Tập 20/20 HQ-USLT Hoàng Phổ Khuynh Tình

Hoàng Phổ Khuynh Tình Mối Tình Thượng Hải,Remembrance

Tập 38/38 FullHD-LT Tiêu Môn Quan Kiếm  2014

Tiêu Môn Quan Kiếm 2014 The Great Protector (2014)

Tập 7/40 HQ-LT Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng Hero (2010)

Tập 20/20 DVDRIP -USLT Kẻ Ngoài Cuộc

Kẻ Ngoài Cuộc The Outsiders (2010)

Tập 18/30 HQ Nhà Chung

Nhà Chung (2015)

Tập 15/36 HD Kẻ Dấu Mặt

Kẻ Dấu Mặt (2015)

Tập 29/50 HQ-LT Hận Thù In Dấu

Hận Thù In Dấu Rhodora X (2014)

Tập 17/30 HQ-LT Vận May Bất Ngờ

Vận May Bất Ngờ Market Love Story (2014)

Tập 74/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2010)

Tập 276/250 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 24/30 HD Khúc Tương Tư

Khúc Tương Tư (2015)

Tập 15/30 HQ-LT Công Thức Tình Yêu

Công Thức Tình Yêu Love Recipe (2010)

Tập 25/32 HD Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn

Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn (2015)

Tập 14/28 HD-FFVN Chơi Với Ma

Chơi Với Ma 鬼同你OT,Ghost Of Relativity (2015)

Tập 30/30 HQ-LT Nhân Vật Phong Vân 1992

Nhân Vật Phong Vân 1992 The Key Man (2010)

Tập 47/47 HD-LT  Trò Đùa Uyên Ương

Trò Đùa Uyên Ương 错点鸳鸯,Cuo Dian Yuan Yang (2015)

Tập 30/30 HQ-USLT Nhân Vật Phong Vân

Nhân Vật Phong Vân The Key Man (2010)

Tập 20/20 HQ-USLT Cửu Âm Chân Kinh

Cửu Âm Chân Kinh The Mystery Of The Condor Heroes (2010)

Tập 21/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2014)

Tập 20/30 HD Như Khúc Tình Ca 2015

Như Khúc Tình Ca 2015 (2015)

Tập 20/20 HQ-USLT Hoàng Phổ Khuynh Tình

Hoàng Phổ Khuynh Tình Mối Tình Thượng Hải,Remembrance

Tập 38/38 FullHD-LT Tiêu Môn Quan Kiếm  2014

Tiêu Môn Quan Kiếm 2014 The Great Protector (2014)

Tập 7/40 HQ-LT Bản Sắc Anh Hùng

Bản Sắc Anh Hùng Hero (2010)

Tập 20/20 DVDRIP -USLT Kẻ Ngoài Cuộc

Kẻ Ngoài Cuộc The Outsiders (2010)

Tập 18/30 HQ Nhà Chung

Nhà Chung (2015)

Tập 15/36 HD Kẻ Dấu Mặt

Kẻ Dấu Mặt (2015)

Tập 29/50 HQ-LT Hận Thù In Dấu

Hận Thù In Dấu Rhodora X (2014)

Tập 17/30 HQ-LT Vận May Bất Ngờ

Vận May Bất Ngờ Market Love Story (2014)

Tập 74/100 HQ-LT Thánh Mẫu Mã Tổ

Thánh Mẫu Mã Tổ Mazu (2010)

Tập 276/250 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 24/30 HD Khúc Tương Tư

Khúc Tương Tư (2015)

Tập 15/30 HQ-LT Công Thức Tình Yêu

Công Thức Tình Yêu Love Recipe (2010)

Tập 25/32 HD Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn

Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn (2015)

Tập 14/28 HD-FFVN Chơi Với Ma

Chơi Với Ma 鬼同你OT,Ghost Of Relativity (2015)

Tập 30/30 HQ-LT Nhân Vật Phong Vân 1992

Nhân Vật Phong Vân 1992 The Key Man (2010)

Tập 47/47 HD-LT  Trò Đùa Uyên Ương

Trò Đùa Uyên Ương 错点鸳鸯,Cuo Dian Yuan Yang (2015)

Tập 30/30 HQ-USLT Nhân Vật Phong Vân

Nhân Vật Phong Vân The Key Man (2010)

Tập 20/20 HQ-USLT Cửu Âm Chân Kinh

Cửu Âm Chân Kinh The Mystery Of The Condor Heroes (2010)

Tập 21/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2014)

Tập 20/30 HD Như Khúc Tình Ca 2015

Như Khúc Tình Ca 2015 (2015)