Tập

20

HD-USLT Tình Sâu Nghĩa Nặng

Tình Sâu Nghĩa Nặng The Fate

Tập

20

HD-USLT Kim Xà Kiếm

Kim Xà Kiếm Golden Snake Sword

Tập

1

HD-USLT Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt

Cận vệ Trung Nam Hải, Lý Liên Kiệt The Bodyguard from Beijing

Tập

1

HD-LT Thiết Thính Phong Vân P1

Thiết Thính Phong Vân P1 Overhard (2010)

Tập

1

HD-USLT Thủy Hử Truyện

Thủy Hử Truyện

Tập

1

HD-USLT Bạo Liệt Hình Cảnh

Bạo Liệt Hình Cảnh Bullets Over Summer

Tập

1

HD-USLT Dạ Thú Đặc Cảnh

Dạ Thú Đặc Cảnh Beast Cops 1998

Tập

1

HD-USLT Bịp Vương

Bịp Vương Great Pretenders

Tập

1

HD-USLT Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành Blade Of Fury

Tập

1

HD-USLT Chung Vô Diệm 2001

Chung Vô Diệm 2001 Wu Yen

Tập

2

HD-USLT Bạch Phát Ma Nữ P1,2

Bạch Phát Ma Nữ P1,2 The Bride with White Hair

Tập

1

HD-USLT Khách Sạn Tân Long Môn

Khách Sạn Tân Long Môn Dragon Inn 1992

Tập

1

HD-USLT Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán Black Vengeance 1987

Tập

1

HD-USLT Ngục Tù Phong Vân P1

Ngục Tù Phong Vân P1 Prison On Fire 1987

Tập

1

HD-TM Ngộ Không Kỳ Truyện

Ngộ Không Kỳ Truyện Wu Kong (2017)

Tập

1

HD-USLT Hồng Hy Quan 1994

Hồng Hy Quan 1994 Legend of the Red Dragon

Tập

1

HD-USLT Ngũ Hổ Tướng

Ngũ Hổ Tướng The Tigers 1991

Tập

1

HD-USLT Độc Bá Thiên Hạ  1991

Độc Bá Thiên Hạ 1991 Casino Raiders II

Tập

1

HD-USLT Nguoi Trong Giang Ho I  - Ngũ Hổ Tái Xuất

Nguoi Trong Giang Ho I - Ngũ Hổ Tái Xuất Young and Dangerous

Tập

1

HD-USLT Thần Bài 2

Thần Bài 2 God Of Gamblers 2

Tập 20/20 HD-USLT Giáo Sư Ưu Ái

Giáo Sư Ưu Ái Class Of Distinction

Tập 20/20 HD-LT Nàng Vợ Xuất Chúng

Nàng Vợ Xuất Chúng Ms. Perfect (2017)

Tập 25/122 HD-LT Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân

Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân Always Spring (2017)

Tập 24/36 HD Mộng Phù Hoa

Mộng Phù Hoa (2017)

Tập 45/50 HD-LT Bố Là Tất Cả  2017

Bố Là Tất Cả 2017 Father, I''ll Take Care Of You (2017)

Tập 8/34 HD-LT Tình Mãi Không Quên

Tình Mãi Không Quên Loving Never Forgetting (2015)

Tập 110/150 HD-LT Ohrora Tiểu Thư Uy Quyền

Ohrora Tiểu Thư Uy Quyền Princess Aurora (2013)

Tập 39/55 HD-LT Ông Bà Thổ Địa

Ông Bà Thổ Địa Earth God and Earth Grandmother (2015)

Tập 10/32 HD-FFVN Tân Hiệp Khách Hành 2017

Tân Hiệp Khách Hành 2017 Ode To Gallantry (2017)

Tập 20/56 HD-LT Cuộc Sống Rực rỡ

Cuộc Sống Rực rỡ Shining Days (2015)

Tập 37/75 HD Cả Một Đời Ân Oán

Cả Một Đời Ân Oán (2017)

