Tập 3/20 HD-USLT  Người Vợ Đanh Đá

Người Vợ Đanh Đá Tho Nuong Tu ,Lady Sour TVB (2014)

Tập 26/30 HD-USLT Thương Trường Khốc Liệt

Thương Trường Khốc Liệt Overachievers,名門暗戰 TVB (2014)

Tập 8/32 HD Đò Dọc

Đò Dọc (2014)

Tập 91/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 88/101 HD-Vietsub Võ Tắc Thiên

Võ Tắc Thiên 少女武则天,The Empress Of China, (2014)

Tập 32/52 HD-Vietsub Tân Thần Điêu Đại Hiệp

Tân Thần Điêu Đại Hiệp The Romance Of The Condor Heroes (2014)

Tập 36/36 HD-Vietsub Bên Nhau Trọn Đời

Bên Nhau Trọn Đời You are my sunshine (2014)

Tập 39/50 Hd-Vietsub Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu

Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu Detectives and Doctors (2014)

Tập 29/32 HD Sức Nặng Tình Thâm

Sức Nặng Tình Thâm (2014)

Tập 6/32 HQ Ra Giêng Anh Cưới Em

Ra Giêng Anh Cưới Em (2014)

Tập 46/48 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 3/24 HQ-LT Mẹ Chồng Rắc Rối

Mẹ Chồng Rắc Rối Peak Marn (2013)

Tập 38/40 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 36/37 HQ-LT Gió Xuân Muôn Nơi

Gió Xuân Muôn Nơi Gio Xuan Muon Noi (2010)

Tập 39/40 HQ-TVRIP Đổi Mặt

Đổi Mặt Mundo Mo'y Akin (2013)

Tập 25/35 HQ 7 Lá Bài

7 Lá Bài (2014)

Tập 9/34 HQ Bản Năng Thép

Bản Năng Thép (2014)

Tập 5/20 HD-LT Bàn Tay Sinh Tử

Bàn Tay Sinh Tử 신드롬,Syndrome (2013)

Tập 30/50 HD-LT Thiên Kim Trở Về

Thiên Kim Trở Về Daughter's Back (2014)

Tập 30/39 HD-LT Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2014

Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2014 少年神探狄仁杰 - Young Sherlock (2014)

Tập 3/20 HD-USLT  Người Vợ Đanh Đá

Người Vợ Đanh Đá Tho Nuong Tu ,Lady Sour TVB (2014)

Tập 26/30 HD-USLT Thương Trường Khốc Liệt

Thương Trường Khốc Liệt Overachievers,名門暗戰 TVB (2014)

Tập 8/32 HD Đò Dọc

Đò Dọc (2014)

Tập 91/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 88/101 HD-Vietsub Võ Tắc Thiên

Võ Tắc Thiên 少女武则天,The Empress Of China, (2014)

Tập 32/52 HD-Vietsub Tân Thần Điêu Đại Hiệp

Tân Thần Điêu Đại Hiệp The Romance Of The Condor Heroes (2014)

Tập 36/36 HD-Vietsub Bên Nhau Trọn Đời

Bên Nhau Trọn Đời You are my sunshine (2014)

Tập 39/50 Hd-Vietsub Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu

Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu Detectives and Doctors (2014)

Tập 29/32 HD Sức Nặng Tình Thâm

Sức Nặng Tình Thâm (2014)

Tập 6/32 HQ Ra Giêng Anh Cưới Em

Ra Giêng Anh Cưới Em (2014)

Tập 46/48 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 3/24 HQ-LT Mẹ Chồng Rắc Rối

Mẹ Chồng Rắc Rối Peak Marn (2013)

Tập 38/40 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 36/37 HQ-LT Gió Xuân Muôn Nơi

Gió Xuân Muôn Nơi Gio Xuan Muon Noi (2010)

Tập 39/40 HQ-TVRIP Đổi Mặt

Đổi Mặt Mundo Mo'y Akin (2013)

Tập 25/35 HQ 7 Lá Bài

7 Lá Bài (2014)

Tập 9/34 HQ Bản Năng Thép

Bản Năng Thép (2014)

Tập 5/20 HD-LT Bàn Tay Sinh Tử

Bàn Tay Sinh Tử 신드롬,Syndrome (2013)

Tập 30/50 HD-LT Thiên Kim Trở Về

Thiên Kim Trở Về Daughter's Back (2014)

Tập 30/39 HD-LT Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2014

Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2014 少年神探狄仁杰 - Young Sherlock (2014)