Tập 20/20 HD-USLT Túy Quyền Vương Vô Kỵ

Túy Quyền Vương Vô Kỵ Drunken Fist

Tập 24/42 HD-FFVN Đả Nữ Khuynh Thành

Đả Nữ Khuynh Thành Agent X,X女特工 (2014)

Tập 26/26 Hd-Vietsub Vượt Qua Đại Dương Đến Gặp Anh

Vượt Qua Đại Dương Đến Gặp Anh Across The Ocean To See You (2017)

Tập 8/52 Hd-Vietsub Trạch Thiên Ký

Trạch Thiên Ký Fighter of the Destiny (2017)

Tập 92/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 12/44 HD-Vietsub Người Thừa Kế  2017

Người Thừa Kế 2017 The Heirs (2017)

Tập 8/45 HD-Vietsub  Ngoại Khoa Phong Vân

Ngoại Khoa Phong Vân Surgeons (2017)

Tập 18/45 HQ-LT Cái Bóng

Cái Bóng Rang Ngao (2013)

Tập 62/70 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)

Tập 12/16 HD-Vietsub Văn Phòng Lộng Lẫy

Văn Phòng Lộng Lẫy Radiant Office (2016)

Tập 16/16 HD-Vietsub Thần Tượng Mất Tích

Thần Tượng Mất Tích Missing Nine (2016)

Tập 16/20 HD-Vietsub Quý Cô Hoàn Hảo

Quý Cô Hoàn Hảo ​Perfect Wife (2016)

Tập 6/16 HD-Vietsub Nữ Hoàng Bí Ẩn

Nữ Hoàng Bí Ẩn Queen Of Mystery (2017)

Tập 12/27 HD Nơi Ẩn Nấp Bình Yên

Nơi Ẩn Nấp Bình Yên (2016)

Tập 25/30 HD-Vietsub Nhật Ký Saimdang

Nhật Ký Saimdang Saimdang, Light's Diary (2016)

Tập 29/32 HD Nhà Có Hai Cửa Chính

Nhà Có Hai Cửa Chính (2016)

Tập 10/16 HD-Vietsub Người Tình Dối Trá

Người Tình Dối Trá The Liar and His Lover (2016)

Tập 29/1100 HQ Hồ Sơ Lửa

Hồ Sơ Lửa (2016)

Tập 8/16 HD-Vietsub Lời Thì Thầm

Lời Thì Thầm Whisper (2016)

Tập 24/30 HD-Vietsub Hong Gil Dong

Hong Gil Dong Rebel Thief Who Stole the People (2016)

Tập 20/20 HD-USLT Túy Quyền Vương Vô Kỵ

Túy Quyền Vương Vô Kỵ Drunken Fist

Tập 24/42 HD-FFVN Đả Nữ Khuynh Thành

Đả Nữ Khuynh Thành Agent X,X女特工 (2014)

Tập 26/26 Hd-Vietsub Vượt Qua Đại Dương Đến Gặp Anh

Vượt Qua Đại Dương Đến Gặp Anh Across The Ocean To See You (2017)

Tập 8/52 Hd-Vietsub Trạch Thiên Ký

Trạch Thiên Ký Fighter of the Destiny (2017)

Tập 92/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 12/44 HD-Vietsub Người Thừa Kế  2017

Người Thừa Kế 2017 The Heirs (2017)

Tập 8/45 HD-Vietsub  Ngoại Khoa Phong Vân

Ngoại Khoa Phong Vân Surgeons (2017)

Tập 18/45 HQ-LT Cái Bóng

Cái Bóng Rang Ngao (2013)

Tập 62/70 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)

Tập 12/16 HD-Vietsub Văn Phòng Lộng Lẫy

Văn Phòng Lộng Lẫy Radiant Office (2016)

Tập 16/16 HD-Vietsub Thần Tượng Mất Tích

Thần Tượng Mất Tích Missing Nine (2016)

Tập 16/20 HD-Vietsub Quý Cô Hoàn Hảo

Quý Cô Hoàn Hảo ​Perfect Wife (2016)

Tập 6/16 HD-Vietsub Nữ Hoàng Bí Ẩn

Nữ Hoàng Bí Ẩn Queen Of Mystery (2017)

Tập 12/27 HD Nơi Ẩn Nấp Bình Yên

Nơi Ẩn Nấp Bình Yên (2016)

Tập 25/30 HD-Vietsub Nhật Ký Saimdang

Nhật Ký Saimdang Saimdang, Light's Diary (2016)

Tập 29/32 HD Nhà Có Hai Cửa Chính

Nhà Có Hai Cửa Chính (2016)

Tập 10/16 HD-Vietsub Người Tình Dối Trá

Người Tình Dối Trá The Liar and His Lover (2016)

Tập 29/1100 HQ Hồ Sơ Lửa

Hồ Sơ Lửa (2016)

Tập 8/16 HD-Vietsub Lời Thì Thầm

Lời Thì Thầm Whisper (2016)

Tập 24/30 HD-Vietsub Hong Gil Dong

Hong Gil Dong Rebel Thief Who Stole the People (2016)