Tập 12/30 HD-FFVN Lạc Lối

Lạc Lối Destination Nowhere,迷 (2016)

Tập 12/20 HD-FFVN Tình Thương Của Mẹ Hổ

Tình Thương Của Mẹ Hổ 親親我好媽, Tiger Mom Blues (2016)

Tập 32/35 HD Tuổi Thanh Xuân P2

Tuổi Thanh Xuân P2 Forever young (2016)

Tập 32/120 HD-Vietsub Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân

Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân Always Spring (2016)

Tập 38/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 26/32 HD Ngự Lâm Không Kiếm

Ngự Lâm Không Kiếm (2016)

Tập 19/60 HQ-LT Khát Vọng Đêm Trăng

Khát Vọng Đêm Trăng Moon of Desire (2014)

Tập 25/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 15/30 HD  Chung Cư Cảnh Sát

Chung Cư Cảnh Sát (2016)

Tập 30/36 HD-LT Bí Ẩn Trái Tim

Bí Ẩn Trái Tim Everyone Has A Secret (2014)

Tập 5/41 HD-USLT Thần Thám Bao Thanh Thiên

Thần Thám Bao Thanh Thiên Detective Justice Bao (2015)

Tập 5/51 HD-USLT Hoa Trong Ngục  MBC 2016

Hoa Trong Ngục MBC 2016 The Flower in Prison (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Quái Hiệp Cây Mai

Quái Hiệp Cây Mai Vigilante Mask,Giấc Mộng Hiệp Sỹ

Tập 12/16 HD-Vietsub Thần Tượng Mất Tích

Thần Tượng Mất Tích Missing Nine (2016)

Tập 10/20 HD-Vietsub Trưởng Phòng Kim

Trưởng Phòng Kim Chief Kim (2016)

Tập 52/58 HD-Vietsub Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Three Lifetimes Peach Blossom (2016)

Tập 10/30 HD-Vietsub Nhật Ký Saimdang

Nhật Ký Saimdang Saimdang, Light's Diary (2016)

Tập 8/16 HD-Vietsub Ngày Mai Với Em

Ngày Mai Với Em Tomorrow With You (2016)

Tập 51/51 HD-Vietsub Kỳ Tinh Ký

Kỳ Tinh Ký Magic Star (2016)

Tập 52/60 HD-Vietsub Đại Đường Vinh Diệu

Đại Đường Vinh Diệu The Glory Of Tang Dynasty (2016)

Tập 12/30 HD-FFVN Lạc Lối

Lạc Lối Destination Nowhere,迷 (2016)

Tập 12/20 HD-FFVN Tình Thương Của Mẹ Hổ

Tình Thương Của Mẹ Hổ 親親我好媽, Tiger Mom Blues (2016)

Tập 32/35 HD Tuổi Thanh Xuân P2

Tuổi Thanh Xuân P2 Forever young (2016)

Tập 32/120 HD-Vietsub Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân

Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân Always Spring (2016)

Tập 38/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 26/32 HD Ngự Lâm Không Kiếm

Ngự Lâm Không Kiếm (2016)

Tập 19/60 HQ-LT Khát Vọng Đêm Trăng

Khát Vọng Đêm Trăng Moon of Desire (2014)

Tập 25/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 15/30 HD  Chung Cư Cảnh Sát

Chung Cư Cảnh Sát (2016)

Tập 30/36 HD-LT Bí Ẩn Trái Tim

Bí Ẩn Trái Tim Everyone Has A Secret (2014)

Tập 5/41 HD-USLT Thần Thám Bao Thanh Thiên

Thần Thám Bao Thanh Thiên Detective Justice Bao (2015)

Tập 5/51 HD-USLT Hoa Trong Ngục  MBC 2016

Hoa Trong Ngục MBC 2016 The Flower in Prison (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Quái Hiệp Cây Mai

Quái Hiệp Cây Mai Vigilante Mask,Giấc Mộng Hiệp Sỹ

Tập 12/16 HD-Vietsub Thần Tượng Mất Tích

Thần Tượng Mất Tích Missing Nine (2016)

Tập 10/20 HD-Vietsub Trưởng Phòng Kim

Trưởng Phòng Kim Chief Kim (2016)

Tập 52/58 HD-Vietsub Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Three Lifetimes Peach Blossom (2016)

Tập 10/30 HD-Vietsub Nhật Ký Saimdang

Nhật Ký Saimdang Saimdang, Light's Diary (2016)

Tập 8/16 HD-Vietsub Ngày Mai Với Em

Ngày Mai Với Em Tomorrow With You (2016)

Tập 51/51 HD-Vietsub Kỳ Tinh Ký

Kỳ Tinh Ký Magic Star (2016)

Tập 52/60 HD-Vietsub Đại Đường Vinh Diệu

Đại Đường Vinh Diệu The Glory Of Tang Dynasty (2016)