Tập 5/20 HD-FFVN Tình Thương Của Mẹ Hổ

Tình Thương Của Mẹ Hổ 親親我好媽, Tiger Mom Blues (2016)

Tập 6/30 HD-FFVN Lạc Lối

Lạc Lối Destination Nowhere,迷 (2016)

Tập 33/44 HD-LT Vẫn Cứ Thích Em  2016

Vẫn Cứ Thích Em 2016 Destined to Love You, 偏偏喜欢你 (2016)

Tập 62/136 HD-LT Mẹ Chồng Là Cháu Dâu

Mẹ Chồng Là Cháu Dâu My Mother Is a Daughter-In-Law (2015)

Tập 31/32 HD Tuổi Thanh Xuân P2

Tuổi Thanh Xuân P2 Forever young (2016)

Tập 32/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 13/60 HQ-LT Khát Vọng Đêm Trăng

Khát Vọng Đêm Trăng Moon of Desire (2014)

Tập 22/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 10/30 HD  Chung Cư Cảnh Sát

Chung Cư Cảnh Sát (2016)

Tập 25/36 HD-LT Bí Ẩn Trái Tim

Bí Ẩn Trái Tim Everyone Has A Secret (2014)

Tập 10/16 HD-Vietsub Truy Hồi Ký Ức

Truy Hồi Ký Ức Defendant (2016)

Tập 28/120 HD-Vietsub Tình Yêu Chắp Vá

Tình Yêu Chắp Vá Love Is Drop By Drop (2016)

Tập 28/40 HD-TM-Vietsub Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Legend of the Condor Heroes (2016)

Tập 10/16 HD-Vietsub Ông Chủ Bí Ẩn

Ông Chủ Bí Ẩn Introverted Boss (2016)

Tập 23/120 HD-Vietsub Như Phút Ban Đầu

Như Phút Ban Đầu Still Loving You (2016)

Tập 8/30 HD-Vietsub Nhật Ký Saimdang

Nhật Ký Saimdang Saimdang, Light's Diary (2016)

Tập 29/120 HD-Vietsub Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân

Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân Always Spring (2016)

Tập 20/20 HD-Vietsub Hwarang: Khởi Đầu

Hwarang: Khởi Đầu Hwarang: The Beginning (2016)

Tập 35/35 HQ Hương Đồng Nội

Hương Đồng Nội (2016)

Tập 47/50 HD-Vietsub Gap Soon Nhà Tôi

Gap Soon Nhà Tôi 우리 갑순이,Our Gab Soon (2016)

Tập 5/20 HD-FFVN Tình Thương Của Mẹ Hổ

Tình Thương Của Mẹ Hổ 親親我好媽, Tiger Mom Blues (2016)

Tập 6/30 HD-FFVN Lạc Lối

Lạc Lối Destination Nowhere,迷 (2016)

Tập 33/44 HD-LT Vẫn Cứ Thích Em  2016

Vẫn Cứ Thích Em 2016 Destined to Love You, 偏偏喜欢你 (2016)

Tập 62/136 HD-LT Mẹ Chồng Là Cháu Dâu

Mẹ Chồng Là Cháu Dâu My Mother Is a Daughter-In-Law (2015)

Tập 31/32 HD Tuổi Thanh Xuân P2

Tuổi Thanh Xuân P2 Forever young (2016)

Tập 32/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 13/60 HQ-LT Khát Vọng Đêm Trăng

Khát Vọng Đêm Trăng Moon of Desire (2014)

Tập 22/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 10/30 HD  Chung Cư Cảnh Sát

Chung Cư Cảnh Sát (2016)

Tập 25/36 HD-LT Bí Ẩn Trái Tim

Bí Ẩn Trái Tim Everyone Has A Secret (2014)

Tập 10/16 HD-Vietsub Truy Hồi Ký Ức

Truy Hồi Ký Ức Defendant (2016)

Tập 28/120 HD-Vietsub Tình Yêu Chắp Vá

Tình Yêu Chắp Vá Love Is Drop By Drop (2016)

Tập 28/40 HD-TM-Vietsub Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Legend of the Condor Heroes (2016)

Tập 10/16 HD-Vietsub Ông Chủ Bí Ẩn

Ông Chủ Bí Ẩn Introverted Boss (2016)

Tập 23/120 HD-Vietsub Như Phút Ban Đầu

Như Phút Ban Đầu Still Loving You (2016)

Tập 8/30 HD-Vietsub Nhật Ký Saimdang

Nhật Ký Saimdang Saimdang, Light's Diary (2016)

Tập 29/120 HD-Vietsub Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân

Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân Always Spring (2016)

Tập 20/20 HD-Vietsub Hwarang: Khởi Đầu

Hwarang: Khởi Đầu Hwarang: The Beginning (2016)

Tập 35/35 HQ Hương Đồng Nội

Hương Đồng Nội (2016)

Tập 47/50 HD-Vietsub Gap Soon Nhà Tôi

Gap Soon Nhà Tôi 우리 갑순이,Our Gab Soon (2016)