Tập 1/30 HQ Sương Khói Đồng Hoang

Sương Khói Đồng Hoang (2015)

Tập 31/32 HD Biệt thự Pensée

Biệt thự Pensée (2015)

Tập 6/25 HD-Vietsub Kẻ Nguỵ Trang

Kẻ Nguỵ Trang The Pretender,伪装者 (2015)

Tập 20/84 HD-LT Cặp Đôi Rắc Rối  2013

Cặp Đôi Rắc Rối 2013 Inborn Pair (2013)

Tập 10/20 HD-Vietsub Thiên Tài Lang Băm

Thiên Tài Lang Băm 용팔이,Yong Pal (2015)

Tập 32/32 HD-USLT Cành Hoa Cánh Bướm

Cành Hoa Cánh Bướm Old Days in Shanghai (2013)

Tập 17/20 HD-Vietsub Thư Sinh Bóng Đêm

Thư Sinh Bóng Đêm Scholar Who Walks the Night (2015)

Tập 10/16 HD-Vietsub Quý Bà Cảnh Sát

Quý Bà Cảnh Sát 미세스캅,Mrs. Cop (2015)

Tập 6/12 HD-Vietsub Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ

Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ 별난 며느리,The Virtual Bride (2015)

Tập 12/30 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2015)

Tập 28/30 HD Tỷ Phú Tưng

Tỷ Phú Tưng (2015)

Tập 6/30 TVRIP -LT  Sóng Gió Tình Đời

Sóng Gió Tình Đời (2012)

Tập 19/50 TVRIP - LT Giọt Lệ Cứu Mạng

Giọt Lệ Cứu Mạng Pure Love (2014)

Tập 40/113 TVRIP - LT Mặt Nạ Hoa Hồng

Mặt Nạ Hoa Hồng Temptation of Wife (2012)

Tập 351/350 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 7/30 TVRIP -LT Mỹ Nhân Đại Chiến

Mỹ Nhân Đại Chiến Sin Lover (2014)

Tập 61/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2014)

Tập 17/40 TVRIP-LT Thợ Săn Thành Phố 2014

Thợ Săn Thành Phố 2014 City Hunter ,城市猎人 (2014)

Tập 4/20 HD-FFVN Nghịch Chiến Đường Tây

Nghịch Chiến Đường Tây Momentary Lapse of Reason (2015)

Tập 4/20 HD-FFVN Bước Cùng Em

Bước Cùng Em Every Step You Take,陪著你走 (2015)

Tập 1/30 HQ Sương Khói Đồng Hoang

Sương Khói Đồng Hoang (2015)

Tập 31/32 HD Biệt thự Pensée

Biệt thự Pensée (2015)

Tập 6/25 HD-Vietsub Kẻ Nguỵ Trang

Kẻ Nguỵ Trang The Pretender,伪装者 (2015)

Tập 20/84 HD-LT Cặp Đôi Rắc Rối  2013

Cặp Đôi Rắc Rối 2013 Inborn Pair (2013)

Tập 10/20 HD-Vietsub Thiên Tài Lang Băm

Thiên Tài Lang Băm 용팔이,Yong Pal (2015)

Tập 32/32 HD-USLT Cành Hoa Cánh Bướm

Cành Hoa Cánh Bướm Old Days in Shanghai (2013)

Tập 17/20 HD-Vietsub Thư Sinh Bóng Đêm

Thư Sinh Bóng Đêm Scholar Who Walks the Night (2015)

Tập 10/16 HD-Vietsub Quý Bà Cảnh Sát

Quý Bà Cảnh Sát 미세스캅,Mrs. Cop (2015)

Tập 6/12 HD-Vietsub Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ

Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ 별난 며느리,The Virtual Bride (2015)

Tập 12/30 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2015)

Tập 28/30 HD Tỷ Phú Tưng

Tỷ Phú Tưng (2015)

Tập 6/30 TVRIP -LT  Sóng Gió Tình Đời

Sóng Gió Tình Đời (2012)

Tập 19/50 TVRIP - LT Giọt Lệ Cứu Mạng

Giọt Lệ Cứu Mạng Pure Love (2014)

Tập 40/113 TVRIP - LT Mặt Nạ Hoa Hồng

Mặt Nạ Hoa Hồng Temptation of Wife (2012)

Tập 351/350 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 7/30 TVRIP -LT Mỹ Nhân Đại Chiến

Mỹ Nhân Đại Chiến Sin Lover (2014)

Tập 61/75 HQ-LT Trái Tim Bé Bỏng P3

Trái Tim Bé Bỏng P3 Be Careful With My Heart (2014)

Tập 17/40 TVRIP-LT Thợ Săn Thành Phố 2014

Thợ Săn Thành Phố 2014 City Hunter ,城市猎人 (2014)

Tập 4/20 HD-FFVN Nghịch Chiến Đường Tây

Nghịch Chiến Đường Tây Momentary Lapse of Reason (2015)

Tập 4/20 HD-FFVN Bước Cùng Em

Bước Cùng Em Every Step You Take,陪著你走 (2015)