Tập 6/35 HD-FFVN Niêm Đau Chôn Dấu

Niêm Đau Chôn Dấu Good Wife (2013)

Tập 10/80 HD-Vietsub Võ Tắc Thiên

Võ Tắc Thiên 少女武则天,The Empress Of China, (2014)

Tập 16/52 HD-Vietsub Tân Thần Điêu Đại Hiệp

Tân Thần Điêu Đại Hiệp The Romance Of The Condor Heroes (2014)

Tập 31/40 HQ-TVRIP Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông

Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông (2014)

Tập 12/30 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 3/30 HQ-TVRIP Đổi Mặt

Đổi Mặt Mundo Mo'y Akin (2013)

Tập 5/30 HD Vết Sẹo

Vết Sẹo Vet Seo (2014)

Tập 41/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 10/38 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 16/44 HQ Phận Đàn Bà

Phận Đàn Bà (2014)

Tập 15/37 HD Khung Trời Mơ Ước

Khung Trời Mơ Ước (2014)

Tập 5/25 HQ-TVRIP Hàng Xóm

Hàng Xóm (2014)

Tập 20/20 HD-VNLT Mùi Đời Cay Đắng

Mùi Đời Cay Đắng Misaeng tvN (2014)

Tập 10/163 HD-LT Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu (2014)

Tập 6/20 HD-VNLT Tình Yêu Học Đường 2014

Tình Yêu Học Đường 2014 High School: Love On (2014)

Tập 18/20 HQ-Esub Tiger Cubs 2

Tiger Cubs 2 飛虎II - Tiger Cups II (2014)

Tập 5/20 HQ-Engsub Officer Geomancer

Officer Geomancer 八卦神探 TVB (2014)

Tập 6/50 HD-Vietsub Tân Lộc Đỉnh Ký

Tân Lộc Đỉnh Ký The Deer and the Cauldron (2014)

Tập 3/25 HQ-LT Gió Xuân Muôn Nơi

Gió Xuân Muôn Nơi Gio Xuan Muon Noi (2010)

Tập 6/35 HD-FFVN Niêm Đau Chôn Dấu

Niêm Đau Chôn Dấu Good Wife (2013)

Tập 10/80 HD-Vietsub Võ Tắc Thiên

Võ Tắc Thiên 少女武则天,The Empress Of China, (2014)

Tập 16/52 HD-Vietsub Tân Thần Điêu Đại Hiệp

Tân Thần Điêu Đại Hiệp The Romance Of The Condor Heroes (2014)

Tập 31/40 HQ-TVRIP Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông

Bóng Giang Hồ - Huỳnh Đông (2014)

Tập 12/30 HQ Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác (2014)

Tập 3/30 HQ-TVRIP Đổi Mặt

Đổi Mặt Mundo Mo'y Akin (2013)

Tập 5/30 HD Vết Sẹo

Vết Sẹo Vet Seo (2014)

Tập 41/100 HQ-LT Tế Công - Châu Minh Tăng

Tế Công - Châu Minh Tăng (2010)

Tập 10/38 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 16/44 HQ Phận Đàn Bà

Phận Đàn Bà (2014)

Tập 15/37 HD Khung Trời Mơ Ước

Khung Trời Mơ Ước (2014)

Tập 5/25 HQ-TVRIP Hàng Xóm

Hàng Xóm (2014)

Tập 20/20 HD-VNLT Mùi Đời Cay Đắng

Mùi Đời Cay Đắng Misaeng tvN (2014)

Tập 10/163 HD-LT Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu (2014)

Tập 6/20 HD-VNLT Tình Yêu Học Đường 2014

Tình Yêu Học Đường 2014 High School: Love On (2014)

Tập 18/20 HQ-Esub Tiger Cubs 2

Tiger Cubs 2 飛虎II - Tiger Cups II (2014)

Tập 5/20 HQ-Engsub Officer Geomancer

Officer Geomancer 八卦神探 TVB (2014)

Tập 6/50 HD-Vietsub Tân Lộc Đỉnh Ký

Tân Lộc Đỉnh Ký The Deer and the Cauldron (2014)

Tập 3/25 HQ-LT Gió Xuân Muôn Nơi

Gió Xuân Muôn Nơi Gio Xuan Muon Noi (2010)