

Bến Đỗ Hạnh Phúc 加油愛人,Brave Lover (2014)

Tập 18/18 HD-TM+Vietsub Thiên Tài Lang Băm

Thiên Tài Lang Băm 용팔이,Yong Pal (2015)

Tập 51/51 HD-FFVN Quý Cô Thất Thường

Quý Cô Thất Thường My Love Madame Butterfly (2013)

Tập 41/41 HD-Vietsub Kẻ Nguỵ Trang

Kẻ Nguỵ Trang The Pretender,伪装者 (2015)

Tập 6/16 HD-Vietsub Xưa Rồi Em

Xưa Rồi Em 그녀는 예뻤다,She Was Pretty (2015)

Tập 22/54 HD-TM+Vietsub Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng 琅琊榜,Lang gia bảng (2015)

Tập 11/32 HD-FFVN Trương Bảo Tử

Trương Bảo Tử Captain of Destiny ,張保仔 (2015)

Tập 5/20 HD-FFVN Vô Song Phổ

Vô Song Phổ 無雙譜,Under the Veil

Tập 4/20 HD-USLT  Sánh Bước Bên Nhau

Sánh Bước Bên Nhau 陪著你走,Every Step You Take (2015)

Tập 50/12 HD-LT Hoa Thiên Cốt 2015

Hoa Thiên Cốt 2015 The Journey of Flower (2015)

Tập 32/32 HD-LT Ngôi Nhà Hạnh Phúc 2

Ngôi Nhà Hạnh Phúc 2 Full House Take 2 ,풀하우스TAKE2 (2012)

Tập 31/31 HQ Sương Khói Đồng Hoang

Sương Khói Đồng Hoang (2015)

Tập 40/50 HD Như Khúc Tình Ca 2015

Như Khúc Tình Ca 2015 (2015)

Tập 410/500 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 7/30 HQ-LT Lời Nguyền Tình Yêu

Lời Nguyền Tình Yêu ละครสาปสาง (2014)

Tập 23/30 HD Khi Em Đã Lớn

Khi Em Đã Lớn (2015)

Tập 13/30 HQ-LT Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia (2014)

Tập 28/33 HD  Chuyện Tình Bà Nội Trợ

Chuyện Tình Bà Nội Trợ (2015)

Tập 68/135 HD-FFVN Hur Jun Chính Truyện

Hur Jun Chính Truyện 구암 허준,Guam Heojoon (2013)

Tập 63/63 HD-FFVN  Cung Tỏa Liên Thành

Cung Tỏa Liên Thành Palace 3: The Lost Daughter (2014)

Tập 32/90 HD-FFVN Bến Đỗ Hạnh Phúc

Bến Đỗ Hạnh Phúc 加油愛人,Brave Lover (2014)

Tập 18/18 HD-TM+Vietsub Thiên Tài Lang Băm

Thiên Tài Lang Băm 용팔이,Yong Pal (2015)

Tập 51/51 HD-FFVN Quý Cô Thất Thường

Quý Cô Thất Thường My Love Madame Butterfly (2013)

Tập 41/41 HD-Vietsub Kẻ Nguỵ Trang

Kẻ Nguỵ Trang The Pretender,伪装者 (2015)

Tập 6/16 HD-Vietsub Xưa Rồi Em

Xưa Rồi Em 그녀는 예뻤다,She Was Pretty (2015)

Tập 22/54 HD-TM+Vietsub Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng 琅琊榜,Lang gia bảng (2015)