Tập 18/20 HD-LT Yêu Không Kiểm Soát

Yêu Không Kiểm Soát Uncontrollably Fond,함부로 애틋하게 (2016)

Tập 17/60 HQ-LT  Truy Tìm Công Lý

Truy Tìm Công Lý Tomorrow Belongs to Me (2015)

Tập 13/30 HD  Sóng Gió Gia Đình

Sóng Gió Gia Đình (2016)

Tập 40/73 HD-LT Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 - Nhân Gian Hữu Ái

Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 - Nhân Gian Hữu Ái A Happy Life II (2015)

Tập 10/20 HD-Vietsub Người Tình Ánh Trăng

Người Tình Ánh Trăng Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo (2016)

Tập 12/18 HD-Vietsub Tình Khúc Ánh Trăng

Tình Khúc Ánh Trăng Love In The Moonlight (2016)

Tập 31/31 HQ-LT Linh Hồn Đáng Yêu

Linh Hồn Đáng Yêu Beloved Villain (2016)

Tập 13/72 HD Dòng Sông Huynh Đệ

Dòng Sông Huynh Đệ (2010)

Tập 29/36 HD Đôi Mắt Âm Dương

Đôi Mắt Âm Dương (2016)

Tập 15/30 HQ-LT Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân วิวาห์ว้าวุ่น,Chaotic Wedding (2010)

Tập 33/30 HD Bản Năng Nguy Hiểm

Bản Năng Nguy Hiểm (2016)

Tập 9/30 HD-LT Anh Là Trăng Em Là Sao

Anh Là Trăng Em Là Sao The Star Beside The Moon (2014)

Tập 92/120 HD-USLT Bữa Cơm Tối

Bữa Cơm Tối Come Home Love: Dinner at 8 (2016)

Tập 11/28 FullHD-FFVN Luật Sư Đại Tài

Luật Sư Đại Tài 律政強人,Law Dis-order (2016)

Tập 24/30 HD-FFVN Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2

Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2 Brother's Keeper II,巨輪 (2016)

Tập 1/30 HD Dòng Nhớ

Dòng Nhớ (2016)

Tập 2/35 HQ Sông Phố Nhà Ghe

Sông Phố Nhà Ghe (2016)

Tập 27/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (2016)

Tập 32/30 HD Ải Mỹ Nhân

Ải Mỹ Nhân (2016)

Tập 92/123 HD-FFVN Đừng Quên Hoa Hồng

Đừng Quên Hoa Hồng 달려라 장미,Run, Jang Mi (2015)

Tập 18/20 HD-LT Yêu Không Kiểm Soát

Yêu Không Kiểm Soát Uncontrollably Fond,함부로 애틋하게 (2016)

Tập 17/60 HQ-LT  Truy Tìm Công Lý

Truy Tìm Công Lý Tomorrow Belongs to Me (2015)

Tập 13/30 HD  Sóng Gió Gia Đình

Sóng Gió Gia Đình (2016)

Tập 40/73 HD-LT Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 - Nhân Gian Hữu Ái

Thiên Thiên Hữu Hỉ P2 - Nhân Gian Hữu Ái A Happy Life II (2015)

Tập 10/20 HD-Vietsub Người Tình Ánh Trăng

Người Tình Ánh Trăng Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo (2016)

Tập 12/18 HD-Vietsub Tình Khúc Ánh Trăng

Tình Khúc Ánh Trăng Love In The Moonlight (2016)

Tập 31/31 HQ-LT Linh Hồn Đáng Yêu

Linh Hồn Đáng Yêu Beloved Villain (2016)

Tập 13/72 HD Dòng Sông Huynh Đệ

Dòng Sông Huynh Đệ (2010)

Tập 29/36 HD Đôi Mắt Âm Dương

Đôi Mắt Âm Dương (2016)

Tập 15/30 HQ-LT Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân วิวาห์ว้าวุ่น,Chaotic Wedding (2010)

Tập 33/30 HD Bản Năng Nguy Hiểm

Bản Năng Nguy Hiểm (2016)

Tập 9/30 HD-LT Anh Là Trăng Em Là Sao

Anh Là Trăng Em Là Sao The Star Beside The Moon (2014)

Tập 92/120 HD-USLT Bữa Cơm Tối

Bữa Cơm Tối Come Home Love: Dinner at 8 (2016)

Tập 11/28 FullHD-FFVN Luật Sư Đại Tài

Luật Sư Đại Tài 律政強人,Law Dis-order (2016)

Tập 24/30 HD-FFVN Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2

Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2 Brother's Keeper II,巨輪 (2016)

Tập 1/30 HD Dòng Nhớ

Dòng Nhớ (2016)

Tập 2/35 HQ Sông Phố Nhà Ghe

Sông Phố Nhà Ghe (2016)

Tập 27/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (2016)

Tập 32/30 HD Ải Mỹ Nhân

Ải Mỹ Nhân (2016)

Tập 92/123 HD-FFVN Đừng Quên Hoa Hồng

Đừng Quên Hoa Hồng 달려라 장미,Run, Jang Mi (2015)