Tập

1

HD-USLT Nguoi Trong Giang Ho I  - Ngũ Hổ Tái Xuất

Nguoi Trong Giang Ho I - Ngũ Hổ Tái Xuất Young and Dangerous

Tập

1

HD-USLT Thần Bài 2

Thần Bài 2 God Of Gamblers 2

Tập

1

HD-USLT Ngục Tù Mãnh Long

Ngục Tù Mãnh Long Dragon in Jail

Tập

1

HD-USLT Mặt Trời Cảnh Viên

Mặt Trời Cảnh Viên The Sunshine Cops

Tập

1

HD-USLT Dạ Xoa

Dạ Xoa The Masked Prosecutor

Tập

1

HD-USLT Quảng Đông Ngũ Hổ

Quảng Đông Ngũ Hổ The Tigers The Legend of Canton

Tập

1

HD-USLT Huyễn Ảnh Đặc Công

Huyễn Ảnh Đặc Công Hot War 1998

Tập

1

HD-USLT Thần Bài 3

Thần Bài 3 God of Gamblers 3: The Early Stage

Tập

1

HD-USLT Bắn Mướn

Bắn Mướn Bullet For Hire 1991

Tập

1

HD-USLT Đỗ Thánh - God Of Gamblers

Đỗ Thánh - God Of Gamblers God Of Gamblers : All For The Winner

Tập

1

HD-USLT Quỷ Tân Nương

Quỷ Tân Nương Spiritual Love

Tập

1

HD-TM Thập Diện Mai Phục

Thập Diện Mai Phục House Of Flying Daggers

Tập

1

HD-USLT Máu Nhuộm Bến Thượng Hải 1996

Máu Nhuộm Bến Thượng Hải 1996 Shanghai Grand

Tập

2

HD-USLT Bá Chủ Bịp Thành P1,2

Bá Chủ Bịp Thành P1,2 Casino Tycoon

Tập

1

HD-USLT Thái Cực Quyền 2

Thái Cực Quyền 2 Tai Chi Boxer 1996

Tập

1

HD-USLT Túy Quyền II

Túy Quyền II Drunken Master

Tập

1

HD-USLT Long tại giang hồ

Long tại giang hồ A True Mob Story

Tập

2

HD-USLT Giây Phút Đoạt Mệnh P1,2

Giây Phút Đoạt Mệnh P1,2 Running Out Of Time

Tập

1

HD-USLT Quyết Chiến Tử Cấm Thành

Quyết Chiến Tử Cấm Thành The Duel

Tập 24/32 HD-FFVN Nam Thần Xuyên Thời Gian

Nam Thần Xuyên Thời Gian A General, A Scholar and An Eunuch (2017)

Tập 9/28 HD-FFVN Cộng Sự

Cộng Sự The Unholy Alliance,同盟. (2017)

Tập 39/120 HD-FFVN Làm Rể Lần Hai

Làm Rể Lần Hai My Son-In-Law’s Woman (2016)

Tập 41/50 HD-LT Gia Đình Hoàng Gia

Gia Đình Hoàng Gia The Wang Family (2015)

Tập 18/68 FullHD-LT Đại Ngọc Nhi Truyền Kỳ

Đại Ngọc Nhi Truyền Kỳ The Legend of Xiao Zhuang (2015)

Tập 25/120 HD-FFVN Con Gái Của Mẹ

Con Gái Của Mẹ A Daughter Just Like You (2015)

Tập 22/62 FullHD-LT Tình Trong Biển Hận

Tình Trong Biển Hận Cô Phương Bất Tự Thưởng,General And I (2017)

Tập 22/58 HD-LT Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế

Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế Once Upon a Time (2017)

Tập 35/74 HD-LT Tích Điểm Tình Yêu

Tích Điểm Tình Yêu Love Cheque Charge (2016)

Tập 207/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance (2015)

Tập 43/47 HD  Người Phán Xử

Người Phán Xử (2017)

Tập 22/30 HQ Một Nửa Nanh Cọp

Một Nửa Nanh Cọp (2017)

Tập 21/30 HD  Lẩn Khuất Một Tên Người

Lẩn Khuất Một Tên Người (2017)

Tập 12/35 HQ-LT Điệp Vụ Chạy Cưới

Điệp Vụ Chạy Cưới The Trickery of Love Dupes The Heart (2015)

Tập 9/40 HQ-LT Chiếc Vòng Huyền Bí

Chiếc Vòng Huyền Bí Innamorata (2014)

Tập 25/54 HD-LT Người Một Nhà

Người Một Nhà Yes, That's How It Is (2016)

Tập 2/40 HD-TM Lệ Cơ Truyện

Lệ Cơ Truyện The King's Woman (2017)

Tập 20/56 HD-TM Túy Linh Lung

Túy Linh Lung Lost Love in Times (2017)

Tập 16/50 HD-LT Nội Chiến Mẹ Kế Và Con Dâu

Nội Chiến Mẹ Kế Và Con Dâu Flower of the Queen (2016)

Tập 24/32 HD-FFVN Nam Thần Xuyên Thời Gian

Nam Thần Xuyên Thời Gian A General, A Scholar and An Eunuch (2017)

Tập 9/28 HD-FFVN Cộng Sự

Cộng Sự The Unholy Alliance,同盟. (2017)

Tập 1/1 HD-USLT Nguoi Trong Giang Ho I  - Ngũ Hổ Tái Xuất

Nguoi Trong Giang Ho I - Ngũ Hổ Tái Xuất Young and Dangerous

Tập 39/120 HD-FFVN Làm Rể Lần Hai

Làm Rể Lần Hai My Son-In-Law’s Woman (2016)

Tập 41/50 HD-LT Gia Đình Hoàng Gia

Gia Đình Hoàng Gia The Wang Family (2015)

Tập 18/68 FullHD-LT Đại Ngọc Nhi Truyền Kỳ

Đại Ngọc Nhi Truyền Kỳ The Legend of Xiao Zhuang (2015)

Tập 25/120 HD-FFVN Con Gái Của Mẹ

Con Gái Của Mẹ A Daughter Just Like You (2015)

Tập 22/62 FullHD-LT Tình Trong Biển Hận

Tình Trong Biển Hận Cô Phương Bất Tự Thưởng,General And I (2017)

Tập 22/58 HD-LT Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế

Tình Thiên Thu - Tam Sinh Tam Thế Once Upon a Time (2017)

Tập 35/74 HD-LT Tích Điểm Tình Yêu

Tích Điểm Tình Yêu Love Cheque Charge (2016)

Tập 207/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance (2015)

Tập 43/47 HD  Người Phán Xử

Người Phán Xử (2017)

Tập 22/30 HQ Một Nửa Nanh Cọp

Một Nửa Nanh Cọp (2017)

Tập 21/30 HD  Lẩn Khuất Một Tên Người

Lẩn Khuất Một Tên Người (2017)

Tập 12/35 HQ-LT Điệp Vụ Chạy Cưới

Điệp Vụ Chạy Cưới The Trickery of Love Dupes The Heart (2015)

Tập 9/40 HQ-LT Chiếc Vòng Huyền Bí

Chiếc Vòng Huyền Bí Innamorata (2014)

Tập 25/54 HD-LT Người Một Nhà

Người Một Nhà Yes, That's How It Is (2016)

Tập 2/40 HD-TM Lệ Cơ Truyện

Lệ Cơ Truyện The King's Woman (2017)