Tập

20

HD-USLT Kim Xà Kiếm

Kim Xà Kiếm Golden Snake Sword

Tập

1

HD-USLT Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt

Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt The Bodyguard from Beijing

Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân P1

Thiết Thính Phong Vân P1 Overhard (2010)

Tập

1

HD-USLT Thủy Hử Truyện

Thủy Hử Truyện

Tập

1

HD-USLT Bạo Liệt Hình Cảnh

Bạo Liệt Hình Cảnh Bullets Over Summer

Tập

1

HD-USLT Dạ Thú Đặc Cảnh

Dạ Thú Đặc Cảnh Beast Cops 1998

Tập

1

HD-USLT Bịp Vương

Bịp Vương Great Pretenders

Tập

1

HD-USLT Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành Blade Of Fury

Tập

1

HD-USLT Chung Vô Diệm 2001

Chung Vô Diệm 2001 Wu Yen

Tập

2

HD-USLT Bạch Phát Ma Nữ P1,2

Bạch Phát Ma Nữ P1,2 The Bride with White Hair

Tập

1

HD-USLT Khách Sạn Tân Long Môn

Khách Sạn Tân Long Môn Dragon Inn 1992

Tập

1

HD-USLT Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán Black Vengeance 1987

Tập

1

HD-USLT Ngục Tù Phong Vân P1

Ngục Tù Phong Vân P1 Prison On Fire 1987

Tập

1

HD-TM Ngộ Không Kỳ Truyện

Ngộ Không Kỳ Truyện Wu Kong (2017)

Tập

1

HD-USLT Hồng Hy Quan 1994

Hồng Hy Quan 1994 Legend of the Red Dragon

Tập

1

HD-USLT Ngũ Hổ Tướng

Ngũ Hổ Tướng The Tigers 1991

Tập

1

HD-USLT Độc Bá Thiên Hạ  1991

Độc Bá Thiên Hạ 1991 Casino Raiders II

Tập

1

HD-USLT Nguoi Trong Giang Ho I  - Ngũ Hổ Tái Xuất

Nguoi Trong Giang Ho I - Ngũ Hổ Tái Xuất Young and Dangerous

Tập

1

HD-USLT Thần Bài 2

Thần Bài 2 God Of Gamblers 2

Tập

1

HD-USLT Ngục Tù Mãnh Long

Ngục Tù Mãnh Long Dragon in Jail

Tập 13/30 HD-FFVN Bà Trùm

Bà Trùm Apple-Colada 2018

Tập 13/20 HD-FFVN Võ Lâm Phục Sinh

Võ Lâm Phục Sinh Birth Of A Hero 2018

Tập 28/50 HD-LT Bố Là Tất Cả  2017

Bố Là Tất Cả 2017 Father, I''ll Take Care Of You (2017)

Tập 4/55 HD-Vietsub Ông Bà Thổ Địa

Ông Bà Thổ Địa Earth God and Earth Grandmother (2015)

Tập 22/28 HD-LT Tình Yêu Xuyên Thời Gian P2

Tình Yêu Xuyên Thời Gian P2 Shuttle Love Millennium 2 (2017)

Tập 38/54 HD-LT Tình Bạn Tri Kỷ

Tình Bạn Tri Kỷ Girlfriend Secrets (2016)

Tập 16/16 HD-Vietsub Tình Bạn Tuổi Xế Chiều

Tình Bạn Tuổi Xế Chiều Dear My Friends tvN 2016 (2016)

Tập 4/20 HD-LT Nữ Hoàng Báo Thù

Nữ Hoàng Báo Thù The Queen (2017)

Tập 46/102 HD-LT Bí Mật Ngọt Ngào

Bí Mật Ngọt Ngào Sweet Secret (2016)

Tập 40/103 HD-LT Âm Mưu Gia Tộc

Âm Mưu Gia Tộc Family Secrets (2015)

Tập 38/40 HD-Vietsub Phượng Tù Hoàng

Phượng Tù Hoàng Untouchable Lovers (2017)