Tập 90/102 HD-LT Bí Mật Ngọt Ngào

Bí Mật Ngọt Ngào Sweet Secret (2016)

Tập 32/32 HD-LT Ảo Mộng

Ảo Mộng Fun Feung (2015)

Tập 76/103 HD-LT Âm Mưu Gia Tộc

Âm Mưu Gia Tộc Family Secrets (2015)

Tập 20/30 HD-TM Vua Mạo Hiểm Vệ Tư Lý

Vua Mạo Hiểm Vệ Tư Lý The Great Adventurer Wesley: Fragment Man (2017)

Tập 28/50 HD-TM Phong Vân Thượng Hải

Phong Vân Thượng Hải Magic City (2017)

Tập 8/20 HD-FFVN Kẻ Trộm Thời Gian

Kẻ Trộm Thời Gian Stealing Seconds (2017)

Tập 18/35 HD-FFVN Nghịch Duyên

Nghịch Duyên Daddy Cool,逆緣 (2017)

Tập 14/42 HD Duyên Nợ Ba Sinh

Duyên Nợ Ba Sinh (2017)

Tập 15/16 HD-Vietsub Thần Tình Yêu Oh Soo

Thần Tình Yêu Oh Soo That Man Oh Soo (2017)

Tập 20/20 HD-USLT Giáo Sư Ưu Ái

Giáo Sư Ưu Ái Class Of Distinction

Tập 20/20 HD-LT Nàng Vợ Xuất Chúng

Nàng Vợ Xuất Chúng Ms. Perfect (2017)

Tập 25/122 HD-LT Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân

Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân Always Spring (2017)

Tập 24/36 HD Mộng Phù Hoa

Mộng Phù Hoa (2017)

Tập 45/50 HD-LT Bố Là Tất Cả  2017

Bố Là Tất Cả 2017 Father, I''ll Take Care Of You (2017)

Tập 8/34 HD-LT Tình Mãi Không Quên

Tình Mãi Không Quên Loving Never Forgetting (2015)

Tập 110/150 HD-LT Ohrora Tiểu Thư Uy Quyền

Ohrora Tiểu Thư Uy Quyền Princess Aurora (2013)

Tập 39/55 HD-LT Ông Bà Thổ Địa

Ông Bà Thổ Địa Earth God and Earth Grandmother (2015)

Tập 10/32 HD-FFVN Tân Hiệp Khách Hành 2017

Tân Hiệp Khách Hành 2017 Ode To Gallantry (2017)

Tập 20/56 HD-LT Cuộc Sống Rực rỡ

Cuộc Sống Rực rỡ Shining Days (2015)

Tập 37/75 HD Cả Một Đời Ân Oán

Cả Một Đời Ân Oán (2017)

Tập 90/102 HD-LT Bí Mật Ngọt Ngào

Bí Mật Ngọt Ngào Sweet Secret (2016)

Tập 32/32 HD-LT Ảo Mộng

Ảo Mộng Fun Feung (2015)

Tập 76/103 HD-LT Âm Mưu Gia Tộc

Âm Mưu Gia Tộc Family Secrets (2015)

Tập 20/30 HD-TM Vua Mạo Hiểm Vệ Tư Lý

Vua Mạo Hiểm Vệ Tư Lý The Great Adventurer Wesley: Fragment Man (2017)

Tập 28/50 HD-TM Phong Vân Thượng Hải

Phong Vân Thượng Hải Magic City (2017)

Tập 8/20 HD-FFVN Kẻ Trộm Thời Gian

Kẻ Trộm Thời Gian Stealing Seconds (2017)

Tập 18/35 HD-FFVN Nghịch Duyên

Nghịch Duyên Daddy Cool,逆緣 (2017)

Tập 14/42 HD Duyên Nợ Ba Sinh

Duyên Nợ Ba Sinh (2017)

Tập 15/16 HD-Vietsub Thần Tình Yêu Oh Soo

Thần Tình Yêu Oh Soo That Man Oh Soo (2017)

Loading...

Loading...


Loading...