Tập 68/135 HD-FFVN Hur Jun Chính Truyện

Hur Jun Chính Truyện 구암 허준,Guam Heojoon (2013)

Tập 63/63 HD-FFVN  Cung Tỏa Liên Thành

Cung Tỏa Liên Thành Palace 3: The Lost Daughter (2014)

Tập 32/90 HD-FFVN Bến Đỗ Hạnh Phúc

Bến Đỗ Hạnh Phúc 加油愛人,Brave Lover (2014)

Tập 18/18 HD-TM+Vietsub Thiên Tài Lang Băm

Thiên Tài Lang Băm 용팔이,Yong Pal (2015)

Tập 51/51 HD-FFVN Quý Cô Thất Thường

Quý Cô Thất Thường My Love Madame Butterfly (2013)

Tập 41/41 HD-Vietsub Kẻ Nguỵ Trang

Kẻ Nguỵ Trang The Pretender,伪装者 (2015)

Tập 29/30 HQ Sương Khói Đồng Hoang

Sương Khói Đồng Hoang (2015)

Tập 6/16 HD-Vietsub Xưa Rồi Em

Xưa Rồi Em 그녀는 예뻤다,She Was Pretty (2015)

Tập 22/54 HD-TM+Vietsub Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng 琅琊榜,Lang gia bảng (2015)

Tập 406/500 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 18/18 HD-Vietsub Quý Bà Cảnh Sát

Quý Bà Cảnh Sát 미세스캅,Mrs. Cop (2015)

Tập 6/30 HQ-LT Lời Nguyền Tình Yêu

Lời Nguyền Tình Yêu ละครสาปสาง (2014)

Tập 22/30 HD Khi Em Đã Lớn

Khi Em Đã Lớn (2015)

Tập 10/50 HD-Vietsub Em Đã Biết Yêu

Em Đã Biết Yêu 애인있어요,I Have A Lover (2015)

Tập 4/28 Full HD-LT Dối Tình

Dối Tình Shadow of the Heart,Ngao Jai (2015)

Tập 11/30 HQ-LT Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia (2014)

Tập 26/33 HD  Chuyện Tình Bà Nội Trợ

Chuyện Tình Bà Nội Trợ (2015)

Tập 32/35 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2015)

Tập 4/20 HD-FFVN Vô Song Phổ

Vô Song Phổ 無雙譜,Under the Veil

Tập 10/32 HD-FFVN Trương Bảo Tử

Trương Bảo Tử Captain of Destiny ,張保仔 (2015)

Tập 68/135 HD-FFVN Hur Jun Chính Truyện

Hur Jun Chính Truyện 구암 허준,Guam Heojoon (2013)

Tập 63/63 HD-FFVN  Cung Tỏa Liên Thành

Cung Tỏa Liên Thành Palace 3: The Lost Daughter (2014)

Tập 32/90 HD-FFVN Bến Đỗ Hạnh Phúc

Bến Đỗ Hạnh Phúc 加油愛人,Brave Lover (2014)

Tập 18/18 HD-TM+Vietsub Thiên Tài Lang Băm

Thiên Tài Lang Băm 용팔이,Yong Pal (2015)

Tập 51/51 HD-FFVN Quý Cô Thất Thường

Quý Cô Thất Thường My Love Madame Butterfly (2013)

Tập 41/41 HD-Vietsub Kẻ Nguỵ Trang

Kẻ Nguỵ Trang The Pretender,伪装者 (2015)

Tập 29/30 HQ Sương Khói Đồng Hoang

Sương Khói Đồng Hoang (2015)

Tập 6/16 HD-Vietsub Xưa Rồi Em

Xưa Rồi Em 그녀는 예뻤다,She Was Pretty (2015)

Tập 22/54 HD-TM+Vietsub Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng 琅琊榜,Lang gia bảng (2015)

Tập 406/500 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 18/18 HD-Vietsub Quý Bà Cảnh Sát

Quý Bà Cảnh Sát 미세스캅,Mrs. Cop (2015)

Tập 6/30 HQ-LT Lời Nguyền Tình Yêu

Lời Nguyền Tình Yêu ละครสาปสาง (2014)

Tập 22/30 HD Khi Em Đã Lớn

Khi Em Đã Lớn (2015)

Tập 10/50 HD-Vietsub Em Đã Biết Yêu

Em Đã Biết Yêu 애인있어요,I Have A Lover (2015)

Tập 4/28 Full HD-LT Dối Tình

Dối Tình Shadow of the Heart,Ngao Jai (2015)

Tập 11/30 HQ-LT Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia (2014)

Tập 26/33 HD  Chuyện Tình Bà Nội Trợ

Chuyện Tình Bà Nội Trợ (2015)

Tập 32/35 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2015)

Tập 4/20 HD-FFVN Vô Song Phổ

Vô Song Phổ 無雙譜,Under the Veil

Tập 10/32 HD-FFVN Trương Bảo Tử

Trương Bảo Tử Captain of Destiny ,張保仔 (2015)