Tập 11/25 HD-FFVN Cạm Bẫy Thương Trường

Cạm Bẫy Thương Trường 與諜同謀 ,Provocateur (2016)

Tập 5/20 HD-FFVN Trò Chơi Hôn Nhân 2017

Trò Chơi Hôn Nhân 2017 I Concealed Marriage (2016)

Tập 8/30 HD-USLT Thần Tài Giá Lâm

Thần Tài Giá Lâm Fortune Smile On You (2016)

Tập 37/37 HD-USLT  Chạy Trốn Tình Yêu

Chạy Trốn Tình Yêu Go Princess Go,太子妃升职记 (2015)

Tập 15/15 HD-USLT Đường Lang Tiểu Tử

Đường Lang Tiểu Tử The Kung Fu Kid

Tập 1/32 HD Nhà Có Hai Cửa Chính

Nhà Có Hai Cửa Chính (2016)

Tập 2/27 HD Nơi Ẩn Nấp Bình Yên

Nơi Ẩn Nấp Bình Yên (2016)

Tập 38/38 HD Tuổi Thanh Xuân P2

Tuổi Thanh Xuân P2 Forever young (2016)

Tập 21/30 HQ-LT Thủ Đoạn Tình Trường

Thủ Đoạn Tình Trường Dok Som See Thong (2013)

Tập 59/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 40/60 HQ-LT Khát Vọng Đêm Trăng

Khát Vọng Đêm Trăng Moon of Desire (2014)

Tập 37/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 12/20 HD-FFVN Đội Đặc Nhiệm P4

Đội Đặc Nhiệm P4 C.L.I.F P4 (2016)

Tập 32/32 HD  Chung Cư Cảnh Sát

Chung Cư Cảnh Sát (2016)

Tập 40/52 HD-TM-Vietsub Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Legend of the Condor Heroes (2016)

Tập 14/20 HD-USLT Lắng Nghe Hạnh Phúc

Lắng Nghe Hạnh Phúc Someone Like You (2015)

Tập 30/30 HD-FFVN Lạc Lối

Lạc Lối Destination Nowhere,迷 (2016)

Tập 32/32 HD Ngự Lâm Không Kiếm

Ngự Lâm Không Kiếm (2016)

Tập 52/60 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)

Tập 11/25 HD-FFVN Cạm Bẫy Thương Trường

Cạm Bẫy Thương Trường 與諜同謀 ,Provocateur (2016)

Tập 5/20 HD-FFVN Trò Chơi Hôn Nhân 2017

Trò Chơi Hôn Nhân 2017 I Concealed Marriage (2016)

Tập 8/30 HD-USLT Thần Tài Giá Lâm

Thần Tài Giá Lâm Fortune Smile On You (2016)

Tập 37/37 HD-USLT  Chạy Trốn Tình Yêu

Chạy Trốn Tình Yêu Go Princess Go,太子妃升职记 (2015)

Tập 15/15 HD-USLT Đường Lang Tiểu Tử

Đường Lang Tiểu Tử The Kung Fu Kid

Tập 1/32 HD Nhà Có Hai Cửa Chính

Nhà Có Hai Cửa Chính (2016)

Tập 2/27 HD Nơi Ẩn Nấp Bình Yên

Nơi Ẩn Nấp Bình Yên (2016)

Tập 38/38 HD Tuổi Thanh Xuân P2

Tuổi Thanh Xuân P2 Forever young (2016)

Tập 21/30 HQ-LT Thủ Đoạn Tình Trường

Thủ Đoạn Tình Trường Dok Som See Thong (2013)

Tập 59/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 40/60 HQ-LT Khát Vọng Đêm Trăng

Khát Vọng Đêm Trăng Moon of Desire (2014)

Tập 37/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 12/20 HD-FFVN Đội Đặc Nhiệm P4

Đội Đặc Nhiệm P4 C.L.I.F P4 (2016)

Tập 32/32 HD  Chung Cư Cảnh Sát

Chung Cư Cảnh Sát (2016)

Tập 40/52 HD-TM-Vietsub Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Legend of the Condor Heroes (2016)

Tập 14/20 HD-USLT Lắng Nghe Hạnh Phúc

Lắng Nghe Hạnh Phúc Someone Like You (2015)

Tập 30/30 HD-FFVN Lạc Lối

Lạc Lối Destination Nowhere,迷 (2016)

Tập 32/32 HD Ngự Lâm Không Kiếm

Ngự Lâm Không Kiếm (2016)

Tập 52/60 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)