Tập 2/36 HD Tuổi Thanh Xuân

Tuổi Thanh Xuân Tuoi Thanh Xuan ,Forever Young (2014)

Tập 2/20 HD-Vietsub Cứu Thế

Cứu Thế Healer,힐러 (2014)

Tập 2/10 HD-Vietsub Tiến Sĩ Băng Giá

Tiến Sĩ Băng Giá Dr. Frost OCN (2014)

Tập 30/30 HD-FFVN Danh Môn Ám Chiến

Danh Môn Ám Chiến 名門暗戰,Over achievers TVB (2014)

Tập 90/144 HQ-FFVN Bội Tình

Bội Tình It Was Love MBC (2013)

Tập 44/50 HD-FFVN Tân Hồng Lâu Mộng

Tân Hồng Lâu Mộng 紅樓夢 - The Dream Of Red Mansions (2010)

Tập 33/35 HD Vòng Vây Hoa Hồng

Vòng Vây Hoa Hồng (2014)

Tập 22/25 HQ-LT Yên Tỏa Trùng Lâu

Yên Tỏa Trùng Lâu Yên Tỏa Trùng Lâu (2010)

Tập 30/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 8/44 HQ Phận Đàn Bà

Phận Đàn Bà (2014)

Tập 2/38 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 30/31 HQ Lớp Học Một Không Hai

Lớp Học Một Không Hai (2014)

Tập 10/37 HD Khung Trời Mơ Ước

Khung Trời Mơ Ước (2014)

Tập 7/30 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 29/30 HQ-LT Cuộc Chiến Với Nhân Tình

Cuộc Chiến Với Nhân Tình Wedded Wife ThaiLan (2011)

Tập 24/40 HQ-TVRIP Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông

Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông (2014)

Tập 16/20 Vietsub Nông Dân Hiện Đại

Nông Dân Hiện Đại Modern Farmer (2014)

Tập 16/20 HD-Vietsub Mùi Đời

Mùi Đời 미생 - Misaeng (2014)

Tập 12/12 HD-VNLT Nhà Trọ Kỳ Quái Số 24

Nhà Trọ Kỳ Quái Số 24 Boarding House No. 24 ,하숙 24번지 (2014)

Tập 2/36 HD Tuổi Thanh Xuân

Tuổi Thanh Xuân Tuoi Thanh Xuan ,Forever Young (2014)

Tập 2/20 HD-Vietsub Cứu Thế

Cứu Thế Healer,힐러 (2014)

Tập 2/10 HD-Vietsub Tiến Sĩ Băng Giá

Tiến Sĩ Băng Giá Dr. Frost OCN (2014)

Tập 30/30 HD-FFVN Danh Môn Ám Chiến

Danh Môn Ám Chiến 名門暗戰,Over achievers TVB (2014)

Tập 90/144 HQ-FFVN Bội Tình

Bội Tình It Was Love MBC (2013)

Tập 44/50 HD-FFVN Tân Hồng Lâu Mộng

Tân Hồng Lâu Mộng 紅樓夢 - The Dream Of Red Mansions (2010)

Tập 33/35 HD Vòng Vây Hoa Hồng

Vòng Vây Hoa Hồng (2014)

Tập 22/25 HQ-LT Yên Tỏa Trùng Lâu

Yên Tỏa Trùng Lâu Yên Tỏa Trùng Lâu (2010)

Tập 30/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 8/44 HQ Phận Đàn Bà

Phận Đàn Bà (2014)

Tập 2/38 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 30/31 HQ Lớp Học Một Không Hai

Lớp Học Một Không Hai (2014)

Tập 10/37 HD Khung Trời Mơ Ước

Khung Trời Mơ Ước (2014)

Tập 7/30 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 29/30 HQ-LT Cuộc Chiến Với Nhân Tình

Cuộc Chiến Với Nhân Tình Wedded Wife ThaiLan (2011)

Tập 24/40 HQ-TVRIP Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông

Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông (2014)

Tập 16/20 Vietsub Nông Dân Hiện Đại

Nông Dân Hiện Đại Modern Farmer (2014)

Tập 16/20 HD-Vietsub Mùi Đời

Mùi Đời 미생 - Misaeng (2014)

Tập 12/12 HD-VNLT Nhà Trọ Kỳ Quái Số 24

Nhà Trọ Kỳ Quái Số 24 Boarding House No. 24 ,하숙 24번지 (2014)