Tập 12/32 HD-FFVN Trương Bảo Tử

Trương Bảo Tử Captain of Destiny ,張保仔 (2015)

Tập 12/20 HD-VNLT  Người Hầu

Người Hầu Maids,하녀들 (2015)

Tập 16/16 HD-VNLT Trận Đấu Cuối - Cú Chốt

Trận Đấu Cuối - Cú Chốt 라스트,Last (2015)

Tập 30/54 HD-TM+Vietsub Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng 琅琊榜,Lang gia bảng (2015)

Tập 18/18 HD-TM+Vietsub Thiên Tài Lang Băm

Thiên Tài Lang Băm 용팔이,Yong Pal (2015)

Tập 14/40 HD-TM-Vsub Vân Trung Ca

Vân Trung Ca 云中歌, Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 12/16 HD-Vietsub Sống Lại Tuổi 20

Sống Lại Tuổi 20 Second Time Twenty Years Old (2015)

Tập 19/32 HD Thề Không Gục Ngã

Thề Không Gục Ngã (2015)

Tập 32/35 HQ Sương Khói Đồng Hoang

Sương Khói Đồng Hoang (2015)

Tập 411/500 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 8/30 HQ-LT Lời Nguyền Tình Yêu

Lời Nguyền Tình Yêu ละครสาปสาง (2014)

Tập 24/30 HD Khi Em Đã Lớn

Khi Em Đã Lớn (2015)

Tập 50/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (2015)

Tập 5/35 HD Cỏ Biếc

Cỏ Biếc (2013)

Tập 14/30 HQ-LT Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia (2014)

Tập 29/33 HD  Chuyện Tình Bà Nội Trợ

Chuyện Tình Bà Nội Trợ (2015)

Tập 33/35 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2015)

Tập 5/20 HD-FFVN Vô Song Phổ

Vô Song Phổ 無雙譜,Under the Veil

Tập 4/20 HD-USLT  Sánh Bước Bên Nhau

Sánh Bước Bên Nhau 陪著你走,Every Step You Take (2015)

Tập 50/12 HD-LT Hoa Thiên Cốt 2015

Hoa Thiên Cốt 2015 The Journey of Flower (2015)

Tập 12/32 HD-FFVN Trương Bảo Tử

Trương Bảo Tử Captain of Destiny ,張保仔 (2015)

Tập 12/20 HD-VNLT  Người Hầu

Người Hầu Maids,하녀들 (2015)

Tập 16/16 HD-VNLT Trận Đấu Cuối - Cú Chốt

Trận Đấu Cuối - Cú Chốt 라스트,Last (2015)

Tập 30/54 HD-TM+Vietsub Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng 琅琊榜,Lang gia bảng (2015)

Tập 18/18 HD-TM+Vietsub Thiên Tài Lang Băm

Thiên Tài Lang Băm 용팔이,Yong Pal (2015)

Tập 14/40 HD-TM-Vsub Vân Trung Ca

Vân Trung Ca 云中歌, Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 12/16 HD-Vietsub Sống Lại Tuổi 20

Sống Lại Tuổi 20 Second Time Twenty Years Old (2015)

Tập 19/32 HD Thề Không Gục Ngã

Thề Không Gục Ngã (2015)

Tập 32/35 HQ Sương Khói Đồng Hoang

Sương Khói Đồng Hoang (2015)

Tập 411/500 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 8/30 HQ-LT Lời Nguyền Tình Yêu

Lời Nguyền Tình Yêu ละครสาปสาง (2014)

Tập 24/30 HD Khi Em Đã Lớn

Khi Em Đã Lớn (2015)

Tập 50/50 HD-Vietsub  Bức Họa Vương Quyền

Bức Họa Vương Quyền 화정,Hwajung (2015)

Tập 5/35 HD Cỏ Biếc

Cỏ Biếc (2013)

Tập 14/30 HQ-LT Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia (2014)

Tập 29/33 HD  Chuyện Tình Bà Nội Trợ

Chuyện Tình Bà Nội Trợ (2015)

Tập 33/35 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2015)

Tập 5/20 HD-FFVN Vô Song Phổ

Vô Song Phổ 無雙譜,Under the Veil

Tập 4/20 HD-USLT  Sánh Bước Bên Nhau

Sánh Bước Bên Nhau 陪著你走,Every Step You Take (2015)

Tập 50/12 HD-LT Hoa Thiên Cốt 2015

Hoa Thiên Cốt 2015 The Journey of Flower (2015)