Tập 15/96 HD-LT Đại Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên

Đại Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên 少女武则天,The Empress Of China (2014)

Tập 585/1000 HD-USLT Mái Ấm Gia Đình

Mái Ấm Gia Đình 愛 · 回家 - Come Home Love TVB (2014)

Tập 18/20 HD-USLT  Người Vợ Đanh Đá

Người Vợ Đanh Đá Tho Nuong Tu ,Lady Sour TVB (2014)

Tập 10/20 HD-USLT Bắt Cóc Liên Hoàn

Bắt Cóc Liên Hoàn Bat Quai Than Tham ,Officer Geomancer (2014)

Tập 9/15 HQ-EngSub My Spiritual Ex-Lover

My Spiritual Ex-Lover 倩女喜相逢,Qin nui hei shern fung (2014)

Tập 19/25 HQ-Engsub Raising The Bar

Raising The Bar 四個女仔三個Bar,Raising The Bar TVB 2015 (2014)

Tập 126/126 HD-LT Ngôi Vườn Của Mẹ

Ngôi Vườn Của Mẹ Mother's Garden MBC (2014)

Tập 20/36 HD Tuổi Thanh Xuân

Tuổi Thanh Xuân Tuoi Thanh Xuan ,Forever Young (2014)

Tập 129/200 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 40/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 4/30 HQ-LT Trái Tim Rẽ Lối

Trái Tim Rẽ Lối Hua Jai Rua Puang (2013)

Tập 21/32 HQ Ra Giêng Anh Cưới Em

Ra Giêng Anh Cưới Em (2014)

Tập 4/34 HQ-LT Ngọn Lửa Kiêu Hãnh

Ngọn Lửa Kiêu Hãnh Lofty Fire (2012)

Tập 20/33 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2013)

Tập 13/36 HD Hãy Nói Về Tình Yêu

Hãy Nói Về Tình Yêu (2014)

Tập 17/32 HD Biệt Thự Hoa Hồng

Biệt Thự Hoa Hồng (2014)

Tập 4/4 HQ Năm Sau Con Lại Về

Năm Sau Con Lại Về (2014)

Tập 5/5 HD Tráo Ông Thổ Địa

Tráo Ông Thổ Địa (2015)

Tập 5/5 HD  Bác Ba Phi Kén Dâu

Bác Ba Phi Kén Dâu (2015)

Tập 15/96 HD-LT Đại Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên

Đại Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên 少女武则天,The Empress Of China (2014)

Tập 585/1000 HD-USLT Mái Ấm Gia Đình

Mái Ấm Gia Đình 愛 · 回家 - Come Home Love TVB (2014)

Tập 18/20 HD-USLT  Người Vợ Đanh Đá

Người Vợ Đanh Đá Tho Nuong Tu ,Lady Sour TVB (2014)

Tập 10/20 HD-USLT Bắt Cóc Liên Hoàn

Bắt Cóc Liên Hoàn Bat Quai Than Tham ,Officer Geomancer (2014)

Tập 9/15 HQ-EngSub My Spiritual Ex-Lover

My Spiritual Ex-Lover 倩女喜相逢,Qin nui hei shern fung (2014)

Tập 19/25 HQ-Engsub Raising The Bar

Raising The Bar 四個女仔三個Bar,Raising The Bar TVB 2015 (2014)

Tập 126/126 HD-LT Ngôi Vườn Của Mẹ

Ngôi Vườn Của Mẹ Mother's Garden MBC (2014)

Tập 20/36 HD Tuổi Thanh Xuân

Tuổi Thanh Xuân Tuoi Thanh Xuan ,Forever Young (2014)

Tập 129/200 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 40/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 4/30 HQ-LT Trái Tim Rẽ Lối

Trái Tim Rẽ Lối Hua Jai Rua Puang (2013)

Tập 21/32 HQ Ra Giêng Anh Cưới Em

Ra Giêng Anh Cưới Em (2014)

Tập 4/34 HQ-LT Ngọn Lửa Kiêu Hãnh

Ngọn Lửa Kiêu Hãnh Lofty Fire (2012)

Tập 20/33 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2013)

Tập 13/36 HD Hãy Nói Về Tình Yêu

Hãy Nói Về Tình Yêu (2014)

Tập 17/32 HD Biệt Thự Hoa Hồng

Biệt Thự Hoa Hồng (2014)

Tập 4/4 HQ Năm Sau Con Lại Về

Năm Sau Con Lại Về (2014)

Tập 5/5 HD Tráo Ông Thổ Địa

Tráo Ông Thổ Địa (2015)

Tập 5/5 HD  Bác Ba Phi Kén Dâu

Bác Ba Phi Kén Dâu (2015)