Tập 10/20 HD-FFVN Hoạn Hải Kỳ Quan

Hoạn Hải Kỳ Quan 宦海奇官,Noblesse Oblige (2014)

Tập 23/30 HD-USLT Thương Trường Khốc Liệt

Thương Trường Khốc Liệt Overachievers,名門暗戰 TVB (2014)

Tập 50/151 HD-FFVN Giai Điệu Tình Yêu

Giai Điệu Tình Yêu Melody of Love KBS 2014 (2014)

Tập 7/32 HD Đò Dọc

Đò Dọc (2014)

Tập 30/35 HD-Vietsub Bên Nhau Trọn Đời

Bên Nhau Trọn Đời You are my sunshine (2014)

Tập 84/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 24/32 HD Sức Nặng Tình Thâm

Sức Nặng Tình Thâm (2014)

Tập 41/48 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 31/35 HQ-LT Gió Xuân Muôn Nơi

Gió Xuân Muôn Nơi Gio Xuan Muon Noi (2010)

Tập 34/40 HQ-TVRIP Đổi Mặt

Đổi Mặt Mundo Mo'y Akin (2013)

Tập 4/16 HD-Vietsub Siêu Điệp Viên

Siêu Điệp Viên 스파이,Spy KBS (2014)

Tập 11/20 HD-Vietsub Đối Đầu

Đối Đầu 펀치,Punch SBS (2014)

Tập 6/20 HD-Vietsub Tìm Lại Chính Mình MBC

Tìm Lại Chính Mình MBC 킬미힐미, Kill Me Heal Me (2014)

Tập 12/20 HD-Vietsub Cứu Thế

Cứu Thế Healer,힐러 (2014)

Tập 64/64 HQ-DVDRIP Cuộc Chiến Quý Ông

Cuộc Chiến Quý Ông (2014)

Tập 20/35 HQ 7 Lá Bài

7 Lá Bài (2014)

Tập 4/34 HQ Bản Năng Thép

Bản Năng Thép (2014)

Tập 10/50 HD-LT Thiên Kim Trở Về

Thiên Kim Trở Về Daughter's Back (2014)

Tập 15/39 HD-LT Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2014

Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2014 少年神探狄仁杰 - Young Sherlock (2014)

Tập 73/80 HD-Vietsub Võ Tắc Thiên

Võ Tắc Thiên 少女武则天,The Empress Of China, (2014)

Tập 10/20 HD-FFVN Hoạn Hải Kỳ Quan

Hoạn Hải Kỳ Quan 宦海奇官,Noblesse Oblige (2014)

Tập 23/30 HD-USLT Thương Trường Khốc Liệt

Thương Trường Khốc Liệt Overachievers,名門暗戰 TVB (2014)

Tập 50/151 HD-FFVN Giai Điệu Tình Yêu

Giai Điệu Tình Yêu Melody of Love KBS 2014 (2014)

Tập 7/32 HD Đò Dọc

Đò Dọc (2014)

Tập 30/35 HD-Vietsub Bên Nhau Trọn Đời

Bên Nhau Trọn Đời You are my sunshine (2014)

Tập 84/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 24/32 HD Sức Nặng Tình Thâm

Sức Nặng Tình Thâm (2014)

Tập 41/48 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 31/35 HQ-LT Gió Xuân Muôn Nơi

Gió Xuân Muôn Nơi Gio Xuan Muon Noi (2010)

Tập 34/40 HQ-TVRIP Đổi Mặt

Đổi Mặt Mundo Mo'y Akin (2013)

Tập 4/16 HD-Vietsub Siêu Điệp Viên

Siêu Điệp Viên 스파이,Spy KBS (2014)

Tập 11/20 HD-Vietsub Đối Đầu

Đối Đầu 펀치,Punch SBS (2014)

Tập 6/20 HD-Vietsub Tìm Lại Chính Mình MBC

Tìm Lại Chính Mình MBC 킬미힐미, Kill Me Heal Me (2014)

Tập 12/20 HD-Vietsub Cứu Thế

Cứu Thế Healer,힐러 (2014)

Tập 64/64 HQ-DVDRIP Cuộc Chiến Quý Ông

Cuộc Chiến Quý Ông (2014)

Tập 20/35 HQ 7 Lá Bài

7 Lá Bài (2014)

Tập 4/34 HQ Bản Năng Thép

Bản Năng Thép (2014)

Tập 10/50 HD-LT Thiên Kim Trở Về

Thiên Kim Trở Về Daughter's Back (2014)

Tập 15/39 HD-LT Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2014

Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2014 少年神探狄仁杰 - Young Sherlock (2014)

Tập 73/80 HD-Vietsub Võ Tắc Thiên

Võ Tắc Thiên 少女武则天,The Empress Of China, (2014)