Tập 1/25 HQ-TVRIP Hàng Xóm

Hàng Xóm (2014)

Tập 4/30 HD-USLT Chân Trời Mơ Ước  II

Chân Trời Mơ Ước II Come On, Cousin , Anh Họ Cố Lên (2014)

Tập 26/30 HD-USLT Đường Đời Trắc Trở

Đường Đời Trắc Trở 大藥坊 - All That Is Bitter Is Sweet (2014)

Tập 35/35 HD Vòng Vây Hoa Hồng

Vòng Vây Hoa Hồng (2014)

Tập 24/24 HQ-LT Yên Tỏa Trùng Lâu

Yên Tỏa Trùng Lâu Yên Tỏa Trùng Lâu (2010)

Tập 32/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 10/44 HQ Phận Đàn Bà

Phận Đàn Bà (2014)

Tập 4/38 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 9/30 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 31/34 HQ-LT Cuộc Chiến Với Nhân Tình

Cuộc Chiến Với Nhân Tình Wedded Wife ThaiLan (2011)

Tập 26/40 HQ-TVRIP Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông

Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông (2014)

Tập 97/144 HQ-FFVN Bội Tình

Bội Tình It Was Love MBC (2013)

Tập 12/52 HD-Vietsub Tân Thần Điêu Đại Hiệp

Tân Thần Điêu Đại Hiệp The Romance Of The Condor Heroes (2014)

Tập 90/120 HD-USLT Muôn Nẻo Tình Yêu

Muôn Nẻo Tình Yêu Only Love SBS (2014)

Tập 16/20 HQ-Esub Tiger Cubs 2

Tiger Cubs 2 飛虎II - Tiger Cups II (2014)

Tập 10/20 HQ-ESub  Lady Sour

Lady Sour 醋娘子 TVB (2014)

Tập 31/31 HQ Lớp Học Một Không Hai

Lớp Học Một Không Hai (2014)

Tập 11/37 HD Khung Trời Mơ Ước

Khung Trời Mơ Ước (2014)

Tập 4/37 HD Mưa Bóng Mây

Mưa Bóng Mây Mua Bong May (2014)

Tập 1/25 HQ-TVRIP Hàng Xóm

Hàng Xóm (2014)

Tập 4/30 HD-USLT Chân Trời Mơ Ước  II

Chân Trời Mơ Ước II Come On, Cousin , Anh Họ Cố Lên (2014)

Tập 26/30 HD-USLT Đường Đời Trắc Trở

Đường Đời Trắc Trở 大藥坊 - All That Is Bitter Is Sweet (2014)

Tập 35/35 HD Vòng Vây Hoa Hồng

Vòng Vây Hoa Hồng (2014)

Tập 24/24 HQ-LT Yên Tỏa Trùng Lâu

Yên Tỏa Trùng Lâu Yên Tỏa Trùng Lâu (2010)

Tập 32/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 10/44 HQ Phận Đàn Bà

Phận Đàn Bà (2014)

Tập 4/38 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 9/30 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 31/34 HQ-LT Cuộc Chiến Với Nhân Tình

Cuộc Chiến Với Nhân Tình Wedded Wife ThaiLan (2011)

Tập 26/40 HQ-TVRIP Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông

Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông (2014)

Tập 97/144 HQ-FFVN Bội Tình

Bội Tình It Was Love MBC (2013)

Tập 12/52 HD-Vietsub Tân Thần Điêu Đại Hiệp

Tân Thần Điêu Đại Hiệp The Romance Of The Condor Heroes (2014)

Tập 90/120 HD-USLT Muôn Nẻo Tình Yêu

Muôn Nẻo Tình Yêu Only Love SBS (2014)

Tập 16/20 HQ-Esub Tiger Cubs 2

Tiger Cubs 2 飛虎II - Tiger Cups II (2014)

Tập 10/20 HQ-ESub  Lady Sour

Lady Sour 醋娘子 TVB (2014)

Tập 31/31 HQ Lớp Học Một Không Hai

Lớp Học Một Không Hai (2014)

Tập 11/37 HD Khung Trời Mơ Ước

Khung Trời Mơ Ước (2014)

Tập 4/37 HD Mưa Bóng Mây

Mưa Bóng Mây Mua Bong May (2014)