Tập 44/50 HD-USLT  Cám Dỗ Hào Nhoáng

Cám Dỗ Hào Nhoáng Glamorous Temptation (2015)

Tập 18/18 HD-Vietsub Truy Hồi Ký Ức

Truy Hồi Ký Ức Defendant (2016)

Tập 17/20 HD-Vietsub Trưởng Phòng Kim

Trưởng Phòng Kim Chief Kim (2016)

Tập 22/30 HQ-LT Thủ Đoạn Tình Trường

Thủ Đoạn Tình Trường Dok Som See Thong (2013)

Tập 44/52 HD-TM-Vietsub Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Legend of the Condor Heroes (2016)

Tập 60/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 2/32 HD Nhà Có Hai Cửa Chính

Nhà Có Hai Cửa Chính (2016)

Tập 41/60 HQ-LT Khát Vọng Đêm Trăng

Khát Vọng Đêm Trăng Moon of Desire (2014)

Tập 38/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 13/20 HD-FFVN Đội Đặc Nhiệm P4

Đội Đặc Nhiệm P4 C.L.I.F P4 (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Thư Hùng Bịp Vương

Thư Hùng Bịp Vương Being Honest

Tập 15/15 HD-USLT Đường Lang Tiểu Tử

Đường Lang Tiểu Tử The Kung Fu Kid

Tập 38/38 HD Tuổi Thanh Xuân P2

Tuổi Thanh Xuân P2 Forever young (2016)

Tập 2/27 HD Nơi Ẩn Nấp Bình Yên

Nơi Ẩn Nấp Bình Yên (2016)

Tập 12/25 HD-FFVN Cạm Bẫy Thương Trường

Cạm Bẫy Thương Trường 與諜同謀 ,Provocateur (2016)

Tập 6/20 HD-FFVN Trò Chơi Hôn Nhân 2017

Trò Chơi Hôn Nhân 2017 I Concealed Marriage (2016)

Tập 1/46 FullHD Người Phán Xử

Người Phán Xử (2016)

Tập 52/60 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)

Tập 36/120 HD-Vietsub Tình Yêu Chắp Vá

Tình Yêu Chắp Vá Love Is Drop By Drop (2016)

Tập 44/50 HD-USLT  Cám Dỗ Hào Nhoáng

Cám Dỗ Hào Nhoáng Glamorous Temptation (2015)

Tập 18/18 HD-Vietsub Truy Hồi Ký Ức

Truy Hồi Ký Ức Defendant (2016)

Tập 17/20 HD-Vietsub Trưởng Phòng Kim

Trưởng Phòng Kim Chief Kim (2016)

Tập 22/30 HQ-LT Thủ Đoạn Tình Trường

Thủ Đoạn Tình Trường Dok Som See Thong (2013)

Tập 44/52 HD-TM-Vietsub Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Legend of the Condor Heroes (2016)

Tập 60/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 2/32 HD Nhà Có Hai Cửa Chính

Nhà Có Hai Cửa Chính (2016)

Tập 41/60 HQ-LT Khát Vọng Đêm Trăng

Khát Vọng Đêm Trăng Moon of Desire (2014)

Tập 38/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 13/20 HD-FFVN Đội Đặc Nhiệm P4

Đội Đặc Nhiệm P4 C.L.I.F P4 (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Thư Hùng Bịp Vương

Thư Hùng Bịp Vương Being Honest

Tập 15/15 HD-USLT Đường Lang Tiểu Tử

Đường Lang Tiểu Tử The Kung Fu Kid

Tập 38/38 HD Tuổi Thanh Xuân P2

Tuổi Thanh Xuân P2 Forever young (2016)

Tập 2/27 HD Nơi Ẩn Nấp Bình Yên

Nơi Ẩn Nấp Bình Yên (2016)

Tập 12/25 HD-FFVN Cạm Bẫy Thương Trường

Cạm Bẫy Thương Trường 與諜同謀 ,Provocateur (2016)

Tập 6/20 HD-FFVN Trò Chơi Hôn Nhân 2017

Trò Chơi Hôn Nhân 2017 I Concealed Marriage (2016)

Tập 1/46 FullHD Người Phán Xử

Người Phán Xử (2016)

Tập 52/60 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)

Tập 36/120 HD-Vietsub Tình Yêu Chắp Vá

Tình Yêu Chắp Vá Love Is Drop By Drop (2016)