Tập 23/33 FullHD-FFVN Cương Thi

Cương Thi 殭,Blue Veins (2016)

Tập 16/16 HD-LT Bong Bóng Tình Yêu

Bong Bóng Tình Yêu 풍선껌,Bubblegum (2015)

Tập 22/30 HD Vợ Ơi Bồ Nhé

Vợ Ơi Bồ Nhé (2016)

Tập 7/38 HD-FFVN Thời Gian Tươi Đẹp

Thời Gian Tươi Đẹp 大好时光,Good time (2015)

Tập 24/68 HD-FFVN Người Tình Kim Cương 2015

Người Tình Kim Cương 2015 Diamond Lover,克拉恋人 (2015)

Tập 60/45 HQ-LT Ngọn Lửa Trái Tim

Ngọn Lửa Trái Tim Hearts on Fire (2013)

Tập 12/16 HD-Vietsub Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng Ms. Temper & Nam Jung Gi (2016)

Tập 14/16 HD-Vietsub  Ký Ức Lãng Quên

Ký Ức Lãng Quên Memory (2016)

Tập 19/30 HD-Vietsub Khúc Ca Hạnh Phúc - Hoan Lạc Tụng

Khúc Ca Hạnh Phúc - Hoan Lạc Tụng Ode to joy (2016)

Tập 36/39 HD-FFVN Hoa Lưỡng Sinh

Hoa Lưỡng Sinh 两生花,Twice Blooms the Flower (2015)

Tập 25/49 HD Đất Mặn

Đất Mặn (2015)

Tập 12/32 HD Con Anh Con Em Con Người Ta

Con Anh Con Em Con Người Ta (2016)

Tập 6/32 HD Chuyện Của Ren

Chuyện Của Ren (2016)

Tập 69/86 HD-FFVN Bí Mật Trà Hoa Viên

Bí Mật Trà Hoa Viên 闪亮茗天,Tea Love (2015)

Tập 14/40 HD-LT Bí Mật Bị Thời Gian Vui Lấp

Bí Mật Bị Thời Gian Vui Lấp Best Time,Thời Tươi Đẹp Nhất (2013)

Tập 5/28 HD-Vietsub Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi

Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi My Amazing Boyfriend (2016)

Tập 18/70 HD-LT Bạn Trai Của Mẹ Tôi

Bạn Trai Của Mẹ Tôi Tie The Knot,媽咪的男朋友 (2014)

Tập 8/28 HD-TM Trường An Tam Quái

Trường An Tam Quái Three Unusual Detectives (2016)

Tập 2/20 HD-Vietsub Báo Thù 2016

Báo Thù 2016 마스터-국수의 신, Master: God of Noodles (2016)

Tập 4/16 HD-Vietsub Nghệ Sĩ

Nghệ Sĩ 딴따라,Entertainment (2016)

Tập 23/33 FullHD-FFVN Cương Thi

Cương Thi 殭,Blue Veins (2016)

Tập 16/16 HD-LT Bong Bóng Tình Yêu

Bong Bóng Tình Yêu 풍선껌,Bubblegum (2015)

Tập 22/30 HD Vợ Ơi Bồ Nhé

Vợ Ơi Bồ Nhé (2016)

Tập 7/38 HD-FFVN Thời Gian Tươi Đẹp

Thời Gian Tươi Đẹp 大好时光,Good time (2015)

Tập 24/68 HD-FFVN Người Tình Kim Cương 2015

Người Tình Kim Cương 2015 Diamond Lover,克拉恋人 (2015)

Tập 60/45 HQ-LT Ngọn Lửa Trái Tim

Ngọn Lửa Trái Tim Hearts on Fire (2013)

Tập 11/16 HD-Vietsub Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng Ms. Temper & Nam Jung Gi (2016)

Tập 14/16 HD-Vietsub  Ký Ức Lãng Quên

Ký Ức Lãng Quên Memory (2016)

Tập 19/30 HD-Vietsub Khúc Ca Hạnh Phúc - Hoan Lạc Tụng

Khúc Ca Hạnh Phúc - Hoan Lạc Tụng Ode to joy (2016)

Tập 36/39 HD-FFVN Hoa Lưỡng Sinh

Hoa Lưỡng Sinh 两生花,Twice Blooms the Flower (2015)

Tập 25/49 HD Đất Mặn

Đất Mặn (2015)

Tập 12/32 HD Con Anh Con Em Con Người Ta

Con Anh Con Em Con Người Ta (2016)

Tập 6/32 HD Chuyện Của Ren

Chuyện Của Ren (2016)

Tập 69/86 HD-FFVN Bí Mật Trà Hoa Viên

Bí Mật Trà Hoa Viên 闪亮茗天,Tea Love (2015)

Tập 14/40 HD-LT Bí Mật Bị Thời Gian Vui Lấp

Bí Mật Bị Thời Gian Vui Lấp Best Time,Thời Tươi Đẹp Nhất (2013)

Tập 5/28 HD-Vietsub Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi

Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi My Amazing Boyfriend (2016)

Tập 17/70 HD-LT Bạn Trai Của Mẹ Tôi

Bạn Trai Của Mẹ Tôi Tie The Knot,媽咪的男朋友 (2014)

Tập 8/28 HD-TM Trường An Tam Quái

Trường An Tam Quái Three Unusual Detectives (2016)

Tập 2/20 HD-Vietsub Báo Thù 2016

Báo Thù 2016 마스터-국수의 신, Master: God of Noodles (2016)

Tập 4/16 HD-Vietsub Nghệ Sĩ

Nghệ Sĩ 딴따라,Entertainment (2016)