Tập 34/60 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)

Tập 30/36 FullHD-LT Tân Mãnh Long Quá Giang

Tân Mãnh Long Quá Giang Way Of The Dragon (2016)

Tập 30/40 HQ Song Sinh Bí Ẩn

Song Sinh Bí Ẩn (2016)

Tập 20/35 HQ-LT Ký Ức Tình Yêu

Ký Ức Tình Yêu Memories of Love (2016)

Tập 61/70 HQ-LT  Hoàng Đế Ăn Mày

Hoàng Đế Ăn Mày The Legend of Beggar King and Big Foot Queen (2016)

Tập 20/36 HD Dã Tâm Thiên Thần

Dã Tâm Thiên Thần (2016)

Tập 37/40 HD Đặc Vụ Ở Ma Cao

Đặc Vụ Ở Ma Cao (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Miêu Thúy Hoa

Miêu Thúy Hoa Lady flower fist

Tập 16/16 HD-TM Ông Hoàng Mua Sắm

Ông Hoàng Mua Sắm Shopping King Louie (2016)

Tập 1/28 HD-FFVN Thừa Thắng Truy Kích

Thừa Thắng Truy Kích 乘勝狙擊,Burning Hands (2016)

Tập 8/49 HD-LT  Võ thần Triệu Tử Long 2016

Võ thần Triệu Tử Long 2016 God of War, Zhao Yun (2016)

Tập 13/20 HD-FFVN Ẩn Thế Giả Môn

Ẩn Thế Giả Môn The Hiddens, 隱世者們 (2016)

Tập 11/25 HD-FFVN Ẩm Thực Tranh Tài

Ẩm Thực Tranh Tài Recipes To Live By,味想天開 (2016)

Tập 45/54 HD-LT Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tuyệt Sắc Khuynh Thành Royal Romance (2015)

Tập 9/30 HQ Sứ Mạng Song Sinh 2016

Sứ Mạng Song Sinh 2016 (2016)

Tập 4/12 HD Cô Thắm Về Làng Phần 2

Cô Thắm Về Làng Phần 2 (2016)

Tập 11/32 HD Ngự Lâm Không Kiếm

Ngự Lâm Không Kiếm (2016)

Tập 12/32 HD-USLT Cô Gái Đến Từ Hành Tinh Meow

Cô Gái Đến Từ Hành Tinh Meow My Lover from the Planet Meow (2016)

Tập 18/18 HD-Vietsub Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2

Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2 The Legend of Chusen 2 (2016)

Tập 16/16 HD-Vietsub Tình Yêu Quyền Thế

Tình Yêu Quyền Thế Night Light (2016)

Tập 34/60 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)

Tập 30/36 FullHD-LT Tân Mãnh Long Quá Giang

Tân Mãnh Long Quá Giang Way Of The Dragon (2016)

Tập 30/40 HQ Song Sinh Bí Ẩn

Song Sinh Bí Ẩn (2016)

Tập 20/35 HQ-LT Ký Ức Tình Yêu

Ký Ức Tình Yêu Memories of Love (2016)

Tập 61/70 HQ-LT  Hoàng Đế Ăn Mày

Hoàng Đế Ăn Mày The Legend of Beggar King and Big Foot Queen (2016)

Tập 20/36 HD Dã Tâm Thiên Thần

Dã Tâm Thiên Thần (2016)

Tập 37/40 HD Đặc Vụ Ở Ma Cao

Đặc Vụ Ở Ma Cao (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Miêu Thúy Hoa

Miêu Thúy Hoa Lady flower fist

Tập 16/16 HD-TM Ông Hoàng Mua Sắm

Ông Hoàng Mua Sắm Shopping King Louie (2016)

Tập 1/28 HD-FFVN Thừa Thắng Truy Kích

Thừa Thắng Truy Kích 乘勝狙擊,Burning Hands (2016)

Tập 8/49 HD-LT  Võ thần Triệu Tử Long 2016

Võ thần Triệu Tử Long 2016 God of War, Zhao Yun (2016)

Tập 13/20 HD-FFVN Ẩn Thế Giả Môn

Ẩn Thế Giả Môn The Hiddens, 隱世者們 (2016)

Tập 11/25 HD-FFVN Ẩm Thực Tranh Tài

Ẩm Thực Tranh Tài Recipes To Live By,味想天開 (2016)

Tập 45/54 HD-LT Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tuyệt Sắc Khuynh Thành Royal Romance (2015)

Tập 9/30 HQ Sứ Mạng Song Sinh 2016

Sứ Mạng Song Sinh 2016 (2016)

Tập 4/12 HD Cô Thắm Về Làng Phần 2

Cô Thắm Về Làng Phần 2 (2016)

Tập 11/32 HD Ngự Lâm Không Kiếm

Ngự Lâm Không Kiếm (2016)

Tập 12/32 HD-USLT Cô Gái Đến Từ Hành Tinh Meow

Cô Gái Đến Từ Hành Tinh Meow My Lover from the Planet Meow (2016)

Tập 18/18 HD-Vietsub Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2

Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2 The Legend of Chusen 2 (2016)

Tập 16/16 HD-Vietsub Tình Yêu Quyền Thế

Tình Yêu Quyền Thế Night Light (2016)