Tập 2/34 HQ Giọt Lệ Bên Sông

Giọt Lệ Bên Sông (2015)

Tập 32/32 HD Ải Trần Gian

Ải Trần Gian (2015)

Tập 19/50 HQ-LT Sóng Tình Đảo Thiên Đường

Sóng Tình Đảo Thiên Đường Precious Hearts Romances Presents (2013)

Tập 21/21 HD-USLT Nhan Sắc Ra Đời

Nhan Sắc Ra Đời 미녀의 탄생, Birth of a Beauty

Tập 25/50 HQ-LT  Người Tình Của Chồng Tôi Philippines

Người Tình Của Chồng Tôi Philippines My Husband's Lover (2013)

Tập 38/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2013)

Tập 7/45 HQ-LT Hạnh Phúc Đánh Đổi

Hạnh Phúc Đánh Đổi Wealth And Passion (2014)

Tập 89/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 14/38 HQ Con Nhà Giàu

Con Nhà Giàu (2015)

Tập 30/42 HQ Bữa Tối Của Diều Hâu

Bữa Tối Của Diều Hâu (2015)

Tập 12/30 HD  Một Thời Lãng Quên

Một Thời Lãng Quên (2015)

Tập 23/32 HD Không Có Gì & Không Một Ai

Không Có Gì & Không Một Ai (2015)

Tập 10/30 HD Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp

Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp (2015)

Tập 160/200 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 3/30 HD Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận (2015)

Tập 34/34 HD Canh Bạc Cuộc Đời

Canh Bạc Cuộc Đời (2015)

Tập 2/20 HD-FFVN Triều Bái Võ Đang

Triều Bái Võ Đang 潮拜武當,Wudang Rules (2015)

Tập 15/43 HD-USLT Thiếu Niên Dương Gia Tướng 2008

Thiếu Niên Dương Gia Tướng 2008 The Young Warriors (2010)

Tập 34/119 HD-FFVN Mèo Cưng Em Ở Đâu

Mèo Cưng Em Ở Đâu 고양이는 있다! 야옹,My Dear Cat (2014)

Tập 10/16 HD-Vietsub Học Đường

Học Đường 후아유 - 학교,Who Are You,School 2015 (2015)

Tập 2/34 HQ Giọt Lệ Bên Sông

Giọt Lệ Bên Sông (2015)

Tập 32/32 HD Ải Trần Gian

Ải Trần Gian (2015)

Tập 19/50 HQ-LT Sóng Tình Đảo Thiên Đường

Sóng Tình Đảo Thiên Đường Precious Hearts Romances Presents (2013)

Tập 21/21 HD-USLT Nhan Sắc Ra Đời

Nhan Sắc Ra Đời 미녀의 탄생, Birth of a Beauty

Tập 25/50 HQ-LT  Người Tình Của Chồng Tôi Philippines

Người Tình Của Chồng Tôi Philippines My Husband's Lover (2013)

Tập 38/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2013)

Tập 7/45 HQ-LT Hạnh Phúc Đánh Đổi

Hạnh Phúc Đánh Đổi Wealth And Passion (2014)

Tập 89/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 14/38 HQ Con Nhà Giàu

Con Nhà Giàu (2015)

Tập 30/42 HQ Bữa Tối Của Diều Hâu

Bữa Tối Của Diều Hâu (2015)

Tập 12/30 HD  Một Thời Lãng Quên

Một Thời Lãng Quên (2015)

Tập 23/32 HD Không Có Gì & Không Một Ai

Không Có Gì & Không Một Ai (2015)

Tập 10/30 HD Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp

Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp (2015)

Tập 160/200 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 3/30 HD Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận (2015)

Tập 34/34 HD Canh Bạc Cuộc Đời

Canh Bạc Cuộc Đời (2015)

Tập 2/20 HD-FFVN Triều Bái Võ Đang

Triều Bái Võ Đang 潮拜武當,Wudang Rules (2015)

Tập 15/43 HD-USLT Thiếu Niên Dương Gia Tướng 2008

Thiếu Niên Dương Gia Tướng 2008 The Young Warriors (2010)

Tập 34/119 HD-FFVN Mèo Cưng Em Ở Đâu

Mèo Cưng Em Ở Đâu 고양이는 있다! 야옹,My Dear Cat (2014)

Tập 10/16 HD-Vietsub Học Đường

Học Đường 후아유 - 학교,Who Are You,School 2015 (2015)