Tập 52/54 HD-LT Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tuyệt Sắc Khuynh Thành Royal Romance (2015)

Tập 23/30 HD Tuổi Thanh Xuân P2

Tuổi Thanh Xuân P2 Forever young (2016)

Tập 33/36 FullHD-LT Tân Mãnh Long Quá Giang

Tân Mãnh Long Quá Giang Way Of The Dragon (2016)

Tập 8/40 HD-Vietsub Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Legend of the Condor Heroes (2016)

Tập 11/30 HQ Sứ Mạng Song Sinh 2016

Sứ Mạng Song Sinh 2016 (2016)

Tập 32/40 HQ Song Sinh Bí Ẩn

Song Sinh Bí Ẩn (2016)

Tập 16/120 HD-Vietsub Như Phút Ban Đầu

Như Phút Ban Đầu Still Loving You (2016)

Tập 12/32 HD Ngự Lâm Không Kiếm

Ngự Lâm Không Kiếm (2016)

Tập 8/16 HD-Vietsub  Ngôi Trường Ma Ám

Ngôi Trường Ma Ám Solomon's Perjury (2016)

Tập 18/30 HD-Vietsub Ma Thổi Đèn - Tinh Tuyệt Cổ Thành

Ma Thổi Đèn - Tinh Tuyệt Cổ Thành Candle In The Tomb (2016)

Tập 22/35 HQ-LT Ký Ức Tình Yêu

Ký Ức Tình Yêu Memories of Love (2016)

Tập 23/60 HD-Vietsub Kỳ Tinh Ký

Kỳ Tinh Ký Magic Star (2016)

Tập 10/20 HD-Vietsub Hwarang: Khởi Đầu

Hwarang: Khởi Đầu Hwarang: The Beginning (2016)

Tập 65/70 HQ-LT  Hoàng Đế Ăn Mày

Hoàng Đế Ăn Mày The Legend of Beggar King and Big Foot Queen (2016)

Tập 16/20 HD-Vietsub Hạnh Phúc Trời Ban

Hạnh Phúc Trời Ban Person Who Gives Happiness (2016)

Tập 22/36 HD Dã Tâm Thiên Thần

Dã Tâm Thiên Thần (2016)

Tập 6/12 HD Cô Thắm Về Làng Phần 2

Cô Thắm Về Làng Phần 2 (2016)

Tập 26/62 HD-Vietsub Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng General and I (2016)

Tập 8/49 HD-LT  Võ thần Triệu Tử Long 2016

Võ thần Triệu Tử Long 2016 God of War, Zhao Yun (2016)

Tập 16/16 HD-LT Quý Ông Trở Lại  2016

Quý Ông Trở Lại 2016 Come Back Mister (2016)

Tập 52/54 HD-LT Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tuyệt Sắc Khuynh Thành Royal Romance (2015)

Tập 23/30 HD Tuổi Thanh Xuân P2

Tuổi Thanh Xuân P2 Forever young (2016)

Tập 33/36 FullHD-LT Tân Mãnh Long Quá Giang

Tân Mãnh Long Quá Giang Way Of The Dragon (2016)

Tập 8/40 HD-Vietsub Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Legend of the Condor Heroes (2016)

Tập 11/30 HQ Sứ Mạng Song Sinh 2016

Sứ Mạng Song Sinh 2016 (2016)

Tập 32/40 HQ Song Sinh Bí Ẩn

Song Sinh Bí Ẩn (2016)

Tập 16/120 HD-Vietsub Như Phút Ban Đầu

Như Phút Ban Đầu Still Loving You (2016)

Tập 12/32 HD Ngự Lâm Không Kiếm

Ngự Lâm Không Kiếm (2016)

Tập 8/16 HD-Vietsub  Ngôi Trường Ma Ám

Ngôi Trường Ma Ám Solomon's Perjury (2016)

Tập 18/30 HD-Vietsub Ma Thổi Đèn - Tinh Tuyệt Cổ Thành

Ma Thổi Đèn - Tinh Tuyệt Cổ Thành Candle In The Tomb (2016)

Tập 22/35 HQ-LT Ký Ức Tình Yêu

Ký Ức Tình Yêu Memories of Love (2016)

Tập 23/60 HD-Vietsub Kỳ Tinh Ký

Kỳ Tinh Ký Magic Star (2016)

Tập 10/20 HD-Vietsub Hwarang: Khởi Đầu

Hwarang: Khởi Đầu Hwarang: The Beginning (2016)

Tập 65/70 HQ-LT  Hoàng Đế Ăn Mày

Hoàng Đế Ăn Mày The Legend of Beggar King and Big Foot Queen (2016)

Tập 16/20 HD-Vietsub Hạnh Phúc Trời Ban

Hạnh Phúc Trời Ban Person Who Gives Happiness (2016)

Tập 22/36 HD Dã Tâm Thiên Thần

Dã Tâm Thiên Thần (2016)

Tập 6/12 HD Cô Thắm Về Làng Phần 2

Cô Thắm Về Làng Phần 2 (2016)

Tập 26/62 HD-Vietsub Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng General and I (2016)

Tập 8/49 HD-LT  Võ thần Triệu Tử Long 2016

Võ thần Triệu Tử Long 2016 God of War, Zhao Yun (2016)

Tập 16/16 HD-LT Quý Ông Trở Lại  2016

Quý Ông Trở Lại 2016 Come Back Mister (2016)