Tập 34/34 HQ Giọt Lệ Bên Sông

Giọt Lệ Bên Sông (2015)

Tập 52/52 HD-TM Lực Lượng Đặc Biệt

Lực Lượng Đặc Biệt 特警力量,SWAT 2015 (2015)

Tập 40/40 HQ-USLT Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001

Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001 The Smiling,Proud Wanderer (2010)

Tập 13/30 HD  Trường Nội Trú

Trường Nội Trú (2013)

Tập 30/32 HQ-LT Thiên Sứ Tội Lỗi

Thiên Sứ Tội Lỗi Woman In Love (2014)

Tập 3/30 HQ Nhà Chung

Nhà Chung (2015)

Tập 3/36 HD Kẻ Dấu Mặt

Kẻ Dấu Mặt (2015)

Tập 8/50 HQ-LT Hận Thù In Dấu

Hận Thù In Dấu Rhodora X (2014)

Tập 129/150 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 32/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2010)

Tập 236/250 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 6/30 HD Khúc Tương Tư

Khúc Tương Tư (2015)

Tập 4/32 HD Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn

Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn (2015)

Tập 24/29 HQ-LT Đá Quý Vân Mây

Đá Quý Vân Mây Cloud Jade (2011)

Tập 32/72 HD-LT Anh Hùng Phong Thần P2

Anh Hùng Phong Thần P2 The Investiture of the Gods 2 (2015)

Tập 10/20 HD-USLT Huyên Náo Núi Võ Đang

Huyên Náo Núi Võ Đang 潮拜武當,Wutang Rules (2015)

Tập 22/22 HD-USLT Ánh Đèn Sân Khấu

Ánh Đèn Sân Khấu 華麗轉身, Limelight Years (2015)

Tập 30/40 HD-USLT  Long Môn Kiếm Khách

Long Môn Kiếm Khách Flying Swords of Dragon Gate (2015)

Tập 4/16 HD-Vietsub Ký Ức

Ký Ức 너를 기억해,Remember You (2015)

Tập 30/40 HD-TM/Vietsub Vẫn Cứ Thích Em

Vẫn Cứ Thích Em 偏偏喜欢你, Destined to Love You (2015)

Tập 34/34 HQ Giọt Lệ Bên Sông

Giọt Lệ Bên Sông (2015)

Tập 52/52 HD-TM Lực Lượng Đặc Biệt

Lực Lượng Đặc Biệt 特警力量,SWAT 2015 (2015)

Tập 40/40 HQ-USLT Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001

Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001 The Smiling,Proud Wanderer (2010)

Tập 13/30 HD  Trường Nội Trú

Trường Nội Trú (2013)

Tập 30/32 HQ-LT Thiên Sứ Tội Lỗi

Thiên Sứ Tội Lỗi Woman In Love (2014)

Tập 3/30 HQ Nhà Chung

Nhà Chung (2015)

Tập 3/36 HD Kẻ Dấu Mặt

Kẻ Dấu Mặt (2015)

Tập 8/50 HQ-LT Hận Thù In Dấu

Hận Thù In Dấu Rhodora X (2014)

Tập 129/150 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 32/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2010)

Tập 236/250 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 6/30 HD Khúc Tương Tư

Khúc Tương Tư (2015)

Tập 4/32 HD Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn

Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn (2015)

Tập 24/29 HQ-LT Đá Quý Vân Mây

Đá Quý Vân Mây Cloud Jade (2011)

Tập 32/72 HD-LT Anh Hùng Phong Thần P2

Anh Hùng Phong Thần P2 The Investiture of the Gods 2 (2015)

Tập 10/20 HD-USLT Huyên Náo Núi Võ Đang

Huyên Náo Núi Võ Đang 潮拜武當,Wutang Rules (2015)

Tập 22/22 HD-USLT Ánh Đèn Sân Khấu

Ánh Đèn Sân Khấu 華麗轉身, Limelight Years (2015)

Tập 30/40 HD-USLT  Long Môn Kiếm Khách

Long Môn Kiếm Khách Flying Swords of Dragon Gate (2015)

Tập 4/16 HD-Vietsub Ký Ức

Ký Ức 너를 기억해,Remember You (2015)

Tập 30/40 HD-TM/Vietsub Vẫn Cứ Thích Em

Vẫn Cứ Thích Em 偏偏喜欢你, Destined to Love You (2015)