Tập 32/32 HD-USLT Trạng Sư Tống Thế Kiệt P1

Trạng Sư Tống Thế Kiệt P1 Justice Sung

Tập 13/32 HD-LT  Truyền Thuyết Hồ Ly

Truyền Thuyết Hồ Ly Green hill Fox Legend (2016)

Tập 10/42 HD-LT  Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2

Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2 Legend of SouthWest Dance and Music (2014)

Tập 56/30 HD Giấc Mơ Phát Tài

Giấc Mơ Phát Tài (2016)

Tập 41/101 HD-LT Chung Một Mái Nhà KBS

Chung Một Mái Nhà KBS Love On A Rooftop (2015)

Tập 10/40 HQ Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi Two Wives (2014)

Tập 39/50 HD-FFVN Nữ Thần Y

Nữ Thần Y The Imperial Doctoress (2015)

Tập 6/40 HD Một Thời Ngang Dọc

Một Thời Ngang Dọc (2015)

Tập 59/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 94/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 16/20 HD-FFVN Tình Yêu Và Ngã Rẽ

Tình Yêu Và Ngã Rẽ Betweent Love Disire,完美叛侶 (2016)

Tập 26/31 HD-FFVN Những Người Bạn

Những Người Bạn 一屋老友記, House of Spirits (2016)

Tập 22/44 HD-LT Vân Trung Ca 2015

Vân Trung Ca 2015 云中歌,Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 52/2 HD-TM  Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành

Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành Singing All Along (2016)

Tập 10/16 HD-Vietsub Truy Lùng - Cuộc Chơi Kinh Hoàng

Truy Lùng - Cuộc Chơi Kinh Hoàng 원티드,Wanted (2016)

Tập 4/30 HD-TM Thiếu Nữ Toàn Phong P2

Thiếu Nữ Toàn Phong P2 The Whirlwind Girl 2 (2016)

Tập 2/16 HD-TM-Vsub Hai Thế Giới

Hai Thế Giới Two Worlds (2016)

Tập 11/28 HQ Nhân Tình Lạc Lối

Nhân Tình Lạc Lối (2016)

Tập 13/40 HD-LT Người Con Gái Tôi Yêu

Người Con Gái Tôi Yêu รักสุดฤทธิ์,Love to the Extreme (2014)

Tập 56/69 HD-FFVN Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng The Ladder of Love (2016)

Tập 32/32 HD-USLT Trạng Sư Tống Thế Kiệt P1

Trạng Sư Tống Thế Kiệt P1 Justice Sung

Tập 13/32 HD-LT  Truyền Thuyết Hồ Ly

Truyền Thuyết Hồ Ly Green hill Fox Legend (2016)

Tập 10/42 HD-LT  Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2

Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2 Legend of SouthWest Dance and Music (2014)

Tập 56/30 HD Giấc Mơ Phát Tài

Giấc Mơ Phát Tài (2016)

Tập 41/101 HD-LT Chung Một Mái Nhà KBS

Chung Một Mái Nhà KBS Love On A Rooftop (2015)

Tập 10/40 HQ Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi Two Wives (2014)

Tập 39/50 HD-FFVN Nữ Thần Y

Nữ Thần Y The Imperial Doctoress (2015)

Tập 6/40 HD Một Thời Ngang Dọc

Một Thời Ngang Dọc (2015)

Tập 59/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 94/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 16/20 HD-FFVN Tình Yêu Và Ngã Rẽ

Tình Yêu Và Ngã Rẽ Betweent Love Disire,完美叛侶 (2016)

Tập 26/31 HD-FFVN Những Người Bạn

Những Người Bạn 一屋老友記, House of Spirits (2016)

Tập 22/44 HD-LT Vân Trung Ca 2015

Vân Trung Ca 2015 云中歌,Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 52/2 HD-TM  Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành

Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành Singing All Along (2016)

Tập 10/16 HD-Vietsub Truy Lùng - Cuộc Chơi Kinh Hoàng

Truy Lùng - Cuộc Chơi Kinh Hoàng 원티드,Wanted (2016)

Tập 4/30 HD-TM Thiếu Nữ Toàn Phong P2

Thiếu Nữ Toàn Phong P2 The Whirlwind Girl 2 (2016)

Tập 2/16 HD-TM-Vsub Hai Thế Giới

Hai Thế Giới Two Worlds (2016)

Tập 11/28 HQ Nhân Tình Lạc Lối

Nhân Tình Lạc Lối (2016)

Tập 13/40 HD-LT Người Con Gái Tôi Yêu

Người Con Gái Tôi Yêu รักสุดฤทธิ์,Love to the Extreme (2014)

Tập 56/69 HD-FFVN Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng The Ladder of Love (2016)