Tập 16/16 HD-Vietsub Chuyện Tình Radio

Chuyện Tình Radio Radio Romance (2017)

Tập 6/40 HD-Vietsub Phù Thủy Tốt Bụng

Phù Thủy Tốt Bụng Good Witch (2017)

Tập 36/36 HD-Vietsub Phiêu Hương Kiếm Vũ

Phiêu Hương Kiếm Vũ The Lost Swordship (2017)

Tập 14/16 HD-Vietsub Mơ Hồ

Mơ Hồ Misty (2017)

Tập 6/24 HD-Vietsub Oh Jak Doo Chồng Tôi

Oh Jak Doo Chồng Tôi My Husband Oh Jak Doo (2017)

Tập 2/50 HD-Vietsub Làm Vợ Anh Nhé

Làm Vợ Anh Nhé Marry Me Now (2017)

Tập 16/16 HD-Vietsub Người Mẹ

Người Mẹ Mother (2017)

Tập 14/36 HD Mộng Phù Hoa

Mộng Phù Hoa (2017)

Tập 31/52 HD-Vietsub Liệt Hỏa Như Ca

Liệt Hỏa Như Ca The Flame's Daughter (2017)

Tập 13/30 HD-FFVN Bà Trùm

Bà Trùm Apple-Colada 2018

Tập 13/20 HD-FFVN Võ Lâm Phục Sinh

Võ Lâm Phục Sinh Birth Of A Hero 2018

Tập 28/50 HD-LT Bố Là Tất Cả  2017

Bố Là Tất Cả 2017 Father, I''ll Take Care Of You (2017)

Tập 4/55 HD-Vietsub Ông Bà Thổ Địa

Ông Bà Thổ Địa Earth God and Earth Grandmother (2015)

Tập 20/20 HD-USLT Kim Xà Kiếm

Kim Xà Kiếm Golden Snake Sword

Tập 22/28 HD-LT Tình Yêu Xuyên Thời Gian P2

Tình Yêu Xuyên Thời Gian P2 Shuttle Love Millennium 2 (2017)

Tập 38/54 HD-LT Tình Bạn Tri Kỷ

Tình Bạn Tri Kỷ Girlfriend Secrets (2016)

Tập 16/16 HD-Vietsub Tình Bạn Tuổi Xế Chiều

Tình Bạn Tuổi Xế Chiều Dear My Friends tvN 2016 (2016)

Tập 4/20 HD-LT Nữ Hoàng Báo Thù

Nữ Hoàng Báo Thù The Queen (2017)

Tập 46/102 HD-LT Bí Mật Ngọt Ngào

Bí Mật Ngọt Ngào Sweet Secret (2016)

Tập 40/103 HD-LT Âm Mưu Gia Tộc

Âm Mưu Gia Tộc Family Secrets (2015)

Tập 38/40 HD-Vietsub Phượng Tù Hoàng

Phượng Tù Hoàng Untouchable Lovers (2017)

Tập 16/16 HD-Vietsub Chuyện Tình Radio

Chuyện Tình Radio Radio Romance (2017)

Tập 6/40 HD-Vietsub Phù Thủy Tốt Bụng

Phù Thủy Tốt Bụng Good Witch (2017)

Tập 36/36 HD-Vietsub Phiêu Hương Kiếm Vũ

Phiêu Hương Kiếm Vũ The Lost Swordship (2017)

Tập 14/16 HD-Vietsub Mơ Hồ

Mơ Hồ Misty (2017)

Tập 6/24 HD-Vietsub Oh Jak Doo Chồng Tôi

Oh Jak Doo Chồng Tôi My Husband Oh Jak Doo (2017)

Tập 2/50 HD-Vietsub Làm Vợ Anh Nhé

Làm Vợ Anh Nhé Marry Me Now (2017)

Tập 16/16 HD-Vietsub Người Mẹ

Người Mẹ Mother (2017)

Tập 14/36 HD Mộng Phù Hoa

Mộng Phù Hoa (2017)

Loading...
Loading...