Tập 25/25 HD-USLT Thủy Hử Vô Gian

Thủy Hử Vô Gian Shades Of Truth

Tập 5/42 HD-LT  Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2

Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2 Legend of SouthWest Dance and Music (2014)

Tập 35/36 HD-LT Ngọc Bội Uyên Ương

Ngọc Bội Uyên Ương Yuan Yang Pei (2014)

Tập 54/69 HD-FFVN Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng The Ladder of Love (2016)

Tập 2/16 HD-Vietsub Chiến Nào Ma Kia

Chiến Nào Ma Kia Let’s Fight Ghost,싸우자 귀신아 (2016)

Tập 7/40 HQ Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi Two Wives (2014)

Tập 20/44 HD-LT Vân Trung Ca 2015

Vân Trung Ca 2015 云中歌,Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 22/24 HD-LT Thợ Săn Tiền Thưởng

Thợ Săn Tiền Thưởng The Bounty Hunter (2012)

Tập 37/50 HD-FFVN Nữ Thần Y

Nữ Thần Y The Imperial Doctoress (2015)

Tập 10/28 HQ Nhân Tình Lạc Lối

Nhân Tình Lạc Lối (2016)

Tập 4/16 HD-TM Người Vợ Tuyệt Vời 2016

Người Vợ Tuyệt Vời 2016 A Good Wife (2016)

Tập 3/40 HD Một Thời Ngang Dọc

Một Thời Ngang Dọc (2015)

Tập 56/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 19/32 HQ Chị Em Nhà Đông Các

Chị Em Nhà Đông Các (2016)

Tập 19/30 HD Ác Thú Vô Hình

Ác Thú Vô Hình (2016)

Tập 7/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (2016)

Tập 6/20 HD-Vietsub Yêu Không Bến Bờ

Yêu Không Bến Bờ Uncontrollably Fond (2016)

Tập 34/50 HD-TM Quái Vật

Quái Vật Monster,몬스터 (2016)

Tập 11/40 HD-LT Người Con Gái Tôi Yêu

Người Con Gái Tôi Yêu รักสุดฤทธิ์,Love to the Extreme (2014)

Tập 90/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 25/25 HD-USLT Thủy Hử Vô Gian

Thủy Hử Vô Gian Shades Of Truth

Tập 5/42 HD-LT  Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2

Vũ Lạc Truyền Kỳ - Mộc Phủ Phong Vân P2 Legend of SouthWest Dance and Music (2014)

Tập 35/36 HD-LT Ngọc Bội Uyên Ương

Ngọc Bội Uyên Ương Yuan Yang Pei (2014)

Tập 54/69 HD-FFVN Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng The Ladder of Love (2016)

Tập 2/16 HD-Vietsub Chiến Nào Ma Kia

Chiến Nào Ma Kia Let’s Fight Ghost,싸우자 귀신아 (2016)

Tập 7/40 HQ Vợ Của Chồng Tôi

Vợ Của Chồng Tôi Two Wives (2014)

Tập 20/44 HD-LT Vân Trung Ca 2015

Vân Trung Ca 2015 云中歌,Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 22/24 HD-LT Thợ Săn Tiền Thưởng

Thợ Săn Tiền Thưởng The Bounty Hunter (2012)

Tập 37/50 HD-FFVN Nữ Thần Y

Nữ Thần Y The Imperial Doctoress (2015)

Tập 10/28 HQ Nhân Tình Lạc Lối

Nhân Tình Lạc Lối (2016)

Tập 4/16 HD-TM Người Vợ Tuyệt Vời 2016

Người Vợ Tuyệt Vời 2016 A Good Wife (2016)

Tập 3/40 HD Một Thời Ngang Dọc

Một Thời Ngang Dọc (2015)

Tập 56/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 19/32 HQ Chị Em Nhà Đông Các

Chị Em Nhà Đông Các (2016)

Tập 19/30 HD Ác Thú Vô Hình

Ác Thú Vô Hình (2016)

Tập 7/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (2016)

Tập 6/20 HD-Vietsub Yêu Không Bến Bờ

Yêu Không Bến Bờ Uncontrollably Fond (2016)

Tập 34/50 HD-TM Quái Vật

Quái Vật Monster,몬스터 (2016)

Tập 11/40 HD-LT Người Con Gái Tôi Yêu

Người Con Gái Tôi Yêu รักสุดฤทธิ์,Love to the Extreme (2014)

Tập 90/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)