Tập 4/190 HD-FFVN Mái Ấm Gia Đình P2

Mái Ấm Gia Đình P2 Come Home Love 2 (2016)

Tập 35/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (2016)

Tập 9/20 HD-Vietsub Gái Già Kéo Vali

Gái Già Kéo Vali Woman With A Suitcase (2016)

Tập 44/60 HQ-LT  Truy Tìm Công Lý

Truy Tìm Công Lý Tomorrow Belongs to Me (2015)

Tập 41/52 HD-LT Trái Tim Trong Sáng

Trái Tim Trong Sáng Jang Bo Ri is Here,왔다! 장보리 (2014)

Tập 6/30 HD  Tình Thù Hai Mặt

Tình Thù Hai Mặt (2016)

Tập 21/35 HQ Sông Phố Nhà Ghe

Sông Phố Nhà Ghe (2016)

Tập 9/18 HD Sao Miệt Vườn

Sao Miệt Vườn (2016)

Tập 15/42 HD-LT Nữ Phiên Dịch

Nữ Phiên Dịch 亲爱的翻译官,Translator (2016)

Tập 2/16 HD-LT Người Vợ 100 Ngày

Người Vợ 100 Ngày 결혼계약,v (2016)

Tập 12/20 HD-LT Người Tình Ánh Trăng  2016

Người Tình Ánh Trăng 2016 Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo (2016)

Tập 18/20 HD-Vietsub Người Tình Ánh Trăng

Người Tình Ánh Trăng Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo (2016)

Tập 32/72 HD Dòng Sông Huynh Đệ

Dòng Sông Huynh Đệ (2010)

Tập 24/30 HD Dòng Nhớ

Dòng Nhớ (2016)

Tập 11/30 HQ-LT Cuộc Chiến Với Lửa

Cuộc Chiến Với Lửa (2015)

Tập 12/40 HD-USLT Dòng Đời Nghiệt Ngã P2

Dòng Đời Nghiệt Ngã P2 Brother's Keeper P2 (2016)

Tập 17/30 HQ-LT  Cuộc Chiến Gia Tài

Cuộc Chiến Gia Tài Master of the Storm (2016)

Tập 6/20 HD-USLT Thám Tử Sành Ăn

Thám Tử Sành Ăn Inspector Gourmet (2016)

Tập 67/50 HD-Vietsub Chim Sẻ - Ma Tước

Chim Sẻ - Ma Tước Sparrow (2016)

Tập 3/35 HD-FFVN Con Rối Hào Môn

Con Rối Hào Môn Two Steps From Heaven,幕後玩家 (2016)

Tập 4/190 HD-FFVN Mái Ấm Gia Đình P2

Mái Ấm Gia Đình P2 Come Home Love 2 (2016)

Tập 35/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (2016)

Tập 9/20 HD-Vietsub Gái Già Kéo Vali

Gái Già Kéo Vali Woman With A Suitcase (2016)

Tập 44/60 HQ-LT  Truy Tìm Công Lý

Truy Tìm Công Lý Tomorrow Belongs to Me (2015)

Tập 41/52 HD-LT Trái Tim Trong Sáng

Trái Tim Trong Sáng Jang Bo Ri is Here,왔다! 장보리 (2014)

Tập 6/30 HD  Tình Thù Hai Mặt

Tình Thù Hai Mặt (2016)

Tập 21/35 HQ Sông Phố Nhà Ghe

Sông Phố Nhà Ghe (2016)

Tập 9/18 HD Sao Miệt Vườn

Sao Miệt Vườn (2016)

Tập 15/42 HD-LT Nữ Phiên Dịch

Nữ Phiên Dịch 亲爱的翻译官,Translator (2016)

Tập 2/16 HD-LT Người Vợ 100 Ngày

Người Vợ 100 Ngày 결혼계약,v (2016)

Tập 12/20 HD-LT Người Tình Ánh Trăng  2016

Người Tình Ánh Trăng 2016 Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo (2016)

Tập 18/20 HD-Vietsub Người Tình Ánh Trăng

Người Tình Ánh Trăng Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo (2016)

Tập 32/72 HD Dòng Sông Huynh Đệ

Dòng Sông Huynh Đệ (2010)

Tập 24/30 HD Dòng Nhớ

Dòng Nhớ (2016)

Tập 11/30 HQ-LT Cuộc Chiến Với Lửa

Cuộc Chiến Với Lửa (2015)

Tập 12/40 HD-USLT Dòng Đời Nghiệt Ngã P2

Dòng Đời Nghiệt Ngã P2 Brother's Keeper P2 (2016)

Tập 17/30 HQ-LT  Cuộc Chiến Gia Tài

Cuộc Chiến Gia Tài Master of the Storm (2016)

Tập 6/20 HD-USLT Thám Tử Sành Ăn

Thám Tử Sành Ăn Inspector Gourmet (2016)

Tập 67/50 HD-Vietsub Chim Sẻ - Ma Tước

Chim Sẻ - Ma Tước Sparrow (2016)

Tập 3/35 HD-FFVN Con Rối Hào Môn

Con Rối Hào Môn Two Steps From Heaven,幕後玩家 (2016)